handdator

Visa fullständig version : BRF kräver att nätverksuttag återställs


ninjaskurk
2018-05-27, 03:15
Vi har nyligen sålt vår bostad i en bostadsrättsförening.
Under tiden vi bodde i bostaden så tog vi bort två nätverksuttag, vars kablar
låg i kabelrännor längs med väggarna i samband med ommålning. Vi hade
själva ingen användning av uttagen eftersom vi använde Wifi till alla enheter.

Det var alltså en löst liggande nätverkskabel från centralen (klädkammaren i bostaden),
som låg i en kabelränna tvärs över väggar och längs med lister, och slutade
med en utanpåliggande dosa. Vid inflytt fanns det 3 sådana här dosor och vi tog bort 2 av dessa.

Vi har inte rört varken fiber, fiberomvanlare eller router, inte heller kopplingen därimellan.

Nu i efterhand så kräver föreningen oss på att betala installationen av dessa
nätverkskablar igen, då de anser att dessa kablar ligger på bostadsrättsföreningens ansvar.

I ett brev skiver de såhär:
"Innan du avflyttade hade du möjlighet att återställa ledningar och uttag till
det skick de var när du flyttade in. Alltså i det skick som lägenheten skall ha
då du flyttar ut. Det är en enkel regel som knappast behöver beskrivar i några stadgar"


Enligt uttdrag ur stadgar står det såhär:

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar

Till lägenheten hör bland annat:


ledningar för avlopp, gas, vatten och an-
ordningar för informationsöverföring till
de delar de är synliga i lägenheten och
betjänar endast den aktuella lägenheten,§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar


ledningar för avlopp, gas, vatten och an-
ordningar för informationsöverföring
som bostadsrättsföreningen försett lä-
genheten med och som finns i golv, tak,
lägenhetsavskiljande- eller bärande
vägg,


Enligt vår mining så var det ingen ledning som låg i varken bärande vägg
eller i tak/golv, varken heller i lägenhetsavskiljande vägg. Och då tycker vi
att det ska falla under bostadsrättshavarens ansvar och således får den som
nu köpt lägenheten betala installationen om denne vill ha de extra uttagen.

Har bostadsrättsföreningen rätt att fakturera oss?

Harald
2018-05-27, 13:41
Du har tolkat reglerna rätt.

Det är efter föreningens installation upp till varje bostadsrättsinnehavare att hantera "sina" ledningar enligt ansvarsuppdelningen i er stadga.

Vill köparen (den nya ägaren) ha fler uttag så är det upp till denne att bekosta en sådan installation.

ninjaskurk
2018-05-27, 21:55
Okej, tack för svar!

Vad ska man försöka göra i ett läge som detta?
Jag har försökt att prata med ordförande men han hänvisar enbart till de papper de skickat ut.

Enligt styrelsen så har de varit i kontakt med sin HSB representant och de har tillsammans rätt ut att jag är ersättningsskyldig, vilket får mig att tro att de inte inkluderat all information.

clabbe
2018-05-27, 22:16
Man kan bestrida fakturan och flytta med gott samvete.

0Xb
2018-06-01, 21:51
Du har tolkat reglerna rätt.

Det är efter föreningens installation upp till varje bostadsrättsinnehavare att hantera "sina" ledningar enligt ansvarsuppdelningen i er stadga.

Vill köparen (den nya ägaren) ha fler uttag så är det upp till denne att bekosta en sådan installation.

Hear hear!

ninjaskurk
2018-06-11, 15:03
Bestred fakturan till styrelsen och har nu återkommit efter styelsemöte.


De står forfrarande för sin sak att jag är ersättningsskyldig, och skriver bland annat så här:


När fibernätet installerades 2008 och drogs in varje lägenhet fick borättshavaren två TV-uttag på valfri plats i lägenheten och kostnaden för dessa stod bostadsrättsföreningen för, därför att de tillhör föreningen liksom tv-boxarna med kablar.
Som jag ser det så har föreningen utfört installation som de inte behövt. Dessutom så fick ju medlemmar själva välja var dessa uttag skulle hamna, och att det handlar om 2 uttag och inte 3 som satt i min lägenhet från början.


Eftersom de också hade nämnt att en HSB representant hade varit med och sagt att jag var ersättningsskyldig, så kontaktade jag dem. Just den HSB representanten gick inte att få tag på eftersom denne har gått i pension. Så jag får prata med en annan representant på samma kontor, efter att ha beskrivit saken och gått igenom stadgarna verkar det denne väldigt osäker på att HSB har sagt att jag var ersättningsskyldig till styrelsen.
Det som nämndes var att HSB brukar rekomendera att man prövar fakturera, och om medlemmen betalar så "hade" styrelsen ju rätt. Vilket jag tycker verkar helt absurt.. men men, det funkar väl ibland..
Länk till stadgarna om någon har lust att kolla om jag missat något : https://www.brevbararen.se/showfile/?filID=342
Detta är mer en uppdatering, men jag är tacksam för alla svar :)

Gusten
2018-06-12, 08:09
Eftersom de också hade nämnt att en HSB representant hade varit med och sagt att jag var ersättningsskyldig, så kontaktade jag dem. Just den HSB representanten gick inte att få tag på eftersom denne har gått i pension. Så jag får prata med en annan representant på samma kontor, efter att ha beskrivit saken och gått igenom stadgarna verkar det denne väldigt osäker på att HSB har sagt att jag var ersättningsskyldig till styrelsen.
Det som nämndes var att HSB brukar rekomendera att man prövar fakturera, och om medlemmen betalar så "hade" styrelsen ju rätt. Vilket jag tycker verkar helt absurt.. men men, det funkar väl ibland..


Intrycket jag får är att den nya representanten inte håller med den som gått i pension om att du skulle vara ersättningsskyldig.

I och med att du har bestritt kravet så har ju styrelsen bara två val: Antingen så ger dom upp eller så stämmer dom dig.

liqwid78
2018-06-12, 12:13
Intrycket jag får är att den nya representanten inte håller med den som gått i pension om att du skulle vara ersättningsskyldig.

I och med att du har bestritt kravet så har ju styrelsen bara två val: Antingen så ger dom upp eller så stämmer dom dig.

Eller fortsätter föreningen att skicka fakturan som du måste strida varje månad till all evighet. För föreningen är detta en automatisk procedur via förvaltaren medan du måste aktivt ta ställning till varje månad.

Mirre11
2018-06-12, 12:31
Eller fortsätter föreningen att skicka fakturan som du måste strida varje månad till all evighet. För föreningen är detta en automatisk procedur via förvaltaren medan du måste aktivt ta ställning till varje månad.

Så här kan man inte hålla på till all evighet.

Mirre11
2018-06-12, 12:33
Okej, tack för svar!

Vad ska man försöka göra i ett läge som detta?
Jag har försökt att prata med ordförande men han hänvisar enbart till de papper de skickat ut.

Enligt styrelsen så har de varit i kontakt med sin HSB representant och de har tillsammans rätt ut att jag är ersättningsskyldig, vilket får mig att tro att de inte inkluderat all information.

Ansök om medling i hyresnämnden eller skicka in en polisanmälan.

merbzt
2018-06-13, 09:28
Eller fortsätter föreningen att skicka fakturan som du måste strida varje månad till all evighet. För föreningen är detta en automatisk procedur via förvaltaren medan du måste aktivt ta ställning till varje månad.

Om man emotsäger betalning av en faktura och det kommer påminnelser så behöver man inte påtala det igen då man agerat mot ursprungsfakturan. Om man hela tiden skickar en ny så tror jag ingen tingsrätt döma till ens nackdel om man påtalade ett par tre stycken och sedan bara struntade i resten.

ninjaskurk
2018-06-13, 11:00
Om man emotsäger betalning av en faktura och det kommer påminnelser så behöver man inte påtala det igen då man agerat mot ursprungsfakturan. Om man hela tiden skickar en ny så tror jag ingen tingsrätt döma till ens nackdel om man påtalade ett par tre stycken och sedan bara struntade i resten.
Exakt så har jag också förstått det, om man kolla på regler om bestridan om faktura så ska man endast överklaga igen om det kommer från en ny instans, exempelvis inkassoföretag eller kronofogden. Då kan man inte få betalningsanmärkningar för bestridan.

En liten uppdatering på fallet är att den nya HSB representanten tog upp frågan med deras egna jurister, som då inte kunde säga att det var "solklart" att föreningen kunde krväva mig på pengar. Föreningen måste då ta in extra juridisk hjälp, som inte ingår i medlemskapet utan debiteras separat. Så vi får se vad föreningen svara på detta.


En sak fick jag dock reda på. Enligt juristen så om inte skälig tid hade givits för mig att rätta till problemet (installationen utfördes samma dag som jag fick reda på det via telefon) så kunde fakturan ur detta hänseende vara felaktig.

0Xb
2018-06-18, 19:12
...
En sak fick jag dock reda på. Enligt juristen så om inte skälig tid hade givits för mig att rätta till problemet (installationen utfördes samma dag som jag fick reda på det via telefon) så kunde fakturan ur detta hänseende vara felaktig.

Alltså det finns inget i detta som är korrekt! Stå på dig. Betala inget. Bestrid allt. HSB framstår varje gång jag läser om deras härjningar som klåpare och idioter. Jag tror visst det kan finnas fördelar med medlemsorganisationer av typen HSB, men HSB är nog antitesen, alltså motsattsbeviset för att de är dåligt. :)