handdator

Visa fullständig version : Avveckla Lekplats ?


Lärling
2018-05-21, 16:16
Hej,


vi har inte många barn men många äldre som är interesserad at har en bra uteplats, skötsel och besiktning står inte inom bra förhållande till nytta.
Är det lätt möjligt at avveckla lekplats eller måste kommun godkänna detta ?
Jag mistänker at det krävs en stämmobeslut till detta ?tack


:7:

Borättexperten
2018-05-24, 20:37
Vad jag vet finns inga regler om att det måste finnas en lekplats. Möjligen i samband med nybyggnation. Men har föreningen en lekplats, så råder föreningen själv över den. Om den ska finnas kvar, utvecklas, eller avvecklas. Den kan ju t ex avvecklas succesivt, minskas ner, om behovet inte längre finns. Svårt dessutom att definiera, vad är en lekplats? Är en gräsmatta en lekplats? Blir det en lekplats om det finns en sandlåda? Det kanske måste finnas ett lekredskap för att det ska kallas lekplats?

Man ska överlåta till stämman att besluta om inriktningen på utemiljön, och det innefattar naturligtvis om en befintlig "lekplats" ska avvecklas. Finns det inga eller nästan inga barn i föreningen kan man kanske använda ytan till något trevligare. :10:

Thomas_A
2018-05-25, 07:24
Hej,


vi har inte många barn men många äldre som är interesserad at har en bra uteplats, skötsel och besiktning står inte inom bra förhållande till nytta.
Är det lätt möjligt at avveckla lekplats eller måste kommun godkänna detta ?
Jag mistänker at det krävs en stämmobeslut till detta ?tack


:7:

Man kan ju också fundera på om man just nu inte har så många barn i föreningen men att det varierar över tid. Vill medlemmarna inte ha barn i föreningen så kan man ju avveckla den, då minskar ju även sannolikheten att några barn bor där.

Vilken förening man vill ha, blandning av unga, gamla och famlijer, eller bara unga/studenter eller enbart pensionärer är ju något som styrelsen och medlemmarna måste bestämma sig för och sedan skapa förutsättningar för.