handdator

Visa fullständig version : Rättigheter som boende i bostadsrätt?


Erikejw
2008-08-20, 21:09
Har vi några som helst rättigheter mer än tillgång till bostadsrätten? Finns det någon skrift eller info om sådant?
Jag försökte läsa i bostadsrättslagen och olika skrifter som Riksbyggen gett ut. Inte med ett ord någonstans finns något om rättigheter.

Det verkar som om vi är livegna inför styrelsen som kan bestämma vad de vill.
Bor i en förening med en styrelse som mest springer sina egna ärenden och ignorerar allt och alla för övrigt.

Admin
2008-08-21, 07:12
En bostadsrättshavare har faktiskt en del rättigheter. De är inte särskilt många, men de finns.

1. Problemet är att ingen som regel känner till sina rättigheter som boende i en brf.

I huvudsak är bostadsrättshavarens (begränsade) rättigheter samlade på två ställen;
i föreningslagen/bostadsrättslagen (http://hotpot.se/lag-stadgar/) och i föreningens stadgar.

2. Ett stort problem är att lagen är skriven som lagar är skrivna, dvs väldigt övergripande, väldigt luddigt, och väldigt öppet för fria tolkningar.
Då tror man att föreningarnas stadgar kompletterar lagen så att allting förenklas. Men icke! Normalstadgarna, som tagits fram av bostadsorganisationerna, är medvetet precis lika luddiga och meningslösa som lagarna.

Jag har tagit fram Sveriges bästa stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) för en bostadsrättsförening, men jag vet inte om det precis är någon rusning bland Sveriges bostadsrättsföreningar att ändra om sina stadgar till något som rejält skulle underlätta för bostadsrättshavarna.

3. Ett av de största problemen är att det inte finns någon som talar för de enskilda medlemmarna. Det finns ingenstans en medlem kan vända sig (utom till detta forum) för att få någon hjälp ifall den enskilda medlemmen stöter på problem i sin bostadsrättsförening och med föreningens styrelse.

Det ligger inte i bostadsorganisationens intresse att hjälpa enskilda medlemmar. Där finns inga pengar att hämta. Och medlemmarna ställer inga krav på att de som enskilda medlemmar inte ska behöva vara så utsatta som de är.

En styrelse i en brf tillhörande HSB har t.ex. särskilt juridiskt stöd från HSB-organisationen mot enskilda medlemmar. Den enskilda medlemmen har absolut ingenting.

En styrelse har alla medlemmarnas pengar att använda mot enskilda medlemmar. Dina pengar kan mycket väl användas mot dig. Det hör alltså inte till undantagen att medlemmens egna pengar används mot medlemmen, utan det är normalfallet. Det finns i praktiken inga uttalade begränsningar för hur en styrelse får slösa med dina pengar eller för hur en styrelse får använda medlemmarnas pengar mot medlemmarna.