handdator

Visa fullständig version : IMD-Mätarlagen


Lärling
2018-04-28, 09:27
Med införande av IMD, om en BRF avläsa Mätare själva gäller en BRF som EL,Vatten,Värmeleverantör beroende vad man kör med ?

Måste BRF betala avgift till SWEDAC om till exempel man börjar avläsa en redan installerad system av en kommersiell aktör ?
Speciell utesittningstid och Ekonomiskt livstid på mätsystem verkar var 10år till vi måste köpa nya mätare.

https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2017/12/STAFS-2017_15-vatten-och-värmev1.pdf

tack:7:

merbzt
2018-05-03, 21:47
Föreningen kan vidarefakturera till medlemmarna enligt stadgarna. Att införa individuell mätning på värme och vatten på ett hus som inte har det när det byggdes är inte lönsamt. Att mäta el kan i vissa fall vara lönsamt.

0Xb
2018-05-07, 23:23
Imd-lagen vart aldrig någon lag. Mycket pga det inte var lönsamt.

Så varför ens införa sådant?

henrikO
2018-05-08, 08:18
Själva idén är bra - självklart borde var och en betala för sin förbrukning.
Men det hänger nog mycket på hur stammarna är dragna om det blir lönsamt eller inte. Och för vår del blev det inte lönsamt på grund av det. En annan bidragande anledning för o-lönsamheten var också att HSB tog för mycket betalt för att administrera det.

Lärling
2018-05-08, 16:43
Vi har fått IMD-Varmvatten och grundprinzip är naturligtvis bra, men Homesolutions och HSB tycker man behöver inte göra justeringar till avgift.

Det är paradox, andelstal/insats byggs genom förhållande av kostnader per kvm och fast kostnader per lgh (http://brffredhall.se/wp-content/uploads/2012/10/Fredh%C3%A4llsnytt-Express-September-2012.pdf).

Men med IMD har vi fått en fast kostnad per lgh och minskat vår kostnad per kvm vilket effektiv betyder at stora lägenheters nyttjanderätt minskar mer än små lgh.

Försäkringskassan har en schablon med 60kr/kvm/år med bostadstilläg.
SABO som måste förmedlar med hyresgästföreningen och fastighetsägarna tycker 400l/kvm/år är rimligt och det låter faktiskt bra.
Den bästa exempel jag har funnit som verkar mest rättvis men absolut inte lönesamt är lunds kommuns fastigheter, det är absolut rättvis at göra det inklusiv ultraljudsmätare som inte mäter under 45 grad (https://www.lkf.se/imagevault/images/id_4559/imagevaulthandler.aspx)!


Men vår styrelsen släppte kostnader bara in i budget vilket betyder at dom som bo i större lgh förlora och betala mer genom IMD pga andelstal.
Det är svårt at bestämma precis ekonomiskt livslängden för mätare, elmatare gå efter ELSA men Vattenmätare verkar måste bytas efter 10år enligt boverkets rapport från 2014 och swedac.

clabbe
2018-05-08, 17:23
Vad säger era stadgar om hur avgiften får tas ut?

Lärling
2018-05-08, 17:40
vi har 2011 v4,

därigenom kan vi dra kostnader för informationsöverföring per lgh, jag har faktiskt en motion gällande avläsningskostnader 430kr/år(el och varmvatten) löpande men styrelsens svar på motion är negativt, även at det är bara en tredjedel av verkliga kostnader men jag vet inte kom man kan dra alla kostnader på informationsöverföring, och dessutom har detta investering redan skett och är idag bara lån och ränta.

clabbe
2018-05-08, 17:50
vi har 2011 v4,

därigenom kan vi dra kostnader för informationsöverföring per lgh, jag har faktiskt en motion gällande avläsningskostnader 430kr/år(el och varmvatten) löpande men styrelsens svar på motion är negativt, även at det är bara en tredjedel av verkliga kostnader men jag vet inte kom man kan dra alla kostnader på informationsöverföring, och dessutom har detta investering redan skett och är idag bara lån och ränta.

2011 v4 säger mig absolut ingenting. Vad står det, var frågan.

Lärling
2018-05-08, 18:14
I årsavgiften ingående ersättning för värme och

varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtions-
vatten kan beräknas efter förbrukning. För informations-
överföring kan ersättning bestämmas till lika belopp

per lägenhet.Problem är at det inte finns även om alla kostnader fördelas med lika belopp finns ingen ersättning för varmvatten som har varit 50år ingår och har betydligt mer värde för en stor lgh en för en små, om at prata i försäkringskassans schablon en lgh förlora 6000kr medan en andra förlora respektiv bara 1200kr per år i nyttighet för varmvatten(jag tycker försäkringskassans schablon er för högt men det är så).http://lagrummet.forsakringskassan.se/Foreskrifter/pdf_S2009_8.pdf

clabbe
2018-05-09, 09:22
Jag förstår inte ditt resonemang ärligt talat.

Harald
2018-05-09, 09:57
Jag förstår heller inte problemet här.

TS har ju en stadga som är förberedd för debitering efter förbrukning, och har installerat mätning. Varför då allt tjöt om schabloner och stor/liten lgh?

Mät och debitera. Klart.

Att det faktum att mäta vatten sedan är en dålig affär för förningen är ju en annan sak me n nu är ni ju där...

Lärling
2018-05-09, 15:19
Problem är enkelt, precis som med Bredband eller TV-Gruppanslutning få föreningen en nytt kostnad för mätning per lgh, större lgh få betala respektive mer om det är inte specificerat per lgh.

Genom mätningen ska alla betala för sina respektive kostnader, der är bra men är det inte specificerat betala man för sin förbruk och för den nästan lika stor mätkostnad enligt andelstal igen...
Och medan hyresvärder måste göra en ,,hyresjustering" at ta bort den respektive ,,normalförbrukning" (https://www.lkf.se/imagevault/images/id_4559/imagevaulthandler.aspx) detta är en ersättning som bostadsrätter inte ersätter und jag tycker är helt orättvis eftersom man betala mer för at förlåra mer.

Gärna förklara om jag tänker fel

edit: naturligtvis vet jag at idag är allting kört, men at specificera kostnader per lgh är rättvis och krävs ingen nytt investition, stämma kann besluta ,,rättvis" precis som stämman tyckte at IMD själva är lönsamt och rättvis och betala för rättvis, men jag är ingen bra försäljare så jag tror det kommer aldrig genom,
dessutom krävs återinvestering när utesittningstid för vattenmätare är slut efter 10år, och jag tycker at det är viktigt at göra medlemmar medveten at det finns en problem och dessutom at vi kan alltid gå tillbaka när vi måste byta mätare om man få medvete till medlemmar.

Harald
2018-05-09, 20:56
Ja då förstår jag vad du menar!

Du har fattat precis. Även om den totala förbrukningen i och med IMD går ner, så kommer föreningens kostnader för mätning, debitering och återinvestering av utrustningen göra att på totalen så förlorar föreningen och medlemmarna.

Och precis dom du säger så blir föreningens kostnader för detta fördelat ”orättvist” i och med att detta är oberoende av vad lgh faktiskt förbrukar.

Synd att du inte fick gehör för denna insikt i stämman innan beslutet togs.