handdator

Visa fullständig version : Inre fond i brf


kgseverin
2008-03-01, 13:36
Jag har motionerat om avskaffande av inre fond, med en del motiveringar.
Att: mötet beslutar att avskaffa inre reparationsfomd.
Att: pengarna som finns i fonden betalas ut.

Men ordförande säger att pengarna bara kan betalas ut mot underlag, (kvitto).

Jag kan inte hitta något stöd för detta i våra stadgar.

Om inte fonden försvinner har vi admistrationskostnaderna kvar.

Någon som vet något om detta?


Se även bl a:
Inre fond - Reparationsfond i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7104)

stephan
2008-03-01, 16:13
Inre fonden är en kvarleva från stenåldern.

Tanken var okej, men idag är det totalt meningslöst att föreningar har en inre fond.

Som du säger kostar administrationen mer än det smakar.
Den som hävdade att utbetalning måste ske mot kvitto är lika mycket stenåldersmänniska som fonden.

Det är bara att besluta att avskaffa inre fonden och se till att medlemmarna får sina pengar.

Admin
2008-03-01, 16:31
Ja, det behövs naturligtvis inget kvitto för att hämta ut de pengar som styrelsen vet står på varje lägenhets fond.

Vad skulle det vara för kvitto? Det är pengar som en gång i tiden dragits med automatik, och det finns normalt sett inga kvitton som någon medlem har (med mindre än att någon av okänd anledning betalat in extra på något sätt).

Den inre fonden ska bort. Alla vettiga brf:ar har tagit bort denna för länge sedan.

Det är kanske också HSB som förvaltar dessa pengar, och då är det HSB som tjänar pengar på detta (på ränta/administrationskostnad).

Styrelsen borde vara glad om den inre fonden försvinner, så slipper de denna administration.

kgseverin
2008-03-01, 19:21
Jag har blivit informerad att man måste ha kvitto på t.ex tvättmaskin och torktumlare som jag köpte, i så fall var det inga problem. Inget kvitto på varor eller tjänster, inga pengar.

Katten Georg
2008-03-01, 21:46
Det går alldeles utmärkt att dela ut inre fond till medlemmarna. Styrelsen vet ju exakt hur mycket som finns per lägenhet. Efter stämmobeslut är det bara för styrelsen att exekvera beslutet och sätta in pengarna på ditt konto.

schrapet
2008-03-03, 15:47
Vår förening avskaffade inre fond för ca 7 år sedan. De som fortfarande hade kvar pengar på fonden fick pengarna utbetalade genom en hyressänkning i Januari månad.

stephan
2008-03-03, 16:20
Kul att se att det finns föreningar som gör bra saker för medlemmarna.
Väduren avskaffade fonden för 5 år sedan.

Det har stått i föreningstidningen max 2 gånger under denna tid att inre fonden slopats och att medlemmarna kan få ut sina pengar.

Visserligen står det i årsredovisningen att sedan den 1 januari 2003 görs inga avsättningar till inre fonden. men jag tror det finns många av föreningens medlemmar som inte tänker på att de har innestående pengar som väntar på dem.

Årssiffror talar det språket?
2004 uttag ur fonden 716kr rest 907 000kr
2005 uttag ur fonden 152 251kr rest 755 015kr
2006 uttag ur inre fonden 24 531kr rest 730 484kr

Detta är inte god medlemsvård från styrelsen????
Behöver jag ypplysa om att det var året 2005 som styrelsen senast informerade medlemmarna?

Myggan
2008-03-03, 16:33
Kan inte du upplysa dina medmedlemmar om detta?
Mycket pengar utan ränta...
Eller är du säker på att pengarna finns kvar?

stephan
2008-03-03, 16:37
Jag skrev just detta till styrelsen.

Bästa styrelse och revisorer och till viss del förvaltningen för brf väduren.

Tänk att jag har missat någonting! Men ingen är ju ofelbar?

Gör en insats för medlemmarna. Jag tror nog att styrelsen kan skriva en motion om hantering av inre fonden.
Det är väl försent för mig? Eller hur var det godkännandet av nya stadgar? Är de godkända eller gäller den gamla motionstiden fortfarande (vilket är fallet om stadgarna inte godkänts).
Om det senare gäller är detta en motion från mig.

Jag föreslår styrelsen ordnar att medlemmarna får ut sina pengar ur inre fonden.
Ärendet togs upp på senaste stämman, tyvärr svarade inte styrelsen på medlemmarnas frågor då, och det Adex representant förmedlade i information var inte glasklart?

Jag anser att följande siffror klart talar för att styrelsen inte gör sitt bästa för medlemmarna i detta ärende.

Förslaget jag har är att betala ut inre-fond-pengarna till medlemmarna. För ni har väl kontroll över detta?
Lite frågande är man när man hörde svaret till medlemmarna jag nämnt här ovan.

Utbetalning kan ske genom avdrag av avgifter för lägenheten:

Årssiffror för inre fonden?
2004 uttag ur fonden 716kr rest 907 000kr
2005 uttag ur fonden 152 251kr rest 755 015kr
2006 uttag ur inre fonden 24 531kr rest 730 484kr


För inte ska väl 730 000 kr av medlemmarnas pengar hjälpa till i den årliga verksamheten?

Francois
2008-03-18, 20:47
I min förening drev jag denna fråga att avskaffa inre fonden och att betala ut alla resterande pengarna till medlemmarna. Jag fick medlemmarna med mig.

Riksbyggen ville inte betala ut pengarna på månadsavi, medlemmarna skulle begära pengarna själva. Riksbyggen krånglade. Inte alla medlemmar begärde pengarna.

Vår nya ekonomisk förvaltare, MBF, betalade ut de resterande pengarna (drog av pengarna från månadsavgiften) utan att protestera. Inga problem för dem.