handdator

Visa fullständig version : När måste styrelsen kalla till extra stämma?


lee
2008-03-30, 21:40
Hur mycket eller vad kan en styrelse bestämma utan att kalla till extrastämma??

Francois
2008-03-30, 21:58
Det finns ett antal beslut som styrelsen inte kan ta, d.v.s. måste beslutet tas på en stämma eller extrastämma). Det är svårt att lista ut alla såna beslut men här kommer några:
- ändra på vilken andel varje lägenhet står för i föreningen
- ändra stadgarna
- omvandla en lägenhet till en lokal för uthyrning eller annat syfte
- sälja en del ab fastigheten
- kapitalltillskott
- mm

Praxis är också att alla stora beslut ska styrelsen låta stämman ta. T.ex. bygga en extra lokal, bygga bergvärme, alla stora investeringar.

Dte finns 3 sätt för att en extra stämma ska kallas:
- minst 10 % av medlemmarna begär det
- styrelsen vill det
- revisoren vill det

Finns kanske fler fall, t.ex. om hela styrelsen avgår.

lee
2008-03-30, 22:03
Tack för snabbt svar!
Kan till exempel en styrelse ta ett beslut att sälja lgh som är hyreslgh (men hyresgäst förståss nu utflyttad) eller måste denna lgh vara hyreslgh tills dess att man haft en extra stämma?

Francois
2008-03-31, 10:04
Jag tror att de kan sälja den vidare med en gång. Kan inte se att dete ska behövas ett stämmobeslut för detta.

stephan
2008-03-31, 10:34
Vad har du fått 8 % ifrån?

Ska det inte vara 10 % av alla medlemmar i en förening?
OBS. det är bara en medlem från varje lägenhet som räknas här.

Det har jag bittert fått erfara när jag för något år sedan samlade ihop 103 medlemmars namn.

Eftersom det var 4 "dubbla medlemmar" så blev det avslag, efter att styrelsen anlitat advokater, och hjälpt dem att avslå min begäran om extra stämma.

schrapet
2008-03-31, 11:10
För några år sedan hade vår förening problem med ekonomin. Det fanns dödsbon och medlemmar som avsa sig sina lägenheter till föreningen eftersom det inte gick att sälja dem. Då hade jag som styrelseledamot inget annat val än att försöka hyra ut lägenheterna för att undvika konkurs. Efter att Brf lämnat Riksbyggen och ekonomin börjat återhämta sig, kunde styrelsen efterhand som hyresgästerna sa upp sina hyres kontrakt sälja lägenheterna. För detta krävdes ingen extra stämma. Jag mins att denna fråga kom upp efter att styrelsen sålt den sista lägenheten. En nyinflyttat medlem påstod att styrelsen brutit mot stadgarna eftersom styrelsen utan stämmans godkännande avyttrat föreningens fasta egendom. Det var väldigt lätt att svara emot denna medlem. Lägenheten tillhör fortfarande föreningen efter försäljningen eftersom den är en del av fastigheten. Paragraf formuleringen syftar på hel fastighet eller tomt och inget annat. /SP

lee
2008-03-31, 12:56
tack för alla svar!
Vilket toppen forum :5:

stephan
2008-03-31, 15:29
På sin plats här bör också tilläggas att alla till-och ombyggnader skall beslutas på en stämma, enligt bostdsrättslagen.

"Om styrelsen inte kallar till föreningsstämman, trots att den enligt reglerna ska göra det, kan någon styrelseldamot, revisor eller någon av medlemmarna anmäla detta till Länsstyrelsen som då genast på föreningens bekostnad ska sammankalla stämman"

Francois
2008-03-31, 20:20
Vad menar du med 8 % Stephan? Jag skrev ju 10 % :5: