handdator

Visa fullständig version : OVK Kontroll


RealMaskin
2018-01-22, 16:39
Har lite funderingar kring en OVK kontroll som precis genomförts i min lägenhet. Den blev inte godkänd då det enligt protokollet saknas frånluft i köket. Köket renoverades 2010 av tidigare ägare där bland annat en ny fläkt sattes in. 2013 genomfördes en OVK kontroll som blev godkänd utan anmärkningar. Ordförande i brf trodde att felet uppstått i samband med renoveringen 2010, att allt inte gjorts korrekt. Men då borde ju 2013 års kontroll uppmärksammat detta.

Kan problemet uppstått under de senaste 4 åren och inte ha någon koppling till renoveringen? Och om problemet kan härledas till renoveringen och det därefter gjorts en OVK kontroll som godkändes och nu 4 år senare inte godkänns, hamnar det ansvaret enbart på mig?

Tacksam för svar

Harald
2018-01-22, 23:42
Föreningen ansvarar för att lgh har korrekt ventilation.

Du själv ansvarar för kökets inredning.

Så visst kan du sitta still och vänta på att föreningen fixar ventilationen - be en stilla bön att de inte fördärvar allt för mycket av köket samtidigt bara...

Eller så kan du tänka till att du kanske är lite om dig och kring dig angående ditt kök. Ta reda på exakt vad som krävs (oftast är det frånluften som byggts för alt kopplats till felaktig köksfläkt som är problemet). Tag fram ventilen. Köp rätt fläkt. Snygga till ev. snickerier.

Anser du att föreningen bör stå för något av detta sedan, snacka med styrelsen och lös det.

Vill de inte gå dig till mötes så får du bestämma dig för om du vill strida för din sak och helt enkelt skicka en faktura som du sedan driver in/stämmer dem i tingsrätt.

henrikO
2018-01-23, 13:18
Man ska inte heller lita på att anmärkningar från en föregående OVK har åtgärdats. Som jag förstått det varierar det hur alerta kommunerna är.
Vid första OVK som gjordes när jag tillkom i vår styrelse framkom ett antal anmärkningar som aldrig åtgärdats och det var en kombination av slö styrelse och dito tillsynsmyndighet.

Vi har f.ö. ställt krav på de som gjort felaktiga ingrepp i ventilation och det har flera gånger drabbat de som flyttat in efteråt. Står tydligt i stadgarna att man inte får göra ingrepp i ventsystem och att styrelsen ska tillfrågas inför arbeten. Vanligt med billiga villafläktar som anslutits alternativt kolfilterfläkt som satts in och inte rätt don satts i röret som lämnas helt vidöppet alternativt pluggas igen. Lämnar man röret helöppet kan det bli ett enormt drag i lgh. OVK brukar alltid bli spännande "vad har de ställt till med denna gång...".

Thomas_A
2018-01-23, 20:07
Alltså om brh renoverar köket är personen ansvarig för detta, och ventilation inkl don är föreningens ansvar. Om brh har ändrat på ventilationen så är det brh's ansvar att återställa eftersom det är en otillåten åtgärd om det gjorts utan tillstånd.

Om tidigare brh har gjort åtgärden så anser jag att det är nuvarande brh's ansvar. Köper man en lägenhet liksom en villa ska man tillse att besikta väsentliga delar som VVS och ventilation innan köp. Ventilation är också enkelt att se om det är fel, värre med badrum, då det kan vara dolt.

Däremot är nuvarande brh inte ansvarig för ev skador på föreningens delar som orsakats av en tidigare brh och som kan uppstå långt senare pga felaktigt tätskikt ex, enligt dom.

Harald
2018-01-23, 22:40
Om tidigare brh har gjort åtgärden så anser jag att det är nuvarande brh's ansvar

Fast detta har ju prövats, föreningen kan inte kräva att nuvarande innehavare återställer ventilation när tidigare ägare byggt fel.

Men man kan som förening dundra in fixa ventilationen utan att ta hänsyn till innehavarens byggda konstruktioner som är i vägen/sitter fel...

Så därför bör smart innehavare agera väldigt tillmötesgående - då denne inte bara har intresse i korrekt ventilation, utan även ett snyggt kök i övrigt...

Thomas_A
2018-01-24, 21:16
Fast detta har ju prövats, föreningen kan inte kräva att nuvarande innehavare återställer ventilation när tidigare ägare byggt fel.

Men man kan som förening dundra in fixa ventilationen utan att ta hänsyn till innehavarens byggda konstruktioner som är i vägen/sitter fel...

Så därför bör smart innehavare agera väldigt tillmötesgående - då denne inte bara har intresse i korrekt ventilation, utan även ett snyggt kök i övrigt...

Inte för jag minns exakt vad det var som prövades, men tror det gäller att brh skulle ersätta föreningens kostnader för en fuktskada som orsakats av en tidigare felbyggnation. Ovan är ingen skada, utan en fullt synlig och besiktningsbar ändring.

Det som komplicerar det hela är att ändringen verkar varit godkänd av förra OVK, så föreningen kan behöva ersätta i detta fall. Förra ägaren kan inte heller lastas för ändringen om den godkänts i OVK. Det räcker alltså om nya ägaren får intygat att ventilationen har godkänts, så har föreningen att stå för detta. Ev att ta upp detta ärende med föregående OVK-inspektör.

Thomas_A
2018-01-24, 21:30
Detta är lydelsen från domen:

"HD konstaterar att medlemmen svarar mot föreningen även för åtgärder inne i lägenheten som tidigare innehavare av lägenheten har vidtagit, men att detta inte medför att bostadsrättsinnehava* rens ansvar utsträcks till att avse även skador på andra delar av föreningens fastighet."

Dock som sagt, är det föreningens ansvar för kvaliteten av OVK.

Harald
2018-01-25, 09:53
Länk till den domen du hänvisar till?

Gusten
2018-01-25, 11:00
Här är Bostadsrätternas kommentar om domen (sid 2).

http://www.bostadsratterna.se/sites/www.bostadsratterna.se/files/bostadsratternadirekt/sbcdirekt_2007_10.pdf

Garfunkel
2018-02-01, 11:56
2013 genomfördes en OVK kontroll som blev godkänd utan anmärkningar.

att de var in och kollade i alla lägenheter, vid OVK-arbetet 2013?

Korsdraget
2018-02-01, 15:48
OVK är en okulär besiktning, en indikator. Om OVK har anmärkningar då finns det en skyldighet att vidta en EGENKONTROLL. :13:
Egenkontrollen utgår från byggnadsverket, fläktar, självdrag, luftcirkulation mm. Tvingande Lag alltsammans. Jag skulle faktiskt gå i gång med att fråga att kontrollera att Egenkontroll har genomförts?
Styrelsen/tekniska förvaltare ska säkerställer att de har kontroll. Utan kontroll kan de inte veta vad som orsakat anmärkningen?:16:

Det är fastighetsägarens ansvar, eller som här genom BRL, styrelsens ansvar att följa tvingande Lag. T ex självdrag, fläktar, extraventiler. osv..samt kan en förändrad OVK också bero på att någon i anknytande lägenhet har ändrat rumsindelning, ventilation mm.

Se deras underlag för beslutet alltså. Utgå från det och kämpa på.