handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö i ett nötskal


Fredde
2008-08-15, 08:55
I ett informationsblad från HSB Malmö till bostadsrättsföreningarna så skriver man att man vill ha hjälp med att uppdatera sina e-postadresser för att underlätta vid kommunikation av olika slag. Detta skall då jämföras med den information som den nytillträdda styrelsen informerade om på HSB Malmös hemsida och som fortfarande gäller nämligen :

Styrelsens kontakt med medlemmarna

Styrelsen ser just nu över hur kontakten med medlemmarna ska kunna utvecklas.
Innan det arbetet är avslutat har styrelsen beslutat att mejl till styrelsen går via HSB Malmös informationschef; Bengt Skånhamree-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se

Detta måste väl ändå vara någon form av rekord i egensinnighet !

Man begär alltså av medlemmar något som man själv inte erbjuder nämligen en möjlighet till rak och öppen kommunikation. Skamligt !