handdator

Visa fullständig version : Individuell elmätning, gemensamt abonnemang (IMD)


Xomilpa
2017-10-29, 14:51
Finns det någon som har aktuella uppgifter om eller erfarenhet av att byta ut de befintliga elavtalen med en nätleverantör till att bostadsrättsföreningen har ett enda avtal för alla medlemmar och att man byter ut nätleverantörens individuella mätare till mätare inköpta av föreningen?

På internet förekommer uppgifter om att man kan spara 500-2000 kronor per lägenhet och år. Hur man nu kan spara 2000 om man idag betalar 1800 kronor i elnätsabonnemang, är ett trolleri.:rolleyes:

Alltså:
1. Vad kostar det att byta ut nätleverantörens befintliga mätare till nya? Inklusive installation och idriftsättning.

2. Vad kostar det per år för den förhöjda avgiften föreningen måste betala i elnätsabonnemang?

3. Vad är kostnaden per år för drift och underhåll av föreningens mätare? Hur länge håller de?

4. Vad kostar det per år att lägga ut avläsning av mätare och faktureringen av elkostnaderna till ett utomstående företag?

5. Om det nu stämmer att man kan spara upp 1500 kronor per år och lägenhet, kan man då inte tänka sig att nätleverantörerna balanserar om sina avgifter så att de fortfarande får in samma belopp? Vi såg ju hur leverantörerna justerade avgifterna för fjärrvärmen när de konstaterade att många abonnenter med egen värmekälla bara tog ut fjärrvärme under den kallaste perioden.

6. Andra kommentarer välkomna.

henrikO
2017-10-29, 16:20
Installationskostnaderna borde bli låga, i alla fall om elmätarna är sammanförda i gemensamma elcentraler i exempelvis källaren.

"Trolleriet" kanske kan förklaras att föreningen, i egenskap av en större elkund, får bättre priser. En ordinär lägenhet brukar inte göra av med så mycket el så det är rimligen den fasta kostnaden som är den största besparingen.

Hur mycket mer föreningen får betala för anslutningen beror på hur mycket föreningens huvudsäkring(ar) måste ökas. På bolagens hemsidor brukar man hitta prisuppgifter.

Drift & underhåll per år borde inte bli några större kostnader. Dock vet jag inte hur länge man räknar att en mätare håller. Nätbolagen tar in sina mätare med vissa mellanrum för kalibrering.

Det som kanske är mer intressant är hur mycket föreningen får betala för avläsningen och faktureringen till medlemmarna. Den stora investeringen är det säkert föreningen som står för (mätare+installation) medan insamlingen av mätvärden och fakturering borde vara en helt annan sak. Min magkänsla är att man kommer att håva in pengar där för något som nog inte står i proportion till arbetsinsatsen. När vi kollade upp IMD för varmvatten kändes det som mycket av vinsten försvann här. Dessutom blev det dyrt pga det krävdes flera VV-mätare för varje lägenhet. Det är nog lättare att räkna hem för elmätare.

Harald
2017-10-30, 13:49
Bra svar från Henrik. Administrationen brukar göra så att "mellanhanden" tar hela vinsten.

Grundfrågan är belyst från fel håll. Styrelsen skall ju företräda föreningen, inte medlemmarna. Vad vinner föreningen på affären? (Den juridiska personen Brf XXX).

Föreningen får: Investeringskostnad vid installation, ökad administrativ kostnad för debitering för all framtid, ökad underhållskostnad för service och utbyte mätutrustning.

Medlemmarna får: 25 % lägre elkostnad om ni kan läsa av och administrera själva. Ca 10 % om ni tar in någon utifrån.

Så från föreningens synvinkel är detta ingen affär som styrelsen bör förorda över huvud taget.

Ni sparar mer åt både förening och medlemmar om ni byter ut till LED så mycket som möjligt. Liten kostnad - hög besparing.

Kan tillägga att i min förening äger vi sedan 1989 elnätet, så vi har 25 % lägre elkostnad än normal lgh. Då läser vi av själva och räknar ut internt elpris. Men jag hade alltså inte förordat denna investering idag.

Thomas_A
2017-10-30, 20:55
Bra svar från Henrik. Administrationen brukar göra så att "mellanhanden" tar hela vinsten.

Grundfrågan är belyst från fel håll. Styrelsen skall ju företräda föreningen, inte medlemmarna. Vad vinner föreningen på affären? (Den juridiska personen Brf XXX).

Föreningen får: Investeringskostnad vid installation, ökad administrativ kostnad för debitering för all framtid, ökad underhållskostnad för service och utbyte mätutrustning.

Medlemmarna får: 25 % lägre elkostnad om ni kan läsa av och administrera själva. Ca 10 % om ni tar in någon utifrån.

Så från föreningens synvinkel är detta ingen affär som styrelsen bör förorda över huvud taget.

Ni sparar mer åt både förening och medlemmar om ni byter ut till LED så mycket som möjligt. Liten kostnad - hög besparing.

Kan tillägga att i min förening äger vi sedan 1989 elnätet, så vi har 25 % lägre elkostnad än normal lgh. Då läser vi av själva och räknar ut internt elpris. Men jag hade alltså inte förordat denna investering idag.

Har du något räknexempel? Vi har en firma för avläsningen, såg en årlig kostnad på 16000 kr ink moms för 135 lägenheter, dvs ca 10 kr/lägenhet och månad.

Thomas_A
2017-10-30, 21:36
Ett snabbt överslag av de fasta "elnäts"-kostnaderna 1 år tillbaka för 60 lägenheter i en byggnad så är det ca 90 kr per lägenhet och månad. Tillkommer 10 kr/lägenhet för avläsning och administration. Installation och underhåll ej inräknat, men vi har inte haft något hittills.

Mot det ska jämföras den fasta elnätskostnaden för föreningen (kostnad okänd för mig) innan bytet + medlemmarnas individuella fasta kostnader för el (ca 200-250 kr/månad och lägenhet?).

Om jag nu räknat rätt så är den löpande kostnaden minst halverad för medlem, eller ca 1500:- per år.

Harald
2017-10-30, 23:26
Utan att ha granskat dina siffror kan jag berätta hur det brukar se ut när jag stöter på föreningar med individuell mätning.

I nästan alla föreningar missar man att fördela nätkostnaden, vilken i och för sig totalt sett är lägre (i och med färre mätare som elbolaget råder över), men ändå klart högre än normalt då var och en står för sitt eget nät. Detta gör att visst får medlemmarna en lägre direkt elkostnad, men via avgiften betalar de för mycket. Detta slår då onödigt på bostadsrättsvärdet vilket i sista ändan oftast blir en sämre affär än om man betalt en något högre elkostnad löpande.

Bokföringen haltar också vilket försvårar (ibland högst medvetet!) jämförelsen.

Elkostnad normal lgh:

Elförbrukning
Elnätsavgift

Elkostnad när föreningen äger elnätet:

Elförbrukning
Del av nät (ligger oftast dold i avgiften)(Bokförs kanske som "fatighetel")
Del av högre administration (dold i avgiften)(Dold i bokföringen i förvaltningsavtalet)
Del till avläsningsföretaget (mellanhanden) (dold i avgiften)(Kan bokas nästan hur som helst, som elkostnad, som föreningsavgift, som myndighetskostnad...)
Del av underhåll mätutrustningen (dold i avgiften)(Blir kanske ett "projekt" någon gång i bokföringen)
Del av mjukvara hantering elavläsning (dold i avgiften)(Kan bokas som "licens" eller "dataprogram")

Ett bra exempel:

För ett antal år sedan beslöt riksdagen att var och en skulle ha rätt att få sin specificerade elförbrukning månadsvis. Detta medförde ett omfattande byte där i stort sett alla analoga mätare var tvungna att bytas ut mot digitala. Ett av landets största energibolag (Göteborgs energi) upphandlade då billiga mätare från USA. Kruxet var bara att man inte läste det finstilta. Mätarna var billiga, men avlästa världen gick via det amerikanska företaget och erbjöds GE mot en nätt månadskostnad. Den visselblåsande konsulten som avslöjade det ruttna upplägget sparkades och fick som plåster på såren 15 minutes of fame i olika TV-program som Uppdrag Granskning, debatt m fl.

Historien säger inte att en BRF idag kommer få samma dåliga affär. Men den visar tydligt att man skall vara väldigt uppmärksam på villkoren ifall man är i stånd att köpa loss sitt fastighetsnät från energibolaget.

Jag har flera exempel där även BRF råkat illa ut efter att ha köpt loss sitt elnät..

Men så här, här är ett bra trick:

Om SABO (De privata fastighetsägarnas centralorganisation) förordar något, ja då kan det vara värt att titta på eftersom deras medlemmar är strikt inriktade på att få ett så högt driftsnetto som möjligt på sina fastigheter. Men om SABO inte propsar på en viss pryl, och det visar sig att denna "lösning" främst säljs in till lekmannastyrda BRF: er, ja då är det troligen ingenting som i längden kommer spara några pengar. Istället handlar det om företag som vill åt en del av den stora kaka som de månatliga inbetalningarna av månadsavgifter ger.

Bevare of the dogs!

Gusten
2017-10-31, 00:23
Historien säger inte att en BRF idag kommer få samma dåliga affär. Men den visar tydligt att man skall vara väldigt uppmärksam på villkoren ifall man är i stånd att köpa loss sitt fastighetsnät från energibolaget.


Jag tycker också att upplägget verkar tveksamt med merarbete för styrelsen och att de enskilda medlemmarna förlorar möjligheten att själv välja elbolag.

Det jag funderade på är detta med fastighetsnätet. Är det inte så att föreningen äger fastighetsnätet
även med det traditionella systemet där varje lägenhetsinnehavare är kund direkt hos nät- och elbolag ?
T ex får ju föreningen själv betala byte av elstammar.

henrikO
2017-10-31, 07:20
Normalt är det fastighetsägaren som är innehavare av nätet inne i fastigheten. Nätleverantören har servisledningen ända in till en överlämningspunkt inne i fastigheten. Dessutom äger de elmätarna men inte centralen som mätaren är monterad på.

Möjligheten att välja elleverantör känns som en obetydlig fördel. De flesta lägenheter förbrukar så lite el att det knappast har någon betydelse. Möjligen att någon vill döva sitt miljösamvete och välja grön el, någon annan ser kanske bara till priset och blir sura på att föreningen kanske väljer ett något högre grönt elpris. Det har nog större betydelse för exempelvis en villakund som använder el för uppvärmningen (direkt eller indirekt).

En möjlig nackdel är att varje lägenhet förlorar möjligheten att få ersättning vid strömavbrott men det saknar nog också praktiskt värde med tanke på att de flesta avbrott i städer är så korta och få. Föreningen får ut ersättning men att administrera ut det till medlemmarna blir nog en stor förlust.

En möjlig nackdel är hur det blir om någon kommer på obestånd och inte betalar elräkningen. Förmodligen ett litet problem för en lägenhet men kan bli en kännbar kostnad ifall det är en lokalhyresgäst. Känns som föreningen inte bör ta risken med lokaler. Den som hyr en lokal är väl inte heller medlem i föreningen och bör inte få del av förmånen kan i alla fall jag tycka.

Något som drar ner vinsten (förmodar jag) är att föreningen väl bör skriva av investeringen under en viss tid. Eller låter man det kanske betalas via en fast avgift på elräkningen?

Absolut sämst är väl i alla fall föreningar där el är "gratis". Min åsikt är också att varmvatten självklart inte bör vara "gratis" utan debiteras men det stupar som sagt ofta på att lönsamheten verkar bli dålig när det sätts in i efterhand. Vet flera nyblivna villaägare som fått en rejäl kalldusch första värmesäsongen efter ett enkelt och behagligt liv i lägenhet. Ojdå, kostar det SÅ mycket med el, värme och varmvatten... :(

Thomas_A
2017-10-31, 07:26
Om de inte betalar elräkningen på 100 kr per månad så är det sannolikt så att de inte heller betalar avgiften. En nackdel är vid flytt då föreningen får eftersända särskild räkning till ny adress vilket kostar extra administration. Avgiften för räkningen är ofta större än räkningen intäkten. Dock fördelen med lägre total avgift för medlem i föreningen överväger.

Harald
2017-10-31, 09:51
Absolut sämst är väl i alla fall föreningar där el är "gratis".

Absolut!!

Delar även din erfarenhet kring kostnad att montera diverse mätutrustning i efterhand.

InteIStyrelsen
2017-10-31, 16:20
@Harald och Thomas

Hur mycket betalar eras medlemmar för el per kw/h ?

Fördelar nån av er ädministativ konstnad/avskrivning/underhåll eftersom detta är konstnad för informationsöverföring med lika belopp om eras stadgar tillåter det ?
Problem är som med gruppanslutningar kollektivisering är en dåligt affär för stora lägenheter som oftast förbrukar lite mer el än mindre lägenheter och den vanliga nätavgift spela inte en stor roll som för en etta, men lgh med större andelstal få betala i slutet en högre elpris en vad dom har fått individuell + en större andel i föreningens administation/avskrivning/underhåll.

men at få bättre elpris direkt gäller i västerås bara om man bo på mälarenergi´s elnäts(920kr år lgh+23,6öre överföring/kwh) sida, på vattenfalls(1735kr/år/lgh+32öre överföring/kwh) sida kommer verlora man bara när man räkna upp föreningens elpris + egen andel i kostnader men i slutet få små lägenheter i alla fall vinsten.

tack

Harald
2017-10-31, 19:38
De senaste åren har vårt interna elpris legat kring 1,25 - 1,35 kr/kWh. Det priset gör att medlemmarna även betalar för en del av nätkostnaderna/de fasta kostnaderna.

Thomas_A
2017-10-31, 20:00
Vi har legat på 1,10 ganska länge men minns inte historiskt. Har nog legat på mellan 1,10 till 1,25.

Harald
2017-11-01, 14:05
Tricket när man sätter internt elpris är att absolut inte sätta för lågt, hellre lite för högt. Det ligger i medlemmarnas intresse att mer pengar kommer in från sidointäkter som annars hade hamnat på ordinarie avgift.

Eftersom elen mäts så blir det rättvist ändå.

Xomilpa
2017-11-01, 14:23
Då kan jag ge en jämförelsesiffra. Jag har ett vanligt abonnemang med rörligt pris.
Från augusti 2016 t o m juli 2017 förbrukade jag 3071 kWh.
För detta betalade jag 4795:- inklusive alla skatter och avgifter.
Det blir i snitt 1,56 kr per kWh.

För perioden augusti-september 2017 betalar jag 1,70 per kWh.
Det visar sig att såväl energiskatt som elnäts-abonnemang har ökat i pris.

Harald
2017-11-01, 16:33
Då kan jag ge en jämförelsesiffra....Det blir i snitt 1,56 kr per kWh.

Stämmer rätt bra med vad jag kommit fram till att våra boende betalar ca 75 % av "normal" elkostnad.

InteIStyrelsen
2017-11-01, 17:16
Tack Harald och Thomas!

Vi har också ca 1,3kr idag.

Harald: Hur organisera ni avläsning själva ? Manuell eller elektroniskt ?

Xomilpa: På vilken nät sitter du ?

Till exempel om jag idag ,,måste" ta en leverantör individuell hade jag med dina uppgifter 1,4kr om jag ta goteborg energi 6 mån(0,86kr) (jag vill helst inte göre kontrakt i höst/vinter, mars eller april är perfekt för nya avtal. Mälarenergi är nätbolag 77kr/mån och 0,24kr överföring.
Förra år kunna man även få för 0,66kr med vattenfall och telge, men som du skrev skatt ökade också.

(((0,86kr+0,24kr)*3071)+(77*12))/3071= 1,401

Jag tycker det är generell bra men gemensamt abonnemang, men kostnadsfördelning ska vara rättvis.

Harald
2017-11-01, 20:50
Jag läser av manuellt 2 ggr per år, räknar fram internt elpris 6 mån bakåt och debiterar ut. Räknar samtidigt ut en schablon för kommande 6 månader.

Alltså: alla betalar el varje månad, men 2 ggr/år justeras det efter avläsning och mellanskillnad debiteras/återfås.