handdator

Visa fullständig version : Laddstation för elbil ?


InteIStyrelsen
2017-09-12, 19:24
Jag undrar, en tesla supercharger har 135kw.
Har en av eras föreningar redan laddstation ?
Finns extra abonnemang till elleverantör ?
Det kann inte vara at detta gå genom vanligt föreningens el eftersom en hypotetiskt snabbladdstation höjs föreningens anslutningseffektavgift med 50000kr/år ?
Hur gå detta i verkligthet ?
Vilka kostnader har/hade ni i verklighet?
Min exempel är lite för extremt hoppas jag.

Ämne laddstationer och laddning är stor i framtid, skulle det vara en skillnad om man använder vanligt elstolpe om man har en ,,riktigt elbil" eller bara en laddhybrid ?

Kan man har en medlem som betalar 300kr för laddhybrid med 2kwh och den andra 900 för at hans tesla s har 30gångar mer kapacitet men ladda hela tiden medlemmen är hemma, eller måsta likehetsprincipen alltid vara ,,alla betala detsamma för laddmöjlighet på elstolpe".

Vad tycker ni ?

2aveonaj
2017-09-14, 14:51
Jag undrar, en tesla supercharger har 135kw.
Har en av eras föreningar redan laddstation ?
Finns extra abonnemang till elleverantör ?
Det kann inte vara at detta gå genom vanligt föreningens el eftersom en hypotetiskt snabbladdstation höjs föreningens anslutningseffektavgift med 50000kr/år ?
Hur gå detta i verkligthet ?
Vilka kostnader har/hade ni i verklighet?
Min exempel är lite för extremt hoppas jag.

Ämne laddstationer och laddning är stor i framtid, skulle det vara en skillnad om man använder vanligt elstolpe om man har en ,,riktigt elbil" eller bara en laddhybrid ?

Kan man har en medlem som betalar 300kr för laddhybrid med 2kwh och den andra 900 för at hans tesla s har 30gångar mer kapacitet men ladda hela tiden medlemmen är hemma, eller måsta likehetsprincipen alltid vara ,,alla betala detsamma för laddmöjlighet på elstolpe".

Vad tycker ni ?

Om det är BR som utför en investering till några parkeringsplatser så måste den investeringens avskrivning ersättas av den som även betalar för P-ytan
därutöver så betalar den kostnad som det kostar att ladda bilen.
Att ha en likhetsprincip som subventionerar parkering och ladd platser skapar ingen rättvisa eller möjlighet för BR att investera för framtiden. :16