handdator

Visa fullständig version : Seminarier inom HSB


Admin
2008-08-09, 17:44
En ny kurskatalog har kommit ut i HSB Malmö för "HT08-VT09".

Seminarier för medlemmar inom HSB Malmö

Inflytande och demokrati (Hur kan jag som medlem påverka?) 18/9 Förmån
Hur skriver du motioner? 21/10 Förmån
Aspirant att bli styrelseledamot 25/9,10/3 Förmån
Köpa bostadsrätt (köpskola) 28/8, 25/9, 23/10, 27/11 100:-
Hur ska vi medlemmar förebygga och hantera vattenskador? 2/10 100:-
Skydda ditt hem 3/11 100:-Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick.

- Vad menas med "Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick"?
Inbjudan/anmälan till alla 43.000 medlemmar i HSB Malmö?
Utskick när och via vad? Brev? Mail?
Svar från HSB Malmö: Inbjudan sker via vår hemsida och annonser.

- Kan man anmäla sig till dessa seminarier redan idag, och i så fall hur (det första seminariet är ju redan om lite drygt en månad)?
- När är sista anmälningsdatum?
Min kommentar: Det gick tydligen att anmäla sig redan nu.

- Hur dags är dessa seminarier och hur länge varar de?
- Var kommer de att hållas?
Svar från HSB Malmö:
Alla seminarier kommer att hållas på HSB MedlemsCenter, Föreningsgatan 15, Malmö. tid 18-21.

- Vem ska hålla i ovan nämnda seminarier?
Svar från HSB Malmö: Vem som är utbildningsansvarig varierar utifrån ämne och kommer att presenteras vid varje inbjudan.

- Hur är seminarierna upplagda (möjlighet till frågor/diskussion)?
Svar från HSB Malmö: Det kommer att finnas utrymme för frågeställningar

År 2007 sa HSB Malmö att det skulle förekomma minst ett seminarium varje månad (precis som när HSB Malmös styrelse 2008 sa att det skulle komma MINST ett nyhetsbrev i månaden, vilket bara höll i 3 månader).
År 2008 blir det (max) 3 månader med seminarier (september, oktober, november).

Endast ett kursdatum finns för inflytande och demokrati för medlemmar, trots att detta är ett seminarium som borde förekomma varje månad.
Samma sak med om hur man skriver motioner, där HSB även här endast avsatt ett enda datum för detta.
Det känns lite som att HSB Malmö har dessa två seminarier endast i syfte att kunna använda detta som argument för att HSB "gjort vad de kunnat" inom dessa viktiga områden.

Men det är bra att HSB Malmö lyssnade på mig och i alla fall kompletterade med ett seminarium om hur man skriver motioner. Mitt andra förslag var en kurs för styrelsen i hur man besvarar motioner, men om styrelsen får lära sig detta framgår inte.

Seminariet i hur man skriver motioner är inte minst viktig för fullmäktigeledamöterna, där bevisligen nästan ingen behärskar denna teknik. Man kan hoppas att alla fullmäktigeledamöter nu tar sitt ansvar och anmäler sig till denna kurs i hur man skriver motioner. Men jag misstänker att det inte finns något större intresse bland dessa fullmäktigeledamöter att lära sig detta. De har aldrig skrivit några motioner tidigare, så varför skulle de göra det nu?

Hälften av totalt 6 medlemsseminarier kostar pengar för medlemmarna.
Hur många tror att seminariet om hur medlemmar ska förebygga och hantera vattenskador kommer att bli välbesökt, med tanke på att medlemmarna måste
betala för detta?
Ynkligt av HSB. Alla begriper att ett dylikt seminarium ska vara kostnadsfritt (och kanske t.o.m. då blir det svårt att få någon medlem till detta seminarium).

Alla medlemsseminarier ska vara helt kostnadsfria!
Någon måste tydligen skriva en motion till HSB om detta.

Temakvällar (enbart för styrelser)

En kväll om ”Det brinner” 10/9 Förmån
Hur ska styrelsen förebygga och hantera vattenskador? 10/2 700:-
Finns det outnyttjat kapital i våra brf? 16/3 1500:-
Nybyggnadsregler?
Vilka möjligheter/förutsättningar finns det för att bygga om källare, vindar, lokaler?
Skapa ”Gröna Goda Mötesplatser”. Bilda Trädgårdsgrupp i din brf. 26/5 250:-
En kväll om Postfack-Postboxar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4102) våren-09 FörmånInbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick.


- Frukostmöten (riktade till vem? om vad?)
Inbjudan/anmälan kommer att presenteras i särskilt utskick.

Vad är det för skillnad på "seminarium" och "temakväll"... och "frukostmöte"?


Jag tycker det är lite fattigt med engagemanghöjande seminarier för medlemmar. Hoppas att dessa kan utökas.

Har också några förslag på kostnadsfria kurser/seminarier för styrelse & medlemmar;
- Att läsa en årsredovisning
- Vattenskador och bostadsrätt
- Balkonger - ombyggnad/inglasning
- Fastighetsägarens ansvar för olyckor i eller omkring fastigheten
- Försäkringar - vilka försäkringar täcker vad?
- Stambyte - hur går det till i praktiken?
- Underhållsplan och flerårsbudget
- Effektivare styrelsearbete
- Bli en bättre ordförande
Svar från HSB Malmö:
Tack för dina förslag och åsikter, som vi kommer att behandla tillsammans med övriga medlemmars förslag.

Se även;
Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1974)

Gratis kurser för HSB Malmö - 2007-2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-gratis-kurser.htm)