handdator

Visa fullständig version : Gruppanslutning fiber


Rimu
2017-04-18, 18:07
Hej!
Har försökt läsa in mig på andra inlägg men är fortfarande osäker på vad som gäller så jag vill gärna fråga iaf.
Vi är en liten förening med 12 lgh och det finns ett förslag på gruppanslutning till fiber (kabel + ett uttag). Enbart bredband 1000/1000 Mbit/s med Alltele. Enligt förslaget höjs månadsavgiften med 149 kr per lgh. Varje lgh ska stå för anslutningsavgiften som är 4895 kr, som ska regleras med ett skuldebrev mellan föreningen och föreningsmedlemmen och betalas inom 12 månader efter installation. Föreningen köper in routrar och står för det.

Är det här ett vettigt förslag? Rätt och riktigt? Skuldebrev? Vad händer om man flyttar inom ett år? Ska man verkligen stå för anslutningskostnaden då? Det är ju en långsiktig investering som jag tycker är knuten till lgh och inte den enskilde medlemmen. Tänker jag fel?

I våra stadgar om insats och årsavgift står det att det ingår värme och varmvatten och renhållning. Finns inget om kostnader för informationsöverföring. Måste detta åtgärdas? Måste det var ett stämmobeslut om installationen (finns inte)? Måste det vara stämmobeslut eller styrelsebeslut om ökade månadsavgifter samt anslutningsavgifterna (finns inte såvitt jag vet)?

Tack på förhand!

Harald
2017-04-18, 21:28
Styrelsen har bara mandat att besluta om det som finns fysiskt i er förening IDAG. En utbyggnad med fiber är således ett stämmobeslut.

Stämman bör ta ett rent beslut (Fiber JA eller NEJ) och sedan uppdra åt styrelsen att söka finna det bästa alternativet för er förening och era medlemmar.

Säger stämman JA, och skulle resultatet av styrelsens arbete sedan resultera i att det krävs någon ändring av stadga, då har de att lägga fram de ändringarna till stämman för formellt beslut (Formellt eftersom det i och för sig är stämman som beslutar stadgeändringar, men egentligen så kan stämman bara säga JA i detta läge eftersom det redan föreligger ett stämmobeslut att fiberkoppla bostadsrätterna). ((Vilket alltså betyder att om förening säger JA till fiber, men sedan NEJ till stadgeändringen, då rivs det gamla stämmobeslutet upp, och styrelsen får börja om)).

Gusten
2017-04-18, 22:44
Det som skulle behöva tas in i stadgarna är väl att i årsavgiften ingående kostnader för informationsöverföring tas ut med lika belopp per lägenhet.
Detta om man vill undvika att kostnaden fördelas efter andelstalen.

Även anslutningsavgifterna är man nog tvungen att ta ut via årsavgiften. Kan inte se att det kan uppstå något skuldförhållande med tvång att skriva på ett skuldebrev.

Rimu
2017-04-19, 12:48
Tack för svar!

Jag har letat bland alla protokoll och hittar inget från en extrastämma där vi beslutat dra fiber in i lägenheterna. Måste alltså göras?
Plus uppdatera stadgan om vad som ingår i månadsavgiften.

Jag hade lämnat förslag till styrelsen om att föreningen skulle stå för anslutningsavgifterna (ca 5000 kr per lgh) som en långsiktig investering som tillhör fastigheten, alternativt slå ut kostnaden på månadsavgiften i 5 år t ex. Vi har nu 3395 i avgift, så plus 149 för bredbandet och plus 83 uppdelad anslutningsavgift = 3627. Efter 5 år kan man ju sänka avgiften igen. Detta ville dom inte.
Och jag kommer inte vilja skriva på ett skuldebrev....

Fler synpunkter och tips?

Gusten
2017-04-19, 16:40
Problemet med skuldebrevsmodellen är att styrelsen blir helt beroende av att samtliga medlemmar skriver på dessa frivilligt.
Det är ju föreningen som beställer installationen och som därmed är betalningsskyldig gentemot bredbandsleverantören.

Hos en bekant i en liten BRF med 13 lgh installerades Telia bredband för några år sedan. Där var det aldrig aktuellt att skriva på något skuldebrev.

Mirre11
2017-04-19, 16:46
Gå inte med på skuldebrev. Den som flyttar kommer bli tvungen att fortsätta betala för något som gynnar kvarvarande.

Hur tänkte föreningen reglera denna unika idé, enkelt eller löpande skuldebrev?

Rimu
2017-04-19, 17:23
Tack för synpunkter!
Ja, tänker också att skuldebrev är en oklok ide men vill ha mer på fötterna innan jag författar en skrivelse till styrelsen med alla synpunkter gällande deras förslag. Jag skall fråga av vilken anledning dom anser att bostadsrättsinnehavare skall stå för anslutningskostnaden.

Dom har inte angett vilken sorts skuldebrev. Skulle misstänka att ett enkelt är det som är aktuellt.

Rimu
2017-04-20, 20:19
Styrelsen har bara mandat att besluta om det som finns fysiskt i er förening IDAG. En utbyggnad med fiber är således ett stämmobeslut.

Stämman bör ta ett rent beslut (Fiber JA eller NEJ) och sedan uppdra åt styrelsen att söka finna det bästa alternativet för er förening och era medlemmar.

Säger stämman JA, och skulle resultatet av styrelsens arbete sedan resultera i att det krävs någon ändring av stadga, då har de att lägga fram de ändringarna till stämman för formellt beslut (Formellt eftersom det i och för sig är stämman som beslutar stadgeändringar, men egentligen så kan stämman bara säga JA i detta läge eftersom det redan föreligger ett stämmobeslut att fiberkoppla bostadsrätterna). ((Vilket alltså betyder att om förening säger JA till fiber, men sedan NEJ till stadgeändringen, då rivs det gamla stämmobeslutet upp, och styrelsen får börja om)).

Måste bara kolla, när du skriver fysiskt, menar som när det finns i fastigheten t ex? För vi har fiber draget in i fastigheten sen några år tillbaka och förslaget nu handlar om att dra in i lägenheterna. Kan man hänvisa det till att det redan finns fysiskt och därför kan styrelsen bestämma utan stämma?

clabbe
2017-04-20, 21:42
Gå inte med på skuldebrev. Den som flyttar kommer bli tvungen att fortsätta betala för något som gynnar kvarvarande.

Hur tänkte föreningen reglera denna unika idé, enkelt eller löpande skuldebrev?

Den som flyttar kan väl kompensera sig med höjt pris på bostadsrätten vars värde påverkas positivt av bredbandsuttaget.
Eller menar du att den som flyttar in inte gynnas av fiberuttaget?

clabbe
2017-04-20, 21:49
Med nuvarande stadgar kan inte kostnaden fördelas med samma belopp per lägenhet. Den höjda månadskostnaden och anslutningskostnaden måste fördelas enligt andelstal. Jämför med det rättsfall som finns om kabel-tv att den kostnaden kunde fördelas efter andelstalen.

Rimu
2017-04-20, 21:56
Problemet med skuldebrevsmodellen är att styrelsen blir helt beroende av att samtliga medlemmar skriver på dessa frivilligt.
Det är ju föreningen som beställer installationen och som därmed är betalningsskyldig gentemot bredbandsleverantören.

Hos en bekant i en liten BRF med 13 lgh installerades Telia bredband för några år sedan. Där var det aldrig aktuellt att skriva på något skuldebrev.

Nej, jag har inte heller stött på någon förening som använt sig av skuldebrev. Styrelsen har nu angett att föreningen inte har råd att stå för anslutningsavgifterna, därav förslaget med skuldebrev. Antar också att den som vill kan betala anslutningsavgiften direkt om man vill. Om vi medlemmar ändå måste stå för den här avgiften så kommer jag att insistera på att den räknas in i årsavgiften och slås ut på 5 år, visst en höjning av månadsavgiften, men den kan ju sänkas sen igen efter 5 år. Men, dom vill nog inte ligga ute med dom pengarna under 5 år...

Rimu
2017-04-20, 22:03
Med nuvarande stadgar kan inte kostnaden fördelas med samma belopp per lägenhet. Den höjda månadskostnaden och anslutningskostnaden måste fördelas enligt andelstal. Jämför med det rättsfall som finns om kabel-tv att den kostnaden kunde fördelas efter andelstalen.

Okej. Det där med andelstal tycker jag är lite krångligt erkänner jag. Men, alla lägenheterna är lika stora inuti (förutom 4 st som inte har balkong) och i våra stadgar just nu finns inget om hur kostnader för informationsöverföring skall ske. Det måste uppdateras har jag poängterat till styrelsen. Jag tror att våra lägenheter har samma andelstal, har inte den infon här. På ett sätt är det väl enklast att alla betalar lika isf.

clabbe
2017-04-20, 22:21
Är det lika hög månadsavgift för alla bostadsrätterna?

Rimu
2017-04-20, 22:27
Är det lika hög månadsavgift för alla bostadsrätterna?

Jag satt precis och funderade på det. Minns att de utan balkong hade lägre avgift förr (då satt jag i styrelsen och hade bättre koll), dvs lägre andelstal då antar jag. Nu kan det vara ändrat men det vet jag inte. Jag tror styrelsen tänker dela lika eftersom lgh har samma kvadratmeteryta inomhus.

clabbe
2017-04-20, 22:36
Er styrelses förslag låter som ett beslut om kapitaltillskott. Ska beslutas av stämman och fördelas efter andelstal.

Gusten
2017-04-20, 22:38
Jag satt precis och funderade på det. Minns att de utan balkong hade lägre avgift förr (då satt jag i styrelsen och hade bättre koll), dvs lägre andelstal då antar jag. Nu kan det vara ändrat men det vet jag inte. Jag tror styrelsen tänker dela lika eftersom lgh har samma kvadratmeteryta inomhus.

Om det nu ändå är nästan samma andelstal överallt så kanske det är onödigt att ändra stadgarna bara för att få exakt lika bredbandskostnad?

InteIStyrelsen
2017-04-21, 05:47
Vad jag tycker är interessant om gruppanslutningar och kostnadsfördelning efter andelstal, flera peka gärna på högsta domstolsbeslut om indragning av kabeltv och underhåll till detta(till televerket) från 1989, men kabel är punkt till multipunkt och man kan använder faktiskt fler enheter i en större lägenhet sedan man kan bara fördelar signar vidare.
Men gruppanslutningar innebär en enkel licens per lägenhet och inte två licens för en 4:a eller högre hastighet för större lägenheter.
Jag tycker at när man prata om gruppanslutningar är detta inte als klart at fördelning efter andelstal inte bryta med likbehandlingsprincipen.
Bara indraging av bredband i fastighet och underhåll till detta.
Men detta är nästan aldrig mycket pengar så ingen faktiskt klaga i domstolen även at detta är än problem.

Rimu
2017-04-21, 10:44
Om det nu ändå är nästan samma andelstal överallt så kanske det är onödigt att ändra stadgarna bara för att få exakt lika bredbandskostnad?

Ja, det spelar egentligen ingen roll. Alla får samma tjänst, bredband för 149 kr och det får man ju betala oavsett om man har balkong eller ej. Och lägger man anslutningsavgiften på årsavgiften några år framåt, så blir det samma kostnader per lgh också. Det vara bara det att vi inte har någonting alls i stadgarna om informationsöverföring och det behövs i vilket fall uppdateras tänker jag. Det ska väl stå hur det finansieras?

Silva
2017-04-21, 11:22
Nej, jag har inte heller stött på någon förening som använt sig av skuldebrev.

I vår BRF vill styrelsen också använda sig av skuldebrev för fiberinstallation. BH skall betalar cirka 5000 kr och dessutom betala dubbel avgift för TV då föreningen har ett avtal med ComHem till 2020 :(

Rimu
2017-04-21, 11:32
Er styrelses förslag låter som ett beslut om kapitaltillskott. Ska beslutas av stämman och fördelas efter andelstal.
Ja, så kan man se det. Tänkte jag inte på!

Rimu
2017-04-21, 12:26
Er styrelses förslag låter som ett beslut om kapitaltillskott. Ska beslutas av stämman och fördelas efter andelstal.
Jag gjorde så att jag skickade iväg förslaget och mejlkommunikationen till vår externa revisor för översyn. Har ingen aning om han kommer att engagera sig eller ej. Vi får se.