handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö öppen med att HSB (hela HSB) är slutet


Admin
2008-08-01, 08:54
I en artikel i SDS med rubriken Han kan sälja Turning Torso (http://sydsvenskan.se/malmo/article350984.ece) intervjuas HSB Malmös nytillträdda VD, Michael Carlsson;
Michael Carlsson: Nu vill jag verka för en större öppenhet.
SDS: Har HSB Malmö varit för dåligt på det tidigare?
Michael Carlsson: Jag vågar nog påstå att HSB-världen varit för dålig på det överhuvudtaget. Under hösten ska vi titta på hur vi ska organisera oss för att få en bättre öppenhet.
Notera att detta är helt unikt inom HSB. Ingen har i och för sig någonsin förnekat det uppenbara, att HSB är slutet och utan insyn, men det är heller ingen som offentligt och tydligt erkänt detta som ett problem. Varken inom HSB Malmö, HSB Riksförbund eller i någon annan del av HSB.

För första gången i historien har alltså en högt uppsatt person inom HSB uttalat sig om detta problem med slutenheten inom HSB, och detta ska Michael Carlsson absolut ha beröm för! Det indikerar att HSB Malmö för första gången fått en VD som verkligen tar detta grundläggande problem på allvar och som vill göra något åt problemet!

HSB Malmös styrelse, där aldrig någon ledamot vågat uttala sig så här tydligt, kan i och för sig sätta käppar i hjulet för denna process mot öppenhet, men det får framtiden utvisa.

Slutenhet inom HSB på flera olika plan
Den bristande öppenheten och insynen finns på olika plan, och Michael Carlsson kan bara arbeta inom sitt område, dvs med tjänstemännen och årsredovisningarna. Om sedan HSB Malmös styrelse inte gör något inom sitt ansvarsområde (inkl. påverkan av bostadsrättsföreningarnas styrelser/fullmäktigeledamöter) så kommer inte resultatet av ett arbete mot öppenhet att kunna bli tillfredsställande.

Hur ska öppenhet skapas inom HSB?
Vilka konkreta åtgärder som ska tas för en utökad öppenhet är det ännu inte någon inom HSB som kunnat förklara. En omorganisation är definitivt inte lösningen på detta problem. Det är bara en enkel och ofta betydelselös åtgärd som alla nytillträdda chefer tar till för att det ska se ut som om de gör något. Vad som behövs är i stället helt nya rutiner som fastställs skriftligen, och som i sin helhet är offentliga för alla. Mina motioner till HSB Malmös årsstämma 2008 kan användas som mall för dessa nya rutiner för att uppnå en öppen, ärlig, uppriktig och medlemsinriktad organisation.