handdator

Visa fullständig version : Brf utan styrelsemöten


steiermark
2008-07-30, 12:20
Det finns Brf. styrelsen som har ett bra samarbete, men de har inga styrelsesammanträden.
Vad innebär detta och vad har det för konsekvenser ?

Admin
2008-07-30, 13:13
Utan styrelsemöten så kan inga beslut tas i bostadsrättsföreningen.

Alla beslut ska protokollföras!

För medlemmarna är det synnerligen farligt om beslut tas i föreningen utan styrelsemöten.

Som regel har en brf-styrelse ca. 12 styrelsemöten per år, men det kan naturligtvis variera såväl beroende på hur stor brf:en är och hur stora frågor som för tillfället är aktuella.

Francois
2008-07-30, 16:43
Håller med admin, det är lag på att protokoll ska föras på styrelsemöte. Styrelsemöte ska äga rum regelbundet.