handdator

Visa fullständig version : Rutiner för ansökning av medlemskap i Brf


steiermark
2008-07-27, 13:59
Eftersom det inte finns klara riktlinjer för rutiner vid ansökan av medlemskap vid köp av en lägenhet borde man ändra på detta.
Man kan sälja sin lägenhet och köparen kan i efterhand ansökan om medlemskap i föreningen.
Nekar brf:en ansökan om medlemskap kan köparen överklaga beslutet till hyresnämnden.
Detta innebär att det kan bli problem för alla inblandade.
Det borde vara så att man ansöker om medlemskapet före köpet.

Francois
2008-07-30, 16:42
Jag håller inte med dig. Det du beskriver vore bäst ur den köparens synpunkt, men det vore tungt för föreningen att behöva göra kreditupplysningar på massa med folk som kanske inte ens kommer att lägga bud på en lägenhet.

I 99% av fallen fungerar det bra som det gör idag. Nya medlemmar blir ändå godkända, och föreningen behöver inte godkänna medlemmar som ändå inte köper.

Men osäkra köpare kan kanske fråga styrelsen om förhandsbesked, det går alltid att göra.
Ett förhandsbesked behöver inte vara bindande, men kan ändå visa köparen vad styrelsens beslut troligtvis kommer att vara.