handdator

Visa fullständig version : Avhysning i brf


steiermark
2008-07-26, 18:23
Hur agerar en styrelse vid en avhysning?

Francois
2008-07-30, 16:48
I vår förening går det så där: styrelsen får ett brev att en medlem är sen med avgifter (mer än 2 månader eller så). Jag brúkar försöka prata med medlemmen för att se vad anlednihngen till det är. Sen, om medlemmen inte betalar, ska han/hon avhysas. Då tar styrelsen beslut att skicka ärendet till kronofogden. Sen ska bostadsrätten säljas på auktion.
Den boende har alltid möjligheten att betala, fram till auktionen börjar.

stephan
2009-10-12, 09:49
Finns det luckor i bostadsrättslagen?

Förutsättningar:
Ett par äger en bostadsrätt tillsammans och blir uppsagda till avhysning.

Ena parten överlåter som gåva eller säljer sin del till den andra partner.

Då uppstår att föreningen kan säga upp den som äger lägenheten, okej?
Den som sålt eller gett bort sin del kan inte sägas upp? Då den inte längre är bostadsrättsägare. (här finns en skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt)Ågaren blir uppsagd, den andre köper lägenheten. Föreningen kan neka köpet, men då finns det ju regler för detta som måste beaktas.

Till slut om den uppsagda låter det gå så långt som exektuiv aktion, då återstår endast ett alternativ för föreningen att neka köpet.
Att inte godkänna köparen genom att "köpa ut personen".?

totiki
2009-10-12, 11:25
Den som sålt eller gett bort sin del kan inte sägas upp? Då den inte längre är bostadsrättsägare. (här finns en skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt)

Nej, inte sägas upp. Denne är inte längre part i målet annat än som make/maka eller sambo. Men har heller inte hyreskontrakt.

Ågaren blir uppsagd, den andre köper lägenheten. Föreningen kan neka köpet, men då finns det ju regler för detta som måste beaktas.
Till slut om den uppsagda låter det gå så långt som exektuiv aktion, då återstår endast ett alternativ för föreningen att neka köpet.
Att inte godkänna köparen genom att "köpa ut personen".?
Ifall anledningen till avhysningen är en skuld till föreningen kommer föreningen alltid att få den reglerad vid en exekutiv auktion. Eftersom kronofogden är den part som sköter försäljningen p g a. skulden och skall tillgodose föreningen för dess krav gentemot säljaren måste medel överföras från köparen till kronofogden som därefter reglerar skulden till föreningen.

I samband med detta förfarande har ytterliggare skulder uppstått, indrivningskostnader m m.
Är det exempelvis p g a. säljaren kommit på obestånd och inte betalat årsavgiften som avhysning sker, brukar det föra med sig att BRH inte kan betala under den tid det tar för kronofogden att behandla ärendet, upp till ett år, och ytterliggare skulder har ackumulerats under tiden. Då kan föreningen lägga ett skambud på sina kostnader för BR och erhålla den mot sin skuld. Annars kommer skulden att regleras genom kronofogden i alla fall.

Och visst kan det hända att den tidigare ägaren lägger ett högre bud och erhåller BR. Men då är skulden reglerad och samma visa skulle kunna tas upp på nytt. Men då blir det nog svårt för "ägarna" att kunna behålla BR eftersom myndigheterna är uppmärksammade på problemet. Man skulle kunna gå vidare till Tingsrätten o s v.

stephan
2009-11-11, 21:36
Det diskuteras avhysningar av medlemmar på detta forum för att någon inte ställt upp på en städdag tillexempel.
Böter för medlemmen av 500kr?

Drar HSB igång en avhysning av sin egen medlem och ställer sig på styrelsens sida handlar det till slut om kostnader som närmar sig en halv miljon.....
Ja ni läser rätt 500 000kr är vad det handlar om....


För en bostadsrättshavare gäller att se till att sina medbostadsrättshavare inte gör något "dumt". Då gäller att alla blir avhysta.

Detta gäller;
"En medbostadsrättshavare handlande likställs med en bostadsrättshavares handlande".

clabbe
2009-12-03, 13:57
Vad är det för något som du citerar? Vad stöder du dina påståenden på - lag eller praxis?

Vilken dom rör det sig om?
Du kan väl ange ngt målnr eller annan referens så man själv har en chans att leta reda på och ta del av domen.

stephan
2009-12-03, 15:36
Domstolsutslag.

MikHo
2009-12-03, 16:58
"En medbostadsrättshavare handlande likställs med en bostadsrättshavares handlande."

Borde vara liknande regler som när det gäller andrahandsuthyrning.

Från våra stadgar står det (fritt citerat) "En BRI har ansvaret för de som bor i lägenheter och dess gäster".

stephan
2009-12-03, 18:47
Ja då kan man fråga sig är detta rimligt?

Ägarparet är på långsemester på kanarieöarna. 2:a handshyresgästen går ner och tvättar och "lackar till" och misshandlar någon.

Ska man då kunna avhysa paret som befinner sig 200 mil därifrån?????

MikHo
2009-12-04, 06:59
Om man nu vill gå "snabbt" fram så skulle man säkert kunna göra det enligt lagens mening, min mening i 2:a hands caset är att man får tag på ägarparet (deras skyldighet i samband med 2:a handsuthyrning att lämna kontaktuppgifter) och meddelar dem att om inte 2:a handsgästen "försvinner" så är föreningen "tvungen" att pröva det rättsligt.

Tycker inte det är rätt att övriga i trappan skall behöva vara rädda för denna person.

stephan
2009-12-04, 09:28
Jag ställer om frågan. Den inneboende går till en affär en kilometer därifrån och misshandlar en som bor i samma förening. Ska då bostadsrättsägarna stå till svars för detta?

MikHo
2009-12-04, 20:25
Nja, skulle nog vilja svara nekande eftersom detta inte sker inom föreningens "ansvarsområde"/lokaler/utrymme.

Håller med om att det är en gråzon om vad som skall gälla... :13:

Vi kan ta ett annat exempel:
En andrahands hyresgäst bryter upprepande gånger mot det parkeringsregler som gäller på föreningens parkeringsplats, jämfört med om samma person upprepade gånger bryter mot de parkeringsregler som gäller i grannstaden......