handdator

Visa fullständig version : 850.000 kronor för HSB Malmös årsstämma


Admin
2008-07-26, 03:16
Följande information har HSB Malmö lagt ut;

Kostnad för årsstämman
HSB Malmö har nu sammanställt kostnaderna för vår ordinarie årsstämma 2008. Slutnotan, exklusive personalkostnader, hamnade på 850 000 kronor. Motsvarande kostnad för 2007 års stämma hamnade på 200 000 kronor.

Den stora kostnadsökningen beror delvis på att stämman drog ut på tiden, och därmed medförde ökade lokalkostnader, men även på att mängden material som skickades ut till alla fullmäktige var betydligt större än normalt.

Mats Ohlsson (mats.ohlsson@malmo.hsb.se) (Mobil 070-646 31 91) 2008-07-24

Denna information har HSB Malmö lagt ut (säkert ivrigt påhejade av flera fullmäktigeledamöter... detta inleddes redan på årsstämman) utan att ange orsaken till varför man valt att informera om specifikt denna kostnad av alla.

Det kommer att förnekas av HSB Malmö, men var och en förstår naturligtvis att orsaken till denna information inte är att HSB Malmö blivit välvilligare när det gäller att informera om kostnaderna inom HSB Malmö.

Information om stämmokostnaderna kunde ha lagts ut med en helt annan formulering om HSB velat, men HSB har valt exakt den formulering som genomsyrar hur man resonerar inom HSB Malmö.

Det är ett frekvent tilltaget grepp av HSB Malmös styrelse att försöka skapa aversion mot de som engagerar sig inom HSB (i synnerhet mig). Engagemang är tydligen inget som är särskilt välkommet.

När får vi se samma öppenhet när det gäller spritnotorna för HSB Malmös olika löpande fester under året?

Vems är felet att stämman gick lös på 850.000 kr om inte en usel styrelse?

Hade HSB Malmös styrelse behärskat såväl verksamheten inom HSB som hur man ska hantera medlemmar och hur man ska besvara motioner så hade HSB Malmös medlemmar kunnat spara många pengar.


Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Micke1
2008-07-26, 10:40
Om styrelsen i HSB Malmö hade hanterat motionerna precis om jag tror admin är inne på hade kostnaden inte blivit så stor som den blev.
Tror att om de varit mer bemötande till medlemmarna hade och kommer i framtiden inte att bli så många motioner inlämnade.
Motioner är ett sista sätt att få svar på sina frågor om man inte på andra sätt får klarhet.
Kan hålla med om att kostnadsredovisningen är ett sätt att skapa motstånd mot de motionärer som lämnar in mer än en motion.

Holger
2008-07-27, 15:47
Demokrati kostar-det man tidigare under alla år mörkat har nu kommit fram nämligen alla enskilda medlemmars rätt att inlämna motioner ( inget maximum för antalet ).
Denna kostnad är alltså egentligen inte en kostnad utan man skall istället se det som en resurs. En resurs som innebär ett mer demokratiskt HSB Malmö.

Demokratin har ett pris. Vad kommer fullmäktigeledamöternas odemokratiska behandling av vissa motioner att innebära i framtiden ?
Tror man att man genom sitt handlande kommer att sänka kostnaderna för medlemmar i organisationen ?
Efter den behandling som man utsatte enskild medlem för så borde intresset för att lämna in motioner istället ha ökat.

Sen vore det intressant att få informationen om vad träffen i Åhus för HSB ledamöterna i dagarna två gick lös på. Men det är kanske att begära för mycket när det gäller information.

Henric Lellky
2008-07-29, 23:22
Styrelsen informerar om kostnaden för en aktivitet som i allra högsta grad påverkar medlemmarnas delaktighet och som kostade drygt 400% mer än vad samma aktivitet kostade förra året. Vad är problemet med att informera om detta? Hade det varit bättre att dölja det?

Kan man vara 'för öppenhet' men samtidigt vara selektivt kritisk till viss öppenhet? Ja, om man förklarar varför man är kritisk och ger sin ståndpunkt till varför en viss typ av öppenhet är av ondo.

Admin/Tryggve och ni andra som anser er företräda medlemmarna borde uppskatta denna information eftersom det visar att HSB Malmö behandlar motioner på ett seriöst sätt. Det indikerar att motioner tas upp och behandlas i enlighet med regelverket oavsett hur motionen ser ut, så den som säger att det inte är lönt att skriva en motion till HSB Malmö snackar i nattmössan. Det är motionärens roll att plädera för motionen, det är inte styrelsens roll.

Vad sedan belackarna anser att styrelsen borde ha gjort med motionerna före stämman är för mig tämligen ointressant. Det är god demokratisk ordning att låta stämman fatta besluten, inte sant?

stephan
2008-07-29, 23:57
Det handlar inte om öppenhet från HSB:s sida att redogöra vad stämman kostade.?
I så fall hade man väl redovisat detta någon gång tidigare sedan 1929?

stephan
2008-07-30, 00:06
HSB får 4,2 miljoner i straffskatt (http://sydsvenskan.se/malmo/article350998/HSB-far-42-miljoner-i-straffskatt.html)

Inte står det något om dessa kostnader på HSB Malmös hemsida, varför om man nu är för öppenhet?

Micke1
2008-07-30, 11:58
Var det inte du Henric som var ansvarig för arbetsgruppen gällande motionerna?
Är inte imot att summan redovisas men för mig förefaller redovisningen som ett påhopp mot en motionär på stämman.
Skappar otrygghet att lämna in motioner i framtiden eftersom fullmäktigerepresentanterna tänker på pengarna och tiden och inte på vad som motionerna innehåller för något. Kan vara bra saker eller mindre bra som de handlar om.

Admin
2008-07-30, 13:07
Ja, det som Stephan skriver i sitt inlägg här ovan (HSB får 4,2 miljoner i straffskatt (http://sydsvenskan.se/malmo/article350998/HSB-far-42-miljoner-i-straffskatt.html)) kunde väl inte bättre beskriva situationen?
Eller hur, Henric?

När det gäller att informera för att skapa motstånd mot såväl engagemang och motioner som mot mig, så räds HSB Malmö och dess styrelse ingenting.

Men när det gäller att HSB Malmö klantat sig så att HSB Malmös medlemmar får betala 4,2 miljoner kronor som straff så är det tyst som i graven från HSB, Vad spelar det för roll? Det är ju ändå bara medlemmarnas pengar som går upp i rök.

Och snart lär HSB Malmös medlemmar få plussa på dessa 4,2 miljoner med ytterliggare 231 miljoner kronor i straffpengar. Var lägger HSB Malmö ut information om detta? Hade inte media skrivit något så hade medlemmarna varit helt omedvetna om hur man man allvarligt slarvar på medlemmarnas bekostnad inom HSB.

Följande övriga "nyheter" finns på HSB Malmös webbplats - från 2008-01-28 till 2008-07-30 (totalt 10 nyheter under ½ år);
- Varning för bluffakturor (en återkommande "nyhet" för de brf-styrelser som inte bryr sig om att kontrollera sina fakturor)
- Stöd Barn i Nöd (???)
- Bilder från familjedagen i Folkets Park Malmö (vem bryr sig?)
- Höjd bosparränta (från nästan ingen ränta till några öre mer än nästan ingen ränta)
- Bilder från tisdagens teaterföreställning på Marsvinsholms slott (återigen, vem bryr sig? Det är tydligen stora frågor som HSB Malmö arbetar med)
- Information från HSB Malmös styrelse angående stämmoprotokoll och röstlängd (trams!)
- Nytt nummer av Inblick (en av HSB:s många "hurra, vi är så bra-tidningar")
- Fastighetsboxar inget tvång (är det någon som kunnat undgå denna gamla "nyhet"?)
- Nyheter på HSB MedlemsCenter (spännande nyheter om att HSB Malmö satt upp klisterlappar på fönsterrutorna)
- Lediga kontorslokaler i HSB Turning Torso! (dvs som alltid, och detta trots att HSB Malmö försökt fylla upp 6-8 våningar i Turning Torso med sig själva, men det säger man inget om)

Med alla dessa "stora" nyheter så vill man försöka dölja det faktum att HSB Malmös medlemmar straffas med 4,2 miljoner pga inkompetens från HSB Malmö.
Eller som kammarrätten uttrycker det; "allvarligt slarv och bristande rutiner” (vilket det inte är första gången vi hör om HSB Malmö, och svaren från HSB är alltid desamma; "vi har sett över våra rutiner och det kommer inte att hända igen").
Vad har vi högavlönade/högarvoderade ekonomer, VD, av fullmäktige/valberedning valda revisorer, externa revisorer och fullmäktigeledamöter till?
Det finns helt uppenbart varken kompetens eller kontrollfunktioner inom HSB Malmö!

Men att HSB Malmös årsstämma ökat i kostnader pga att medlemmar engagerat sig, det har tydligen ett mycket större nyhetsvärde för HSB Malmö!

Sedan är det exakt som Stephan säger. Henric, du gör om frågan till en fråga om öppenhet trots att hela mitt inlägg handlade om att denna information från HSB inte handlar om öppenhet.

Henric, du skriver;
Styrelsen informerar om kostnaden för en aktivitet som i allra högsta grad påverkar medlemmarnas delaktighet och som kostade drygt 400% mer än vad samma aktivitet kostade förra året.
Hur menar du att denna aktivitet påverkar medlemmarnas delaktighet, dvs menar du att genom att HSB Malmö informerar om denna aktivitet så minskar medlemmarnas delaktighet?
Är det vad du (och HSB Malmö) vill?

Henric, du ställer frågan;
Vad är problemet med att informera om detta?
Om du hade läst mitt och andras inlägg om detta här så hade du fått svaret på din fråga. Det är inte ett problem att man informerar om detta. Problemet är - som vi redan tidigare tydligt förklarat - hur man presenterar denna information (och till viss del även varför man selekterar ut just denna information bland alla kostnader... dessutom utan att förklara skälet till detta... och dessutom när man inte informerar om bl.a. betydligt större nyheter).

Henric, du ställer frågan;
Hade det varit bättre att dölja det?
Nej, och det är det heller ingen som ens antytt.

Henric, du ställer frågan;
Kan man vara 'för öppenhet' men samtidigt vara selektivt kritisk till viss öppenhet? Ja, om man förklarar varför man är kritisk och ger sin ståndpunkt till varför en viss typ av öppenhet är av ondo.

Jag kan bara hålla med. Dvs så som jag (och andra) gjort här.

Henric, du skriver;
...som anser er företräda medlemmarna...
???

Henric, du skriver;
... borde uppskatta denna information eftersom det visar att HSB Malmö behandlar motioner på ett seriöst sätt.
Om det är något som är solklart på denna planet så är det att HSB Malmö (och du, som då ensam ansvarig för behandlingen av motionerna) inte behandlar motionerna seriöst.

Och alla ställer sig nog frågan hur det skulle visa att HSB Malmö behandlar motioner seriöst bara för att att HSB Malmö för första gången i historien särredovisar kostnaden för årsstämman.

Henric, du skriver;
Det indikerar att motioner tas upp och behandlas i enlighet med regelverket oavsett hur motionen ser ut, så den som säger att det inte är lönt att skriva en motion till HSB Malmö snackar i nattmössan. Det är motionärens roll att plädera för motionen, det är inte styrelsens roll.
Nej, att HSB Malmö övergripande särredovisar stämmans kostnad har inte ett smack att göra med hur motioner behandlas.

Att det inte lönar sig att skriva en motion visste nog alla redan innan, men nu har vi på ett exceptionellt tydligt sätt fått detta bevisat.

Jag förstår att din inställning är att det inte är styrelsens roll att plädera för motionen. Det är ett synnerligen skrämmande uttalande du gör här, och det visar hur allvarlig situationen är.

Henric, du skriver;
Vad sedan belackarna anser att styrelsen borde ha gjort med motionerna före stämman är för mig tämligen ointressant. Det är god demokratisk ordning att låta stämman fatta besluten, inte sant?
Not. "Belackare" = en som baktalar, smädar
Henric, du anklagar mig och andra för att baktala dig bara för att vi redovisar sanningen och fakta! Dessutom utan att ens kunna peka på något som skulle vara fel enligt din personliga mening, utan du bara uttalar dig rent generellt. Sorgligt!

Det är dessutom tråkigt att din inställning är att vad medlemmarna tycker är ointressant, men man kan väl bara hoppas att HSB Malmö någon gång kommer att få en styrelse som bryr sig om medlemmarna.

Admin
2008-07-30, 13:32
Läs artikel i SKD (29/7 2008);
HSB årsstämma rekorddyr (http://www.skd.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080729/NYHETER/472467863)

Se även följande inlägg;
HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1352)


Vill också instämma i det inlägg som Micke1 skrivit här ovan. Precis så är det. HSB verkar för en otrygghet i organisationen, i stället för tvärtom!

Holger
2008-07-30, 17:51
Naturligtvis hade det inte varit bättre att dölja detta-det gör man ju med så mycket annat

Det är ju skrämmande att Henric Lellky påstår att HSB Malmö behandlade motionerna på ett seriöst sätt. Slå upp ordet seriöst i ett uppslagsverk.

Du företrädde styrelsen i HSB Malmö på stämman och upprepade en och samma mening :
”Jag yrkar att stämman ska besluta i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad ”.
I ditt fall kan man väl tala om att ” tala i nattmössan ”.

När du sen påstår att motioner behandlades i enlighet med regelverket oavsett hur motionen ser ut så kan du ju knappast ha varit närvarande under den del av stämman då man klumpade ihop viss motionärs motioner och fattade beslut medan andra behandlades på helt annat sätt nämligen motion för motion.

Det är alltså olika regelverk som gäller för medlemmar i HSB Malmö.

Nä Henric Lellky-nattmössa av !

Francois
2008-07-30, 21:11
Jag har för mig att en lokal kostar några få tusen kronor att hyra, rimligtvis under 10000 kr. Jag har det svårt att förstå hur den mestadel av kostnaden för stämman ska vara hyran för lokalen. Varför är denna lokal så dyr? Borde inte HSB hålla sig till en billigare lokal?
Jag har inte sett lokalen själv, men ni andra som varit där, kan kanske förklara detta till mig?

Admin
2008-07-30, 21:46
HSB vill (i vanlig ordning, HSB informerar bara om exakt så mycket som behövs för deras specifika syfte) inte redovisa hur de 850.000 kronorna fördelats.
Det framgår alltså inte var kostnaderna egentligen ligger.

Europaporten, där stämmans två första dagar hölls, är säkert inte billig. MalmöMässan, där den sista dagen av stämman hölls, kostar nog också en bra slant.

Summan på 850.000 kronor låter ändå orimligt hög, och det skulle vara intressant att se hur dessa kostnader fördelats. Men så öppen lär vi nog tyvärr inte få se HSB Malmö.

Lokalkostnaderna för en årsstämma i min brf med 100 deltagare går på runt 5.000 kr med utrustning, vilket onekligen gör summan på 850.000 kr för HSB Malmös årsstämma (med 70-180 deltagare) mycket märklig.

Förplägnaden av fullmäktigeledamöterna var nog en stor del av de 850.000 kronorna. Det ingick denna gång i och för sig inga alkoholhaltiga drycker, men det lär ändå ha blivit en stor kostnad för mat och dryck.


Det är också intressant hur oengagerade fullmäktigeledamöterna är.
Som SKD skriver;

Den första stämmodagen hölls den 26 april, då kom 180 ombud. Andra dagen, den 5 maj, deltog 116 ombud. Och tredje gången gillt, på "reststämman" den 18 maj orkade bara 70 ombud dyka upp.

stephan
2008-07-31, 09:48
"men även på att mängden material som skickades ut till alla fullmäktige var betydligt större än normalt."

Kan utskicket ha kostat 10% av stämmokostnaderna?

85 000kr, många papper blir det?

Skall man tolka HSB:s information om stämmokostnaderna lär det väl bli cirka 50% i lokalkostnader och 30% i utskikskostnader? Eftersom det är dessa poster som nämns.

Alltså 425 000kr för lokaler och 255 000kr för utskicket.
Ändå mer papper blir det.

Admin
2008-09-23, 10:20
Jag har fått uppdelat stämmokostnaderna för HSB Malmös årsstämma 2008 på lokalkostnader och tryckkostnader (för allt material till stämman)

- 340 000 kr i lokalkostnader inkl mat
- 510 000 kr i handlingar; tryck och utskick

Totalt 850 000 kronor

Summan är exkluderad personalkostnader.

Om HSB Malmös styrelse valt att svara på frågor, reda ut problem och lösa i alla fall några av de många bristerna i organisationen så skulle medlemmarna ha sparat en stor summa pengar (inte bara på stämmokostnaderna utan även på många andra sätt).

Dagens styrelse verkar tyvärr vara minst lika ovillig att föra en dialog med medlemmarna som tidigare styrelser.
Styrelsen tvingar därmed medlemmarna att i stället föra fram sina frågor och synpunkter via motioner och belastar därmed stämman med onödiga beslut.

Se även;
300.000 kr för 3 stämmor i en brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=67)