handdator

Visa fullständig version : extradebitering för elvärme i badrum?


Anton
2016-09-05, 21:10
Hejsan !
Jag bor sedan 11 år i en privat BRF med drygt hundra lägenheter fördelat
på 8 huskroppar. El,vatten och uppvärmning ingår i månadsavgiften. Vi använder idag fjärrvärme med vattenburna radiatorer. Samtliga lägenheter
har lika utföranden som 2,5 eller 3 rum. Månadsavgiften skiljer några hundringar mellan dessa. Husen är uppförda i början av 70-talet.
När jag flyttade hit blåste jag ut allt . Nytt badrum,nytt kök med vitvaror nya golv ja även all el drog jag om. I det nya badrummet med klinkergolv lade jag elvärme och demonterade radiatorn som jag flyttade ut i hallen på andra sidan väggen med ledningarna kvar i badrumsgolvet. Nu vill styrelsen att dem som har elgolv i badrummet skall betala extra avgift till föreningen på en beräknad tilläggssumma av 100 kr/m2 och år. Jag vill vidhålla att stadgarna då måste ändras då vatten och uppvärmning alltid ingått och att det inte får debiteras några extra avgifter. Flera elkillar säger att alla dem som har en tvättmaskin och torktumlare i badrummet förbrukar mer energi än mitt elgolv gör. Och alla dem som har sin ålderstigna maskinpark likaså. Rätt eller fel?

Gusten
2016-09-05, 22:31
Jag vill vidhålla att stadgarna då måste ändras då vatten och uppvärmning alltid ingått och att det inte får debiteras några extra avgifter.

Instämmer helt.
Årsavgiftsfördelningen enligt stadgarna måste följas, och inte heller tillåtet med tilläggsavgift för vissa medlemmar på grund av deras elinstallationer.

Korsdraget
2016-09-06, 13:05
Hejsan !
Nytt badrum,nytt kök med vitvaror nya golv ja även all el drog jag om. I det nya badrummet med klinkergolv lade jag elvärme och demonterade radiatorn som jag flyttade ut i hallen på andra sidan väggen med ledningarna kvar i badrumsgolvet. Nu vill styrelsen att dem som har elgolv i badrummet skall betala extra avgift till föreningen på en beräknad tilläggssumma av 100 kr/m2 och år.
Jag vill vidhålla att stadgarna då måste ändras då vatten och uppvärmning alltid ingått och att det inte får debiteras några extra avgifter. Flera elkillar säger att alla dem som har en tvättmaskin och torktumlare i badrummet förbrukar mer energi än mitt elgolv gör. Och alla dem som har sin ålderstigna maskinpark likaså. Rätt eller fel?

Fel.
Stadgarna är baserade på lika-för-alla-principen. Det gäller el, vatten och tele mm.
De som har tvättmaskin förbrukar mera, men å andra sidan spar föreningen deras förbrukning i tvättstugan. Ett dåligt argument m a o. :16:

Då det gäller el-slingor i golv är det ingen nytta för någon annan än dig. En avsevärd högre förbrukning som grannarna ska betala för.
Alltså ökar du din standard på andras bekostnad.
Om du istället kan påvisa sparad energiförbrukning kan du kräva något, men inte med högre. det är min mening.:12:

Styrelsen gör rätt och har skyldighet till det. :4:
Sorry

Gusten
2016-09-06, 16:25
Då det gäller el-slingor i golv är det ingen nytta för någon annan än dig. En avsevärd högre förbrukning som grannarna ska betala för.
Alltså ökar du din standard på andras bekostnad.


Visst går det att ändra årsavgiftsfördelningen. I så fall får man ta ett stämmobeslut om ändrade andelstal
(förutsatt att årsavgifterna fördelas efter andelstal). Annars behövs det en stadgeändring genom
stämmobeslut med minst 3/4 - majoritet.

Ett styrelsebeslut om att vissa ska betala en tilläggsavgift vid sidan av årsavgiften är däremot inte lagligt.

Anton
2016-09-06, 19:14
Hur vet vi att min förbrukning är avsevärt högre? Elgolvet är avstängt 5-6 månader om
vinterhalvåret då ingen bor i lägenheten och då värms golvet ändå av den kvarliggande radiatorslingan som betjänar hallen. Elgolvet kompletterar under sommarhalvåret.

Korsdraget
2016-09-06, 23:34
Anton,
När du gjort ingrepp i föreningens ansvar för det gemensamma har du bevisbördan. (Vatten och el exempelvis) Informerade du om vad du hade för avsikt att göra så är allt ok antar jag.
Det hade kanske vore smart att koppla sig till den egna mätaren och sänkt den egna förbrukningen.
Jag förstår väl hur du tänker och kan du övertyga styrelsen och föreningens medlemmar på stämma så sitter du lugnt antar jag. Allt beror på vad stämman anser.
Att öka den gemensamma kostnaden via en gen installationsvariant utan lov först är nog ganska långt från det en får som lägenhetsinnehavare. Det är ju inte lösöre det här utan helt styrelsens ansvar.
Svårigheten är att du är ensam om denna lösning. då är det nog som Gusten säger en särlösning som kanske inte kan accepteras.
Hoppas det ordnar sig på stämman.

Anton
2016-09-07, 07:30
Vi har ingen egen mätare! Även hushållselen ingår i månadsavgiften,

Borättexperten
2016-09-10, 21:11
Det är tydligen så att elen ingår "gratis" utan att någon mätning eller avräkning görs. Det är mycket ovanligt, och då uppstår alltid sådana här tvister. Men har man fri el, då kan inte styrelsen lägga sig i hur man använder elen eller hur mycket man förbrukar. Eller göra ogrundade antaganden om att vissa kanske förbrukar mer än andra, mer än "normalt" (för vad man "normalt"?). Kan man inte mäta förbrukningen, då kan man heller inte ta mer betalt eller ha särskilda avgifter för vissa, för det kan ju aldrig avgöras vem som i praktiken förbrukar mer än andra.
Lösningen är att verkligen mäta var och ens förbrukning. Eller att fortsätta ha helt "fri" el. :6:

Anton
2016-09-12, 22:43
Ja så är det! all el och uppvärmning ingår. Läste i en villatidning att t.ex. en
diskmaskin som körs 1 timme om dagen kostar 500 om året och någon inventering
om vilka som har diskmaskiner bland våra drygt hundra lägenheter har inte gjorts.
badrummet är ca 5 m2 så det är väl 500 kr/år som de tycker jag skall betala.
Pengarna kan väl kvitta men får man inte ha olika debiteringar och vår lägenhet står tom med avslaget elgolv ca 6 månader /år och ingen annan energiförbrukning sker
så tror jag vi förbrukar minst energi i föreningen, och att då debiteras extra verkar olustigt.

Anton
2016-09-22, 13:05
Jag har nu bestridit den extradebitering på 47 kr som lagts på min och alla andras
månadsavgifter som renoverat badrummen och lagt elgolvvärme med hänvisning
till att den inte kan mätas och att den extra avgiften inte är laglig enl. bostadsrättslagen.
Svar från styrelsen:
Styrelsen anser ärendet avslutat efter årsstämmans beslut och förväntar sig att avgiften
betalas. Det är fritt att installera elgolvärme efter behag så länge årsstämmans beslut följs. Betalas inte summan lämnas ärendet till inkasso.
Synpunkter på detta , Tack!
ta,tack

Gusten
2016-09-23, 09:13
Betalas inte summan lämnas ärendet till inkasso.


Inkasso är främst avsett för fordringar som inte är tvistiga. Men du har ju bestritt extradebiteringen med hänvisning till att den är olaglig.

Om du ändå fortsätter att bestrida kravet är inkasso en onödig omväg. Bättre att styrelsen vänder sig direkt till domstol så det blir utrett om föreningen har laga grund för extradebiteringen.