handdator

Visa fullständig version : Fjärrvärme anslutningseffekt


InteIStyrelsen
2016-05-29, 12:42
Kan man ändra anslutningseffekt utan åt byta ut fjärvärmeanläggning?
Jag undrade sedan ju mer vi spara ju dyrare bli värme genom åt 1/3 del är fastkostnad. Återvinner bara lite värme i frånluft och se hur problematiskt eller lönsamt det kommer åt vara. Men om anläggning själva har bara fixed effekt sö bli det omöjligt at prova sig fram. Det är bara en tankeexperiment nu.

Tack för information

InteIStyrelsen
2017-11-12, 07:20
Jag är fortfarande intresserad om någon har information, speciell med energioptimeringar är det snabbt ett problem eftersom till exempel med installation av FTX från F system börja fasta effektkostnader vara lika stor som förbrukning. Måste man byta ut fjärrvärmecentralen?

clabbe
2017-11-12, 09:01
Du kan ju fråga fjärrvärmeleverantören.

henrikO
2017-11-12, 20:20
När vi energisparat har vi i omgångar gått ner i anslutningseffekt. Kanske skiljer det sig mellan bolagen så det är nog ett bra förslag att kolla med leverantören. Det som krånglar till saken är att det oftast är olika effekttaxor med variationer beroende på årstiden. T ex vinter, vår/höst och sommartaxa. Sommartaxan är snudd på prisdumpning där jag bor (för större kunder) och man kan ju ana att de är rädda för att någon skulle få för sig att installera solfångare för att på så vis kanske nästan bli oberoende av fjärrvärmeleveranser sommartid. De måste dock ha nätet igång även sommartid och skulle många abonnenter göra så blev situationen ohållbar. Nu kan det finnas en del finstilta saker i avtalen, typ "du skola ingen annan värmekälla jämte oss hava" :1: vilket kan sätta stopp för solfångare. Lite synd för att värma vatten med sol verkar vara lönsamt även om man inte har bidrag till det. Att ha värmepump för återvinning av energi ur frånluften tror jag dock inte de kan hindra.

Den extra elenergi som går åt för FTX jämfört med F borde inte vara så stor med någorlunda moderna fläktar. Den stora kostnaden borde i stället hänga ihop med att man måste dra fram tillutftskanaler. Av den anledningen är det ofta mer lönsamt att komplettera ett F-system med en värmepump för återvinningen när man bygger om i efterhand. Nackdelen är att det (som tidigare) ofta blir en del drag från ventilerna som släpper in uteluften. Med FTX blir ju tilluften förvärmd.

0Xb
2017-12-02, 22:47
... Sommartaxan är snudd på prisdumpning där jag bor (för större kunder) och man kan ju ana att de är rädda för att någon skulle få för sig att installera solfångare för att på så vis kanske nästan bli oberoende av fjärrvärmeleveranser sommartid. De måste dock ha nätet igång även sommartid och skulle många abonnenter göra så blev situationen ohållbar. Nu kan det finnas en del finstilta saker i avtalen, typ "du skola ingen annan värmekälla jämte oss hava" :1: vilket kan sätta stopp för solfångare.

Jag tycker du flyger in på detta fel, även om du har en poäng :13: .
På sommaren kan fjärrvärmetillverkarna själva göra massor med billiga lösningar. Fjärrkyla, solenergi själva, vattenpumpar i haven etc. Då räcker deras egna billiga energi-lösningar till. På vintern (och hösten) när hela systemet behöver mer effekt, då måste man ta till dyrare lösningar, och därför går priset upp. Det är faktiskt inte bara dumpning för djävlas, det är även så som deras kostnader ser ut i produktion, sommar vs vinster. Då är man skyldiga att spegla sina kostnader mot kunderna, "måste" man alltså göra dessa lösningar. Det finns ett visst mått av måste, för annars får man konkurrensverkan på sig... anser jag. :) jag kan ha fel. :60:

0Xb
2017-12-02, 22:52
Kan man ändra anslutningseffekt utan åt byta ut fjärvärmeanläggning?
Jag undrade sedan ju mer vi spara ju dyrare bli värme genom åt 1/3 del är fastkostnad. Återvinner bara lite värme i frånluft och se hur problematiskt eller lönsamt det kommer åt vara. Men om anläggning själva har bara fixed effekt sö bli det omöjligt at prova sig fram. Det är bara en tankeexperiment nu.

Tack för information

Anslutniningseffekten är iaf i Fortums nät en administrativ nivå, som följs upp med verklig förbrukad max-effekt. Straffet för att överskrida är rätt saftiga och de löser man med en effektvakt. Vilket innebär att huset blir kallt någon dag eller två... typ. Om man vill vara försiktig, gör man nedstegen, med lite fördröjning, när man ser utfallet av sina investeringar/förbättringar.