handdator

Visa fullständig version : Insynsskyddat HSB


Admin
2008-02-29, 18:40
Jag har i en motion till HSB Malmös årsstämma 2008 (se motion om det insynsskyddade riksförbundet (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4b.htm#117)) skrivit att HSB, men framför allt HSB Riksförbund, är ytterst insynskyddat. I ett mail till förbundsordförande Kent-Olof Stigh så upprepade jag min åsikt i denna fråga. Jag fick nedanstående reaktion.

Svar från Kent-Olof Stigh, förbundsordförande HSB Riksförbund, med anledning av att jag påpekat att HSB Riksförbund är insynsskyddat och den tveklöst hemligaste delen av HSB

Du uttrycker i ditt mail bl.a. att du anser att HSB Riksförbund är extremt insynsskyddat och att därför eventuella fel som begås aldrig kan upptäckas av någon.

Det smärtar mig att du är så negativt inställd till riksförbundet och jag har dessutom noterat att du i en av dina motioner föreslår att HSB Malmö skall utträda som medlem ur HSB Riksförbund. Jag hoppas givetvis att ditt förslag i denna del inte vinner stämmans gehör.


Mitt svar till HSB Riksförbund:

Insynsskyddat Riksförbund
Jag förstår att du inte upplever mitt påstående om att HSB Riksförbund är insynsskyddat som särskilt positivt, men detta är inte precis något som jag tagit ur luften. Jag kan ge nästan oändligt med exempel på hur insynsskyddat HSB Riksförbund är. Mitt påstående kan alltså backas upp av många mycket, mycket tunga argument. Det råder därför inte det minsta tvivel om att HSB Riksförbund är synnerligen insynsskyddat, och jag tror att det inte ens vore någon överdrift att säga att HSB Riksförbund är en av de absolut hemligaste organisationer som finns i Sverige. När t.o.m. SÄPO visar på en större öppenhet än HSB Riksförbund så måste man nog säga att det är riktigt illa ställt. Jag skulle kunna skriva en hel bok bara i detta ämne.

Har du några argument som talar emot vad jag säger här?

Här ska du också veta att jag vet mer om hur det fungerar inom HSB än de flesta av fullmäktigeledamöterna. Det är i och för sig inte så svårt att uppnå, eftersom det bara handlar om engagemang (vilket alltså är uppenbart minimalt bland fullmäktigeledamöterna).

Jag fick ingen reaktion från HSB Riksförbund på ovanstående, men jag hoppas att jag får det i framtiden så att Kent-Olof Stigh inte gör som HSB brukar göra i alla för HSB känsliga frågor, dvs försöker undvika frågan och låtsas som det regnar.

Men att jag inte fick något svar på denna fråga, om HSB Riksförbund har några argument som talar för att HSB Riksförbund inte skulle vara insynsskyddat, är ett svar i sig. Det visar att HSB Riksförbund är medveten om att det jag hävdar här är helt korrekt. Och det är ju bra. Men sedan kvarstår frågan om HSB tänker öppna upp sig?

schrapet
2008-04-08, 17:49
HSB vill förstås skapa någon myt om sig själv och detta uppnås enklast genom insynsskydd. Hemligheten är att det inte finns några hemligheter mer än vad man gör med medlemmarnas pengar. Med myter kan makthavare motivera sin ersättning och ställning eftersom det blir svårt för utomstående att ifrågasätta. Att SÄPO ibland släpper på sekretesskyddet gör man förmodligen för att visa att man gör något för skattebetalarnas pengar d.v.s. man vill inte skapa någon myt om att man bara sitter och rullar tummarna.:13:/SP