handdator

Visa fullständig version : Val av styrelse


Micke67
2008-07-14, 15:39
Vid en årsstämma får då en sittande styrelseledamot lägga in egna förslag på nya styrelsemedlemmar?Om en person har betalningsanmärkning är det ett giltigt skäl till att inte ta upp hans namn vid val av styrelse fast han blivet nominerad?

stephan
2008-07-14, 19:58
varje medlem har rätt att föreslå personer till styrelsen. Däremot kan man nog diskutera lämpligheten att en styrelseledamot föreslår någon på själva stämman. Jag anser att det "luktar".

Tillexempel att dennes förslag kommer till för att någon annan nomirad inte skall väljas.
Många styrelser är rädda. Speciellt då det går så långt som i brf Väduren där många ledamöter vet att det skett oegentligheter, men tillexempel som en sa till mig för ett tag sedan "det var ju för så länge sedan" (3 år).

Avseende nominerad med betalningsanärkning ska/får inte valberedningen "ta bort" den nomireade. Däremot kan det väl upplysas vid presentationen av valberednings förslag varför man nte föreslår denne.

Betalningsanmärkningar är ju ett stort spektra, allt ifrån en parkeringbot för 3 år sedan till brottsliga handlingar.

Myggan
2008-07-14, 20:15
Eller så här:
Fanns ingen nominerad som revisorsuppleant.
Så jag föreslog mig själv (som medlem).
"POFF" så fans det 7 stycken nominerade och nomineringarna kom från vicevärd,styrelse osv.
Dom lyckades genom detta att få bort mig!
HSB i ett nötskal!
Sorgligt för folk som inte vet hur det går till.
HSB bara BLUFF!!!!

Ove Mollvik
2008-07-15, 13:39
Efter att Hgf på alla sätt hade visat sig vilja undvika mitt typfall och till slut dess chefsjurist Charlotte Waller erkände att hyresrätten ändå inte har något värde så började jag forska i historien. Var och när försvann ägaransvaret? Och varför förnekas nu detta överallt?
När vi i detta forum kan konstatera samma korruption i nya lilla brf Björnligan 8 som i gamla jätten HSB och när jag själv genom alla turer sedan 1990 kunnat påvisa ett lika dolt samspel mellan Hyresnämnd, Kronofogde, Bankinspektion, Fastighetsägarförening, Advokatsamfund och i allt från Socialnämnd, Länsstyrelse och Försäkringskassa till HD där ingen någonsin velat stå för sitt personliga beslut så blir man osökt påmind om 30-talet.
Hyreskonflikterna från den tiden löstes aldrig. Istället erbjöds genom HSB ett falskt ägaralternativ u p a som sedan har kunnat avleda folk och myndigheter från att ta ställning i den grundläggande frågan. Ansvaret i stort och smått bollas runt i ständigt nya turer. Endast slumpen eller hemliga urvalet avgör vem som i slutändan får behålla ett prisvärt boende.
Min far berättade just hur särskilt välsituerade familjer kunde vräkas under hyresstrejken i Gbg då han var barn. Fastighetsägarna med elitsocialistiska idéer menade tydligen att folk skulle betala efter förmåga och inte för vad boendet var värt eller kontrakterat för. Ägaransvar ville de högst besuttna i sin kollektiva självgodhet inte heller då höra talas om.
Samma rättsvidriga idé uttalade plötsligt min äldsta granne och pensionerade socialsekreterare samtidigt med andra lägre tjänstemän i rättsapparaten såsom ursäkt för gamla ägarnas och nya styrelsernas uppenbara trakasserier mot mig.
Att min gamla portvaktlägenhet saknade dusch och all modern standard förklarades med att jag inte i förskott betalade allt jag ansågs ha förmåga till. Hyresgästföreningen tyckte tydligen likadant och avsade sig att förhandla.
När nya ägarkollektivet ännu inte fått in de 3 mkr som man efter ombyggnad och försäljning kalkylerat med och redan gjort inteckningar för så är det på något vis fortfarande mitt fel. Lika mycket som årliga avskrivningen har sedan använts till advokater och konsulter för att leda ansvaret mot mig. Att förhandla direkt med mig såsom likvärdig medlem var från början uteslutet.
Med samfälld utpressning skulle vi således av systemet och oavsett ägarform bindas vid lån eller bidrag för att betala ett dyrare boende än vad hushållet någonsin skulle behöva. Någon annan slutsats går nu inte att dra ens med bästa vilja.
Redan då jag själv med köpt kontrakt flyttade in i min minimala lya 1970 tipsade portvakten i bästa välmening att ”en sån som jag” borde satsa på egen villa istället för kollektivboende. Nu fattar jag vad han menade. Då trodde jag bara det var en religiös inställning.
Ove Mollvik

stephan
2008-11-03, 16:22
Det är bra att det finns rutin i en valberedning.
Men jag måste säga att jag får gråa hår när jag ser hur det fungerar med valberedningar och vilka som väljs till denna så viktiga post.

Var är ungdomen?

Eller som valberedningen sa på brf Vädurens senaste stämma, på fråga om man försökt få några ungdomar till styrelsen;
Tror du vi går och knackar dörr?

HSB Stockholms valberedning har påbörjat sitt jobb:
HSB Stockholms valberedning (http://www.hsb.se/hsb/jsp/polopoly.jsp?d=21433&a=102677)

stephan
2009-06-03, 22:54
Valberedningen föreslår 9 namn till ny styrelse.

5 av dessa har mandattid kvar och blir valda. 4 till skall väljas det tillkommer en nominering.
Alltså 4 platser 5 förslag. Sluten omröstning begärs och genomförs.

När lapparna börjar kontrolleras av justerarna finns det en mängd varianter.

Några röster innehöll ett, två eller tre namn. Några röster innehöll några av de 5 förslagen + namn på någon/några av de fem som hade mandattid tid. och alltså redan var inröstade i ny styrelse.

Ordföranden godkände alla "valsedlar". Riktigt????

stephan
2009-06-16, 08:36
74år
72år
69år
68år
62år
58år
52år
52år
59år

summa 514år

Genomsnitt 57,1år

Detta är brf Vädurens styrelses åldersfördelning.

På fråga till valberedningen om att leta lite yngre förmågor till styrelsen för något år sedan fick en medlem svaret. "tror du vi har tid att knacka dörr".

Men på pensionärscafet kan tydligen valberedningen "hänga"?

Det lite underligt är också HSB:s val av representant i en av sina största föreningar (invald för 3 år sedan) 68år???????

Förklaringen här är enkel. HSB gör allt som står i deras makt att det skall gå "åt h...e" med föreningen. Då de nu inte på mer än 13 år inte haft ett enda avtal med föreningen för utförda tjänster.

Men över 1000 depositioner, och 901 årsavgifter som betalas av föreningen ger ju ändå lite tillskott till HSB. Kostnaden för att ha en pensionär i styrelsen är väl inte så hög?