handdator

Visa fullständig version : Hur beräknas vatten i avgift ?


InteIStyrelsen
2015-12-23, 09:19
Hey alla,

jag är ny i bostadsrätt och i svergie och nu är de pågående at vi måste betala för varm vatten snart, men jag är interesserad hur vanligtvis vatten bli fakturerad i avgift, direkt efter qm ? Till exemplen betala en 30qm lägenhet 1/3 av en med 90qm ? Kall vatten fortfarande fakturerad som vanligt. Jag frågade våras ordförande flera gånger och vill inte dra mer tid fran styrelsen för generella frågor.

tack för svar

Filip

InteIStyrelsen
2015-12-25, 12:30
Ok, jag har läst mycket i forum och nu se det so ut som det ligger i andelstal,
i vår föreningen fins lägenheter mellan 30-101 (vi har 101) och vi börjar med individuell mätning av varmvatten. So jag tror at det kan vara även bättre för os bara från verbrukningsperspektiv men jag undrar om allt bli ätit genom ny administrativt kostnad...

InteIStyrelsen
2015-12-29, 07:32
Hmm, det är inte lätt at få information, vem måste man fråga efter den första ekonomiska plan och andelstal, om vi betala bara efter kvm, vi har fått information att vi få ingen ny hyreshojning i år men tydligen när de fakturera vatten bli den en indirekt höjning. Jag faktiskt tänkte at det kanske även bli mindre för oss sedan vi är 3 i en 4:a men nu betala vi (om jag förstor riktigt<- inte garanterad) gammal vattenkostad som har varit inbakad i hyran plus verbruk, intryck är at vi få betala överproportional mer, men om allting är bara baserad på kvm så betala vi tydligen alltid proportional mer till vad vår lägenhet är större som är ok, men nu finns inbakad kostnader som är faktiskt omöjligt att lägga på kvm sedan vi har alla bara en tv-uttag och alla betala indirekt en avgift för en uttag. Tydligen man har mer tak över sig, som kostar mer för större lägenheter, jag vad fan, komplicerad och i en land vad so mycket information är tillgängligt(skattekalendern,lexbase*jag har ingen av de* eller generell öffentlighetsprincipen) är det svårt att uppfinner detaillerad information om en av de viktigaste investeringar i livet. Jag har funnit i lägenhetspärm original insatsvärde i bostadsrättsbevis.

Gusten
2015-12-29, 07:50
Om det bara står i stadgarna att årsavgifterna fördelas i förhållande till andelstal så är det inte tillåtet med individuell debitering efter vattenförbrukning.

Korsdraget
2015-12-29, 17:23
Hmm, det är inte lätt at få information, vem måste man fråga efter den första ekonomiska plan och andelstal, om vi betala bara efter kvm, vi har fått information att vi få ingen ny hyreshojning i år men tydligen när de fakturera vatten bli den en indirekt höjning. Jag faktiskt tänkte at det kanske även bli mindre för oss sedan vi är 3 i en 4:a men nu betala vi (om jag förstor riktigt<- inte garanterad) gammal vattenkostad som har varit inbakad i hyran plus verbruk, intryck är at vi få betala överproportional mer, men om allting är bara baserad på kvm så betala vi tydligen alltid proportional mer till vad vår lägenhet är större som är ok, men nu finns inbakad kostnader som är faktiskt omöjligt att lägga på kvm sedan vi har alla bara en tv-uttag och alla betala indirekt en avgift för en uttag. Tydligen man har mer tak över sig, som kostar mer för större lägenheter, jag vad fan, komplicerad och i en land vad so mycket information är tillgängligt(skattekalendern,lexbase*jag har ingen av de* eller generell öffentlighetsprincipen) är det svårt att uppfinner detaillerad information om en av de viktigaste investeringar i livet. Jag har funnit i lägenhetspärm original insatsvärde i bostadsrättsbevis.

Hej InteIStyrelsen,
Helt fantastiskt att någon vill veta vad den köpt. Det är första gången jag ser det. Det var självklart för mig också.

Hur allt ska beräknas står i den första ekonomiska planen. Ett avtal mellan köpare och säljare kort sagt.
Så här gjorde jag: Jag tog hem Lagfart och ekonomisk plan. Den ursprungliga. I lagfarten ska du kolla inskrivningar. Det kan vara servitut för t ex fjärrvärme. Detta finns hos Fastighetsverket, men kostar kopiering.
Den ursprungliga ekonomiska planen gäller tills dess ändringar skett via 2 stämmor, i bl Hyresnämndens godkännande om inte alla ägare var överens. Detta står det om i Lagen om ekonomiska föreningar.

Du ska se upp med ursprungsåret. Bostadsrättslagen (BRL) kom är i lagtext ca år 1933 och föreningar före har undantag på flera områden. Viktigt.
Att ändra i andelstal och andelsvärden är en historia som kräver mycket arbete och det ska en undvika, särskilt andelsvärden, vilka i princip är olagligt att ändra. Hör av dig till mig personligen om det.
Stadgeändringar gills inte om de tar över Lagen. Kort sagt då är det enbart domstol som gäller. Fastighetsdomstolen.:16:

Alltså var obs på årtal, inskrivningar i Lagfart och stämmobeslut.

För de fall styrelsen gör sitt jobb så ska de bevisa vinst, dvs förbättringar i annat fall är åtgärden att betrakta som en förlust. Det är olagligt. :16:
BRL är rätt enkel, men öppen i båda ändarna. Undvik den, i synnerhet om föreningen är gammal. LEF däremot är tydlig och ligger tämligen nära Aktiebolagslagen. Fk den styrelse om inte svarar på ägarens frågor inom 4 veckor kan prövas i domstol.
Sunt ekonomiskt tänkande är kungsvägen. Det har du.:9:
Hjärtligt lycka till. :8:

InteIStyrelsen
2016-01-01, 10:03
tack för den svar, jag tror jag kommer aldrig at använda domstolen men det är bra at veta hur i värrsta fall man måste göra men just nu tror jag at vi har en bra föreningen och styrelse.
Kanske när jag se en av de nästa gång fråga jag bara efter en kopia från styrelsenkontor.

Jag undrar också om IMD vilken andra negativer effekter det har för större lägenheter, i FAQ om andelstal finns en avsnitt om lagen men inte hur man drabbar speciell med till exempel en liten räkning, men kanske det är en fråge till admin seden an hade skrivit den avsnitt:

Nytt i bostadsrättslagen från 2014-07-02 !!!
Bostadsrättslagen (1991:614) har förändrats under år 2014, där följande tillkommit;
7 kap 14 §
Om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av medlemmens lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras medlemmen efter individuell mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.

VIKTIGT OM IMD !!!
Det är alltså viktigt att tänka på att om bostadsrättens andel av föreningens avgifter är beräknad på förbrukning av uppvärming, vatten och/eller ström - vilket implicit gäller när beräkningsgrunden för andelstal är baserad på lägenhetens yta - så kommer de större lägenheterna att få en orättvis relativ höjning av sin avgift vid införandet av IMD!