handdator

Visa fullständig version : Hur HSB:s förbundsordf.stoppar mailväxling med medlem


misteln
2008-07-11, 09:42
Efter en tids mailväxling så får jag bland annat följande svar av vederbörande :

Med all respekt så tar jag mig friheten meddela att jag för egen del inte önskar upprätthålla en mailkorrespondens av nu förevarande slag, eftersom den knappast torde komma att leda någon vart och undanber jag mig således vidare mailväxling.

Bland de frågor som jag ställt så finns följande avsänt den 12 juni i år.

Den 29 maj står följande att läsa på HSB Malmös hemsida :

Styrelsens kontakt med medlemmarna

Styrelsen ser just nu över hur kontakten med medlemmarna ska kunna utvecklas.

Innan det arbetet är avslutat har styrelsen beslutat att mejl till styrelsen går via HSB Malmös informationschef; Bengt Skånhamre

” Är detta den nya öppenheten inom HSB ?

Hans svar : Jag har svårt att se att det skulle vara en kardinalfråga om en styrelseledamot väljer att finnas tillgänglig per mail eller inte.

Det är alltså så att styrelseledamöter i HSB regionkontor och bostadsrättsföreningar kan agera på detta sätt allt enligt svaret från Kent-Olof Stigh. Detta är ju ett handlingssätt mot medlemmar som i varje fall inte finns i min värld.

När det sen gäller hans sätt att uttrycka sig om vidare mailväxling så är även detta något som borde stämma till eftertanke hos alla medlemmar i HSB. Jag ser framför mig en situation där medlemmar blir behandlade som om de vore luft av styrelser som har samma syn på öppenhet som förbundsordföranden.

Själv skulle jag aldrig ens komma på tanken att behandla en medlem i den förening där jag sitter som förtroendevald på detta sätt.
Fortsättning följer…...


Bo Linde

Admin
2008-07-11, 14:11
Ja, inte ger detta precis några bra signaler till bostadsrättsföreningars styrelser, när man utnyttjar sin maktposition för att avbryta en dialog.

Brf-styrelserna tar gärna efter HSB:s agerande och det är en stor anledning till att det ofta fungerar så illa som det gör i många brf:ar.

HSB borde vara ett föredöme för hur brf:ar ska fungera, i stället för att vara så synnerligen konflikträdd som HSB är.

misteln
2008-07-21, 17:33
Följande står att läsa i det av mig tidigare relaterade mailet :

Så här skriver Kent-Olof Stigh :
”Jag läser med viss bestörtning och besvikelse därtill att du "konstatera(t) att svar på alla frågor inte är något som man skall räkna med osv....".
Min kommentar : Det är ju faktiskt så att man inte kan räkna med svar på ställda frågor vilket klart framgår av den hittills förda mailväxlingen. Därav mitt konstaterande !

Han fortsätter :
”Om du med detta menar att du saknar mina svar på eller kommentarer till samtliga de meningar i ditt närmast föregående mail som avslutas med ett frågetecken, så är det i och för sig helt korrekt och tvingas jag således konstatera att du synes ha förväntat dig svar/kommentar till bl.a. meningarna "Eller?" samt "Förresten varför vänta till senare?".

Kommentarer överflödiga.

Han fortsätter :
För det fall du framdeles har några frågor eller synpunkter som du önskar delge mig personligen, så är du dock - som jag även tidigare framfört - alltid välkommen att ringa, du återfinner mina telefonnummer nedan.

Min kommentar :
Det är alltså så att per telefon går det bra att få svar på sina frågor men via mail så är det inte fullt så enkelt.
Kan det finnas mer än en förklaring till detta fenomen ?
Allt är inte vitt eller svart men svart på vitt är i detta fall av mycket stor betydelse för t.ex medlemmar i en organisation där förtroendet är naggat i kanten.Bo Linde