handdator

Visa fullständig version : Badrum med plastmatta - hur underhåller man bäst?


Lännqvist
2015-08-14, 14:12
Fråga till forumets byggexperter:

Huset jag bor i är 28 år, och badrummen inreddes ursprungligen med plastmatta och plastmatteliknande väggar. Någon nämnde att den tekniska livslängden på ett sådant badrum är 25 år.

Finns det något bra sätt att underhålla väggar och golv för att få ut några år till ur dem? Typ. smörja in den med silikonfett och torka av dem för att få dem lite mer vattenavstötande, eller vaxa dem med något som är både mjukgörande och vattenavstötande?

Än så länge har vi klarat oss utan mer än någon enstaka ålders-spricka(?) på ställen som inte är direkt utsatt för vatten. Just nu vill vi undvika att renovera av ekonomiska skäl, men när vi väl gör det gissar jag av vi väljer plast igen, för att livslängden ska matcha till den stamrenovering som oundvikligen kommer.

Om man högtrycksspolar stammarna vart tionde år, hur mycket kan livslängden förlängas?

Harald
2015-08-14, 14:30
Kul och bra frågor!

Mig veterligen finns inget som återför våtrumsmattornas mjukgörande egenskaper. Detta är ju kemikalier som blandades i när mattan tillverkades. Dock har din matta nu uppnått sin tekniska livslängd, vilket innebär att du framgent kan förvänta dig att den spricker på sina ställen. Dessa sprickor är alltså nu inte längre att beteckna som något tillverkningsfel på din matta utan helt enkelt effekter av att mattan uppnått den ålder den tillverkades för att hålla.

Dock.

Beroende på massor av orsaker, såsom vilket lim som användes, lyser det in solljus på golvet, hur hårt är den spänd i vinklar, vilka rengöringsmedel har använts mm så kan den mycket väl i allt väsentligt hålla många år än. De sprickor som ändå uppstår tätas så fort som möjligt med Silicon. På så vis kan det gå att använda badrummet många år efter "bäst före datum".

Högtrycksspolning av stammar: Detta är mer att betrakta som underhåll av funktionen, än en livsförlängande åtgärd. Behovet av detta funktionsunderhåll är väldigt olika, och beror på hur ert system är uppbyggt samt vilken kvalité rören hade från början. Har man för dåliga rör så är det direkt vansinnigt att spola dessa, och har man normal kvalité så kan man nog tänka sig att man i värsta fall till och med förkortar livslängden. Orsaken är att avloppsrören sönderfaller inifrån, och till viss del så tätar och fördröjer fett och avlagringar denna process. Varje gång man spolat helt rent, så kan ju korrosionsprocessen återstarta på de tunnaste ställena.

Jag är tveksam till att allmänt rekommendera högtrycksspolning av stamsystem. I den enskilda fastigheten kan det dock vara motiverat.