handdator

Visa fullständig version : Vädurens internrevisor


stephan
2008-07-05, 09:08
Jag skickade några bilder på styrelsen till brf Vädurens revisor samt några rader om stämmobeslutet kameraövervakning.
Kan inte undanhålla er konversationen med brf Vädurens f.d. ordförande, numera internrevisor.
Jag skrev.
"Nu när styrelsen har föreslagit att vi ska ha kamerabevakning på återvinningsgårdarna och kontrollera vilka som är och har varit i bastun passar det väl att styrelsen går i bräschen och visar sig på bild.
Bilderna får användas i nästa Vi i Väduren.
Gäller även revisorn, som röstade med motionären och styrelsens förslag avseende kamerabevakning och att styrelsen ska kunna se vilka som är och har varit i bastun som sägs i stämmoprotokollet.

Fick till svar:
Stephan !
Tack för ditt e-postmeddelande, med bifogade bilder.
Var vi på samma årsstämma. I beslutet avseende motion 7. Står det inget om att det skall installeras kamerabevakning.
Däremot skall staketen höjas/byggas på runt miljögårdarna.
Som den vakna person Du är. Så vet Du att det finns ett tingsrättsbeslut, som förbjuder att använda vissa uppgifter i kontrollsyfte. Om vilka som har varit i en tvättstuga. Detsamma bör även gälla bastu.
Det är inte fel. Att styrelse/suppleanter, visar upp sig med bild/presentation.
Detsamma bör gälla för fastighetsskötaren/Vivaldi/lokalvårdarna.

Jag skrev igen:
Jag pratar inte om m otion 7 utan om motion 22, där du justerat beslutet att föreningen skall införa kamerabevakning på miljögåtdarna.
Stephan

Fick till svar:
Stephan !
Tack för ditt e-postmeddelande.
Tack för tillrättaläggandet. Ber om överseende avseende motionsnumeret. Men vad är du rädd för, skall hända vid en kameraövervakning av miljögårdarna.
Har man "rent mjöl i påsen", som det heter. Så betyder ju en kameraövervakning inget.
Däremot. Om man inte har i miljögårdarna att göra. Så kan det kanske i sin förlängning bli problem för personen/personerna.
För Du vill väl inte att Föreningen. Skall betala för utomståendes användning/nyttjande av miljögårdarna.
Som allmän regel gäller: Följer jag/lever jag upp till lagar/föreskrifter/stadgar/ordningsregler/m.m. Så behöver jag inte oroa mig för en kameraövervakning.
Årsstämman fattade ett majoritetsbeslut avseende motion 22. Och vill man ändra på detta. Så får man gå den "rätta vägen".
Jag respekterar din åsikt/ställningstagande, avseende motion 22. Och då förutsätter jag att Du gör samma sak, när det gäller min åsikt/mitt ställningstagande. Så fungerar den representativa demokratin.
I ett demokratiskt samhälle.
Med sommarhälsningar
Nils Andersson

Admin
2008-07-05, 09:51
Tyvärr lär de sig av varandra.

Nu kör alla med "Så fungerar den representativa demokratin" när det tagits galna beslut.
Jo, så illa fungerar den "representativa demokratin" som visat sig inte fungera, och som tyvärr drabbar en stor del av Sveriges befolkning pga att de mindre vetandes och maktlystna personerna bestämmer över de oengagerade personerna.

För att kameraövervaka krävs tillstånd, och din förening ska nog inte räkna med att de kommer att få detta. Det är möjligt att din styrelse, som inte tycks dra sig för något, kommer att ljuga när de ansöker om tillståndet, men då kan du ju kontrollera detta och informera polisen om vad som egentligen gäller.

Kan som ett litet exempel nämna att Malmö kommun inte ens fick tillstånd att sätta upp övervakningskameror på Malmös gågata.

Revisorn skriver;
Har man "rent mjöl i påsen", som det heter. Så betyder ju en kameraövervakning inget.
Tydligen är denna revisor väldigt okunnig bl.a. när det gäller lagar och regler.
En synnerligen dum kommentar som passar in under en eller flera rubriker i inlägget om retorik;
Lektion i hur man undviker att svara på frågor á la HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2246)
Men det innebär ju att du fritt kan publicera bilder på föreningens revisor överallt... för han har väl rent mjöl i påsen? ;)

Jag har väldigt svårt att läsa vad revisorn i din brf skriver. Punkteringen liknar inte något jag sett tidigare i hela mitt liv.

PS.
Stephan. Ett tips är att ändra din rubrik i detta ämne till "Kameraövervakning". Det säger mer vad det handlar om och gör det lättare att hitta vid sökning i forumet framöver.

Se även följande inlägg om revisorer;
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)
Revisorerna (Ernst & Young / BoRevision) ljuger ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1556)
Revisorernas missar - HSB skyller på skolbarn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1554)

Lögner och ryggkliare inom HSB - Vad gör revisorerna? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1333)
Revisorn ska ej revidera styrelse/VD enl. Ernst & Young (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=412) -

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Revisorn och styrelsemöte. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=60)
Föreningsvald revisor, vem kan bli det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=114)

stephan
2008-07-06, 12:33
Detta fick jag idag ifrån brf Vädurens internrevisor.
Kul att även några fler medlemmar tydligen läser denna sida.

Kanske någon av cefe gästerna som brf Vädurens f.d ordförande numera revisor kokat kaffe till under 3 år?

Eller var det för att han innan stämman just stod och informerade om att föreningen bjöd på glass och jodrgubbar som abslutning på pensionärscafet.

Cafet jag prtar om har jag skrivit om tidigare, 2 styrelseldamöter kokar kaffe och servar (cirka 12 av föreningens 1000medlemmar) stampensionärer.
När Nils var ordförande fick han 500kr för varje "kaffekokning".
Nu får han nöja sig med lite arvode när han delar ut grillspett på föreningsfesten?
För något arvode som revisor kan han inte få då stämman inte beslutade om något?
Men känner jag denna styrelse och internrevisor rätt görs väl något upp?

"Stephan !

Jag har via ett e-postmeddelande fått reda på att DU valt att lägga ut våran konversation. Avseende kameraövervakning på Föreningens miljögårdar, på ett forum för bostadsrättsfrågor.

DU har gjort ditt val. Jag har också gjort mitt val. Efter att tagit del av inkommet e-postmeddelande.

Nils Andersson"

Admin
2008-07-06, 15:05
Man kan ju inte låta bli att undra vad det är för val som denna föreningsvalda revisor har gjort, men man kan ju bara hoppas att det är något bra för medlemmarna... och att han samtidigt kanske dessutom lär sig lite mer om vad kameraövervakning innebär och vad som krävs för detta.

Sedan visar denna revisors reaktion på att revisorn inte är riktigt ärlig. Hade han varit ärlig och uppriktig så skulle han inte uppleva det besvärligt att vad han säger återges i forum.

stephan
2009-02-05, 20:28
Jag skickar brev till föreningens internrevisor.

Jag hör att han inte vill svara/kommentera dessa på grund av de läggs ut här.

Dagens brev gick även till de 3 höjdarna på HSB, där i alla fall 2 av dessa sett alla bluffakturor som den statliga utredaren omtalar i sitt utlåtande över ett konkursbo.

Men är man "Högste chef på HSB så måste man väl skydda sina HSB styrelseledamöter som låtit detta ske, och 2000 människor blivit som utredaren skriver "lurade på mångmiljonbelopp".

"Genom Adexs förmedling har konkursbolaget kunnat utföra arbeten i större omfattning hos framförallt brf Väduren, Brf Loke, Brf Bygatan och brf farmen. Vid kontakter med bostadsrättsföreningarna förefaller det som konkursbolaget fakturerat föreningarna med stora belopp utan att arbetet utförts eller med belopp som inte står i överensstämmande med faktiskt utfört arbete.
det förefaller som om Adex, genom sina uppdrag för föreningarna, har attesterat i varje fall vissa av de fakturor som konkursbolaget skickat till föreningarna"

Denna text skriver en utsedd statlig utredare.

Beviset är glasklart?

Kommer du att ta upp detta i din revision av föreningen?

Skickar detta för kännedom till 3 höjdare på HSB där i alla fall 2 av dessa sett svart på vitt.

meanmachine
2009-02-15, 21:00
Tappade bort mig lite på vägen här :) , vendetta mot revisorn eller diskussion om kameraövervakning?

Beträffande kameraövervakning bör det väl eventuellt vara ett förslag om nu inte miljöarbetet fungerar, dvs merkostnader. Det bör väl ligga en ekonomisk tanke i grunden.

Om nu det ska installeras kamera skall det genomgå sedvanlig prövning hos behörighetsgivande myndighet, vilket borde innebära att avslag ges om det nu skulle strida mot några grundläggande principer. Likaså verkade det som att medlemmarna var för en sådan installation.

stephan
2009-02-15, 21:24
Det är inte lagligt att kameraövervaka en plats som en sopstation. möjligen om det bara var medlemmar som kunde kasta sina tidningar, glas och annat där. men så är inte fallet.

Sopstationen är till även för andra boende i närområdet.

meanmachine
2009-02-15, 22:08
Vill inte grotta in mig i detaljerna beträffande om det är lagligt eller ej men det är som sagt myndigheten som avgör oavsett vad stämman eller revisorn kommer fram till.

"Om nu det ska installeras kamera skall det genomgå sedvanlig prövning hos behörighetsgivande myndighet, vilket borde innebära att avslag ges om det nu skulle strida mot några grundläggande principer."

Det beror givetvis på om det är allmänt område eller privat vilka regler som gäller.

koordinator
2009-02-16, 07:13
Kameraövervakning

Som tidigare boende i Brf Väduren. Så vet jag att miljögårdarna som finns inom Väduren. Är enbart till för dom boende i Väduren. Och inte några andra.
Och som vanligt. Så är Stephan, vårdslös med sanningen.

stephan
2009-02-16, 10:08
Fel, miljögårdar, som förövrigt är ett fel ord på de uppsamlingsplatser för sopor är inte bara till för de boende i brf Väduren.

Jag var själv med när de kom till, tillochmed initiativtagare.

Styrelsen förhandlade med SRV södertörns renhållningsverk i mitten på 90talet.

3 stationer bygdes. de innehöll komposteringsmaskiner och övriga kärl för sortering av de 9 fraktioner "skräp" som då var på tapeten.

SRV hade som policy att det skulle finnas en uppsamlingsplats per var 1000 invånare. I samråd mellan föreningen och SRV byggdes det på Vädurens mark alltså 3 stationer. Vilket gör att boende utom Väduren kommer och gör sig av med sina tidningar, plast och kartong på dessa stationer. Det som är inhägnat är kompost, grovsopor och metall, det senare nu är borttaget.

Så bästa koordinator, håll dig till sanningar när du skriver.

stephan
2009-02-16, 11:03
http://vaduren.se/

Klicka trycksaker, vi i väduren, nr 1-2007. Rubrik Miljögårdar.

Styrelsen skriver: "I våras öppnade vi två nya miljögårdar, på Stenbockens gata och Vädurens gata för att vi skulle lösa
problemet med att utomstående slängde sina grovsoppor hos oss, och det såg för jäkligt ut runt om."

Bäste koordinator är det inte så att du själv satt i styrelsen i skrev detta?

Men det är lätt att glömma, och istället försöka skjuta budbäraren som talar sanning.? helst om det är kritik mot det som man är ansvarig för?

koordinator
2009-02-17, 08:58
Fel

Kan Du som fortfarande bor kvar i Brf Väduren. Berätta/beskriva, vad dessa uppsamlingsplatser, är belägna inom Vädurens område.

stephan
2009-02-17, 11:03
Eftersom du är intresserad skall jag berätta och svara på din fråga.
Det som är bra är att jag nu vet att styrelsen hungrigt läser dessa sidor så de kanske kan ta åt sig denna information. att skriva till dem har ju visat sig meningslöst då de under senaste 3 åren inte besvrat mer än någon procent av skickade brev.

Återvinningsgårdar, som är ett bättra namn än miljögårdar finns på Stenbockens gata, Vädurens gata, Vattumannens gata och Fiskarnas gata.

De 2 först nämnda byggdes år 2006/7, Vattumannen och Fiskarna byggdes 1996. Jag har tillskrivit datainspektionen och andra myndigheter ifrågan och kan förtälja för dig att de återvinningsgårdar som byggdes 2007, möjligen kan kameraövervakas.

De andra 2 byggdes inte för att hålla uomstående borta, utan bara för att det skulle vara "travligare" att gå och kasta sina sopor + att kompostera sitt matavfall (eget låst hus).

För att dessa ska räknas som inhägnat område skulle det krävas en större tillbyggnad (vilket skall beslutas av en stämma) för några 100 000kr.

Härmed var beslutet på senaste stämman att kameraövervakning av återvinningsgårdarna fel.

Hoppas du är nöjd med detta svar koordinator?

koordinator
2009-02-18, 21:54
Vårdslös sanning

Jag har i dag tillsammans med en boende i Brf Väduren. Utfört en guidad tur, genom Föreningen.
Det finns i nuläget två uppsamlingsplatser inom Föreningen. Där SRV, har uppställda container. En på Oxens Gata, vid vändplanen ( en container ). Fiskarnas Gata utanför miljöstationen ( tre container ).
Ingen på Vattumannens Gata, eller Stenbockens Gata.

När det gäller att komma in på Föreningens hemsida. Så har jag fått följande information av Webmaster: Viss intern information. Kan endast läsas av dom som har Ownit. Som bredbandsleverantör. Därför. Så kan jag inte komma åt rubriken Miljögårdar. Som finns på Föreningens hemsida.
Nej jag har inte haft förmånen , eller förtroendet. Att sitta i Vädurens styrelse.

stephan
2009-02-18, 22:15
Även om detta hamnat under fel ämne kan jag vara så snäll att du får det som brf väduren tydligen tycker sig vara så hemligt att det inte går att läsa för andra än de som har Ownit.

Utdrag ur brf Vädurens hemsida MILJÖ.

Grovsopor & sopsortering
Återvinningscentralen Jordbro företagspark Rörvägen 23 har öppet:
Tisdag - torsdag 15.00-20.00
Fredag 13.00-18.00
Lördag 09.00-15.30
Söndag 10.00-15.30
Du behöver ett personlig passerkort för att kasta sopor på återvinningscentralen. Passerkortet är kostnadsfritt, ansökan finns på www.srv-atervinning.se och på förvaltningskontoret.

Föreningen - dvs. du och dina grannar får betala extra för att vi ska ta hand om och köra bort dina grovsopor som du själv inte tar hand om.

Elavfall
Elavfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri. Till exempel lysrör, lågenergilampor, glödlampor, handverktyg, leksaker, klockor, tv, radio, skrivare, datorer, spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner.

Det finns ingen hantering av elavfall i föreningen. Elskrot så som kylskåp, datorer, tv-apparater osv skall köras till närmaste återvinningscentral för återvinning.

Allt elskrot som lämnas på föreningens miljögårdar måste till att börja med tas om hand av fastighetsskötaren och markentreprenören för att sedan hämtas av SRV. Detta medför stora extra kostnader för föreningen. Tänk på att du, som privatperson lämnar elavfall utan avgift på närmaste återvinningsstation.

Tänk även på att mycket av elavfallet är farligt för miljön. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om
hand på ett miljöriktigt sätt.

Farligt avfall
Farligt avfall är sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Till farligt avfallräknas batterier, nagellack, hårspray, färgrester, limrester, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel, lackrester, kvicksilvertermometrar, rengörningsmedel, läkemedel, sprayflaskor (med farlig drivgas eller innehåll), foto kemikalier, syror, kalklösare, ammoniak och lut.

Små batterier kan lämnas i batteriholken. Det finns en i varje miljögård. Resterande körs till närmaste
återvinningscentral.

Tänk på!
Det är viktigt att sorteringen i miljögårdarna sker på ett korrekt sätt. Vid felaktig sortering tar sophämtarna ut en extraavgift som belastar föreningen. Vidare är det onödigt att fastighetsskötaren och markentreprenören lägger ner tid på eftersortering som inte skall behövas.


--------------------------------------------------------------------------------

Passerkort för Återvinningscentral

totiki
2009-02-19, 07:46
Idag kan man läsa i en notis i Svd att "Fel övervaka hyresgäster".
Två fall har avgjorts av Länsrätten rapporterar nättidningen Hem & Hyra

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/firstpage/edition/0/everyone/firstPage?ViewMode=&orgId=0&movefirst=firstPageItem20090218_152731917&ItemObjectID=233788

Vad kommer detta att betyda för alla föreningar som redan har eller som vill installera kameraövervakning och elektroniska nycklar.
Är det inte att skjuta mygg med elefantbössa när anledningen är oordning i tvättstugan men kostnaden stor.

stephan
2009-02-19, 13:55
Detta skrev du igår koordinator

"Vårdslös sanning

Jag har i dag tillsammans med en boende i Brf Väduren. Utfört en guidad tur, genom Föreningen.
Det finns i nuläget två uppsamlingsplatser inom Föreningen. Där SRV, har uppställda container. En på Oxens Gata, vid vändplanen ( en container ). Fiskarnas Gata utanför miljöstationen ( tre container ).
Ingen på Vattumannens Gata, eller Stenbockens Gata."

Idag var jag ute för att se om föreningen och SRV hade tagit bort containrar som du påstår.

Men icke på Vattumannens gata står det fortfarande 3 containrar som det gjort sedan 1996. En för kartong, en för plast och en för tidningar.

Containrar som vem som helst kan gå till, eller komma med bil och kasta sina sopor.

Så vad är du ute efter kan man undra?

Uppge din emailadress till forumet så kan du få foton på nämnda containrar.

stephan
2009-03-11, 12:54
jag undrar vad som är bäst för en förening avseende revisorer.

Borevision undantar jag mig i detta ärende, de tillhör sekten HSB, och gör bara som HSB tycker.

Mellan åren 1972 och 2003 har brf Väduren haft en interrevisor av det traditionella slaget i brf:ar. Det vill säga en boende som har lite hum om siffror.

år 2003, valdes på stämman in ett s.k proffs från ett av Sveriges största revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Väl uträknat av föreningens förvalatare, som hade föreslagit blivande ordföranden att lägga fram detta förslag.

Vad jag här vill beskriva är att stora frågor för en i boende revisor, är bagatell av ett proffs av en revisor som anställd i en revisionfirma med så snyggt namn?

En lägenhet byggs om för 200 000kr 1999. Dåvarande förvaltare i föreningen SBC, betalade hälften och föreningen stod för hälften, alltså en omfattande renovering av en då tom lägenhet.

2003, renoverade föreningen en mycket stor lokal till styrelse-och förvaltningskontor.

Den tidigare förvaltarlägenheten blev tom, (fortfarnde sitter det anslag kvar om att förvaltningslokalen flyttat, 6 år senare.
Tittar man in genom fönstret till lägenheten ser man att ingen varit där senaste 2 åren att döma av den meterhöga reklambunt man ser.

Lägenheten har av förvaltaren (utan styrelsebeslut) lånats ut till ett numera konkursat företag. (förvaltarens polare).

På en stämma för några år sedan var det en boende som frågade om det kom in intäkter för lägenheten. Fråga ställd till styrelsen, som hänvisade till förvaltaren att svara på frågan. Det kommer in 8oookr i månaden, i form av pengar som dras av på fakturor företaget debiterar föreningen. (bullshit).

(möjligen lite pengar från företaget direkt ner i förvaltarens fickor).
På stämman frågades då den proffisionella revisors från Öhrlings om det var okej att göra på detta sättet, inga invändningar mot detta hade "proffset".

Enligt styrelsen upphörde samarbetet med företaget som hade lokalen årskiftet 2005/6.

Därefter har lägenheten stått tom. på senaste stämman frågade en boende om lägenheten igen. Ordförande svarade då att styrelsen trodde man skulle behöva lägenheten att förvara fönster i, om ett fönsterbyte skulle ske i föreningen. Fakta föreningen har 4888kvm lokaler.

Och förressten om föreningen skall byta 3000, så verkar det lönlöst att ha en lägenhet som förvaring??????

Nu till pudels kärna avseende hur en revisor ser på detta.

För revisorproffset handlar det om en mindre fråga i en förening som har en balansomslutning på 100 miljoner?

För en revisor boende i föreningen, tror jag det är en stor fråga att en lyxrenoverad lägenhet värd cirka 700 000kr kan stå tom i 6 år.

Dessutom kostar det medlemmarna 4000kr per månad i avgiftsförlust.

Vad tycker ni?

stephan
2009-06-12, 10:17
Hur skall föreningarnas revisorer agera?

Bostadsrättshavare "tröttnar" ofta på sina styrelser i föreningen kan man klart konstera på dessa sidor. Vad har man då för alternativ att göra sin röst hörd?

Revisorerna kan vara lämpligt?

Brf Vädurens externa revisor är Borevision, de är ju ett kapitel för sig och svarar inte på varken frågor eller synpunkter.

Jonny Isaksson som numera är vald som enskild internrevisor, istället för som tidigare att föreningen valt ett företag, Öhrlings. Svarar inte på något.

sen har vi internrevisorn boende i föreningen. Svarar ej heller på frågor eller synpunkter, däremot skickar han "vykort" inför storhelgerna.

Är det konstigt att Vädurens stämmor blir "hatiska", mellan )bland annat de som vill värna om medlemmarna och få lite information om det ekonomiska "fallet") och "klanen" det vill säga valberedningen, revisorerna (utom denna boende internrevisor, som inte gillas av klanen) styrelsen och de gratisdrickande pensionärsmedlemmarna?????

MikHo
2009-06-12, 21:36
Det är inte lagligt att kameraövervaka en plats som en sopstation. möjligen om det bara var medlemmar som kunde kasta sina tidningar, glas och annat där. men så är inte fallet.

Sopstationen är till även för andra boende i närområdet.

Det finns på Almgården här i Malmö skyltat om att området kameraövervakas, har aldrig brytt mig om att kontrollera om det verkligen finns kameror eller inte, eller om föreningen har tillstånd. Det har aldrig intresserat mig.