handdator

Visa fullständig version : Ventilation - vad innebär ansvar?


CarolineE
2015-03-02, 20:29
Hej!

Jag ber om ursäkt om detta redan besvarats någonstans. Jag sökte runt och försökte hitta, men hittar inget. Har flera frågor, så jag hoppas det är okej att jag frågar.

Jag bor i min första bostadsrätt, och har relativt dålig koll på vad som gäller. Det är en ombildning, och i besiktningen inför ombildningen konstaterades att ventilationen i min (och vissa andras) lägenheter är otillräcklig. I min är den princip noll. Hade jag bott här längre hade jag fått värden att fixa det, men nu är det som det är.

I planen för BRF stod att ventilation skulle fixas. Det är inräknat i ekonomiska planen. Styrelsen har nu börjat ordna med detta, och tänker lösa det genom att varje lägenhet köper fläktar som de installerar.

Jag har sökt och sökt och sökt, och försökt ta reda på vem som ska stå för kostnader, och vad som gäller. Jag hittar mycket tydliga besked att ventilation ansvaras för av den som äger huset, dvs brf. Styrelsen tolkar detta som att de ska stå för installation, men att det som ska monteras i den enskilda lägenheten är bostadsägarens ansvar. I våra stadgar står att fläktar är bostadsägarens ansvar.

Det är för mig helt ologiskt. Att ansvara för ventilation kan inte betyda "i den mån som boende har råd att betala för delar". Men att hitta konkret information om vad det innebär att se till att ventilationen är tillräcklig har hittills inte gått särskilt bra. Jag kan acceptera att de inte måste köpa en fläkt, men måste de inte se till att ventilationen är tillräcklig på något sätt?

Vad jag vet så har huset självdrag. Det finns två skorstenar, och i min lägenhet finns tre hål till en av dem. Ett i badrummet, två i köket. Det är inget som helst sug i någon av dem, man känner inte minsta tillstymmelse till luftrörelse. Jag bor på våning tre, ovanför mig är vinden med förråd. Vid fönstret finns typ en ventil, rund med ett snöre som man drar i för att öppna/stänga.

Vissa lägenheter har fläktar installerade i kök och badrum, andra inte. Jag läste i en tråd att fläktar kan påverka självsuget. En släkting påpekade att insuget kanske är för dåligt, så jag provade att öppna ett fönster. Det blev då drag i köket, men inte i badrummet. Och jag kan knappast ha ett fönster öppet konstant.

Jag är rätt stressad över det hela då styrelsen tänker erbjuda installation denna enda gång, och sedan aldrig mer. Jag har inte råd att köpa en fläkt, och skulle i så fall antingen få acceptera undermålig ventilation (har redan tecken på fuktskador i form av sprucken färg på fönster, dörrar och tidigare i taket) eller stå för hela kostnaden i framtiden.

Att resonera med styrelsen har hittills gett noll. Jag har försökt läsa lagar och regler på egen hand, men hittar inget konkret som går att hänvisa till. Mycket tacksam för tips, råd och information.

Harald
2015-03-02, 22:11
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för ventilationen, d v s föreningen. Att ni skall köpa egna fläktar är ett feltänk.

Jag undrar om föreningen tagit in professionell hjälp kring detta? Normalt och enklast bygger man om ett gammalt självdragssystem med centrala fläktar på taket för kök och badrum (frånluft).

Saknas det sedan tilluft, kompletterar man på lämpligt vis genom spaltventiler i fönsterkarmen, eller med Fresh ventiler genom yttervägg.

Ingenting är BRI: s ansvar, allt faller på föreningen.

Helt normalt för övrigt att man behöver förstärka ventilationen i gamla hus, då normerna för skälig luftomväxling har utökats efter att huset uppfördes.

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som har tillsynsansvar, vänd dig till dem för att få underlag till din argumentation med styrelsen.

En annan väg är ju en extra stämma, där ni beslutar att föreningen skall åtgärda ventilationen med ett centralt system. Egentligen blir ju slutnotan för var och en densamma, men via föreningen blir det ju en slags "avbetalning" via era avgifter.

Brumbjörn
2015-03-02, 23:12
Hej!

Jag ber om ursäkt om detta redan besvarats någonstans. Jag sökte runt och försökte hitta, men hittar inget. Har flera frågor, så jag hoppas det är okej att jag frågar.

Jag bor i min första bostadsrätt, och har relativt dålig koll på vad som gäller. Det är en ombildning, och i besiktningen inför ombildningen konstaterades att ventilationen i min (och vissa andras) lägenheter är otillräcklig. I min är den princip noll. Hade jag bott här längre hade jag fått värden att fixa det, men nu är det som det är.

I planen för BRF stod att ventilation skulle fixas. Det är inräknat i ekonomiska planen. Styrelsen har nu börjat ordna med detta, och tänker lösa det genom att varje lägenhet köper fläktar som de installerar.

Jag har sökt och sökt och sökt, och försökt ta reda på vem som ska stå för kostnader, och vad som gäller. Jag hittar mycket tydliga besked att ventilation ansvaras för av den som äger huset, dvs brf. Styrelsen tolkar detta som att de ska stå för installation, men att det som ska monteras i den enskilda lägenheten är bostadsägarens ansvar. I våra stadgar står att fläktar är bostadsägarens ansvar.

Det är för mig helt ologiskt. Att ansvara för ventilation kan inte betyda "i den mån som boende har råd att betala för delar". Men att hitta konkret information om vad det innebär att se till att ventilationen är tillräcklig har hittills inte gått särskilt bra. Jag kan acceptera att de inte måste köpa en fläkt, men måste de inte se till att ventilationen är tillräcklig på något sätt?

Vad jag vet så har huset självdrag. Det finns två skorstenar, och i min lägenhet finns tre hål till en av dem. Ett i badrummet, två i köket. Det är inget som helst sug i någon av dem, man känner inte minsta tillstymmelse till luftrörelse. Jag bor på våning tre, ovanför mig är vinden med förråd. Vid fönstret finns typ en ventil, rund med ett snöre som man drar i för att öppna/stänga.

Vissa lägenheter har fläktar installerade i kök och badrum, andra inte. Jag läste i en tråd att fläktar kan påverka självsuget. En släkting påpekade att insuget kanske är för dåligt, så jag provade att öppna ett fönster. Det blev då drag i köket, men inte i badrummet. Och jag kan knappast ha ett fönster öppet konstant.

Jag är rätt stressad över det hela då styrelsen tänker erbjuda installation denna enda gång, och sedan aldrig mer. Jag har inte råd att köpa en fläkt, och skulle i så fall antingen få acceptera undermålig ventilation (har redan tecken på fuktskador i form av sprucken färg på fönster, dörrar och tidigare i taket) eller stå för hela kostnaden i framtiden.

Att resonera med styrelsen har hittills gett noll. Jag har försökt läsa lagar och regler på egen hand, men hittar inget konkret som går att hänvisa till. Mycket tacksam för tips, råd och information.


Vad står i föreningens stadgar?
Ventilation: Det kanske finns tips här du kan nyttja: "http://brfporkala.com/component/search/?searchword=ovk&searchphrase=all&Itemid=403"

Korsdraget
2015-03-03, 14:35
Först och sist. Självdrag är INTE ventilation. Du har nog skorstenar också. Kolla det.
Faktiskt kan dina problem bero på att andra lägenheter är ombyggda på så sätt att kanaler i självdraget är ur funktion.
Besiktning av självdrag gör ofta sotare, men det finns besiktningsmän som kan. Kommunens besiktningsmän kan hjälpa dig. De har ritningarna samt har de alla bygglovshandlingar.
(I fall någon har gjort intrång i systemet är det viktigt.)

Självdrag är inget ventilationskonsulter ska syssla med. Efter rundringning i Stockholm har jag lärt mig att ställa frågan: har ni behörighet för besiktning av självdrag?
Nej, svarar hederliga konsulter. Lita absolut inte på förvaltare och lekmän som t ex HSB. De kan endast monteringsbyggen. Det här är gammal byggnadskonstruktion.

Jag fick hem till mig ventilationskonsulter. Jag frågade om de kunde besiktiga självdrag och de svarade att de hade inte en aning om vad det är.
De var montörer. Turligt nog är jag fd byggnadsantikvarie så här blev det tvärstopp. Grannen hade flyttat ett rum och täppt en kanal. Men det kan vara stopp i skorstenen.
Styrelsen eller du kan fråga om tips hos SPBA, Sveriges Praktiserande Byggnads Antikvarier.
Den som orsakat problemet ska betala. Lycka till önskar jag dig.
korsdraget

CarolineE
2015-03-04, 05:49
Först och sist. Självdrag är INTE ventilation. Du har nog skorstenar också. Kolla det.

Det är mycket möjligt att jag inte vet vad självdrag är. Förstår inte delen jag citerar. Som jag skrev i mitt första inlägg så finns det två skorstenar. Huset är symmetriskt, en skorsten på vardera sida med 6 lägenheter kopplade till varje. I min lägenhet finns tre hål i väggen som går upp i skorstenen. Jag tolkade självdrag som att luften drar sig själv, upp i skorstenen. Om det inte stämmer, så vet jag inte vad vi har.

Som svar till övriga, som jag skrev i första posten så står det i våra stadgar att fläktar köps av bostadsägaren, inte BRF. Och jag håller med, det är inte logiskt någonstans, men utan konkret bevis kan jag inte göra mycket. Min styrelse lyssnar inte på logik.

Vad gäller att installera ett sug på taket så vore det onekligen logiskt. Jag frågade om det på senaste styrelsemötet (jag är suppleant, så jag är med på möten även om jag inte har något att säga till om) och enligt dem är det betydligt dyrare än att installera fläktar i alla lägenheter.

Och gällande de som har fläktar så installerades de av hyresvärden innan huset ombildades (ombildningen var för 1,5 år sedan), så ingen boende som kan ta ansvar för det.

Steg ett i allt detta är att jag behöver kunna visa för styrelsen att det är BRF som har ansvar. De hänvisar till våra stadgar, jag behöver konkret bevis på något som vinner över stadgar. Jag vet att ventilation är husets ägares ansvar, det jag behöver är mer detaljerad information om vad det faktiskt innebär i praktiken. De kommer inte lyssna på något annat.

Steg två är att ta reda på vad som faktiskt är fel, då jag inte tror att fläktar löser problemet. Men innan jag kan göra det, måste jag övertala dem att vänta och låta mig undersöka. Vilket leder tillbaka till steg ett.

Gusten
2015-03-04, 08:33
Som Harald säger så är ventilationen föreningens ansvar och att den normala metoden är centrala fläktar på taket om självdraget inte räcker.
Och elströmmen som krävs till fläktar som behövs för husets ventilation, ska bekostas av föreningen.

Det innebär alltså att era stadgar strider mot lag och att medlemmarna inte behöver rätta sig efter stadgarna i denna del.
Men naturligtvis vore det bästa om stadgarna ändrades eftersom de nuvarande "bestämmelserna" skapar förvirring.

Korsdraget
2015-03-04, 12:23
Caroline. Mitt svar är: Lagen går över stadga.
Vill du få rätt enligt bostadsrättslagen gäller beslut på stämna om förändring i stadga eller byggnad via Bygganmälan. Äganderätten ger er rätt att tom riva huset så länge ni är överens om det.

Du har tolkat självdrag rätt bra. (Luften kan gå upp och luften kan sjunka ner beroende på tryck, fukt och värme).
Fläkt: Troligt är att det här handlar om kolfilter. Att köpa inventarier själv är det vanliga (lösöre).

Att nu börja mekanisera huset med fläktar på taket vore tragiskt. Själdrag ska besiktas varje 6 år. Det ingår i styrelsens ansvar att det sker. Att se till att den blir gjort bör alltså vara prio ett. Se tidgare inlägg.

Det är K-värdet som ger högt marknadsvärde, inte modernt. Tysnad från fläktar anser alla är fantastiskt.
Det är en tillgång att vara rädd om. Äldre fördtår inte det, men de unga gör och det framgår på bostadsmarknaden.
Ff lycka till korddraget

Harald
2015-03-04, 13:52
@Korsdraget:

Jag tror du förvirrar till det lite just nu. Jag tolkar det som att den tidigare fastighetsägaren valt en sniklösning när innehavare klagat på ventilationen, och installerat paxfläktar i några badrum. Det är denna lösning som bostadsrättsföreningen "ärvt", och det är dessa fläktar man menar att innehavarna har ansvar för.

Det är en idiotlösning.

En ventilationskonsult behöver in här med vettig rådgivning till styrelsen. Man kan aldrig gå i mål med en bra luftomväxling för byggnaden, genom hitte-på och hopkok i diverse lägenheter.

Mumien
2015-03-04, 17:03
Har ej heller klart för mig vad det är för fläktar det är frågan om i köket i CarolineE:s fall?

Här i brf gav styrelsen gratis köksfläktar, alltså en kåpa ovanför spisen, till de medlemmar som ville, för att; "Åtgärden beslutades av styrelsen med två primära syften; energieffektivisering och klimatförbättring i lägenheterna."

Men . . . hur kan klimatförbättring uppnås samtidigt med energieffektivisering. Det bör väl sänka luftomsättningen o s v . . . och vad händer då? :14:

Det slutade i alla fall med att brf har radonsanerat 15 markplanslägenheter med ett högsta värde av 1 600 bq/m³. Styrelsen har meddelat att "De mätningar vi gjort tidigare har inte visat någon . . . några övervärden."

Så, var kommer de plötsliga skyhöga radonförekomsterna ifrån, kan man undra?

Ja, så kan det gå. Saneringsnotan slutade på 3,2 Mille, däri något stambyte inkluderat. :(

CarolineE
2015-03-04, 20:19
Du har förstått helt rätt Harald, det är pax-fläktar som har installerats i vissa badrum, och som föreningen nu menar att de som saknar ska köpa och de sedan betalar för installation. Jag är helt med dig på att det är ett feltänk, och jag har försökt och försökt att resonera fram det. Styrelsen anser att det är en ynnest att få installation, och att man ska vara tacksam för möjligheten att "bättra värdet på sin lägenhet". Det är därför jag försöker hitta mer specificerat bevis på att lagen säger det du säger, och att stadgarna inte gäller. Det går inte att bara komma med "Ni står för ventilation", det har jag redan försökt.

Vad gäller köket vet jag inte hur de tänker. Jag renoverade köket efter ombildningen och fick då höra av mina snickare att man inte får koppla på fläktar hur som helst, pga brandrisk, och att man i så fall måste dra rör från fläkten upp genom skorstenen.

OVK ska göras om 2017, vad jag vet har de inte tänkt göra något innan dess vad gäller utvärdering. Antar att jag på egen hand kan begära att det undersöks, men var vänder jag mig då?

Kostnaderna för föreningen påverkar ju trots allt mig i slutändan, så att bara låta dem köra och sedan komma och klaga och kräva att det fixas känns inte som ett bra alternativ. Bättre om det görs rätt från början, men det är svårt när styrelsen är som den är.

Thomas_A
2015-03-04, 22:22
Eftersom självdragskanaler inte är byggda för tryck så läcker de ofta mellan kanalerna/lägenheterna. Trycksätter man en kanal med fläkt/paxfläkt kan läckaget till andra lägenheter störa självdraget. Det behövs inte mycket för att dessa ofta svaga krafter störs av sådana åtgärder, och bildar både bakdrag och sämre drag och spridning av matos/imma till andra lägenheter. Installeras fläktar i varje lägenhet så ska kanalerna vara tätade och vid behov brandgodkända. Bygger föreningen "fläktdriven" ventilation på detta sätt kan det bli fråga om nybyggnationsregler och då blir det nog inte godkänt vid en OVK, särskilt inte om styrelsen har drivit detta (dvs föreningen).

Självdrag ska hanteras både på friskluftssidan med tillräckliga spaltventiler/tilluft och avvägda inställningar på frånluftssidan. Vid varmare än 10-15 grader ute måste ventilationen också kompletteras med fönstervädring.

Anlita en konsult i detta som kan titta på hur tilluften ser ut, kanalernas kondition, ventilationsdonen etc.

Korsdraget
2015-03-04, 23:56
@Thomas_A.
Jag är helt med dig.:4: Tack för att du förtydligade.
Det här är viktigt för Miljönämnden säger nämligen att självdragskontrollen nu har skärpt upp ordentligt.
Den ska ske varje 6 år.

Ägarna bör nog se om sitt hus och leta efter folk med relevant erfarenhet. :13:
Jag har bott med korsdraget