handdator

Visa fullständig version : Malmö - 1.700 bostäder byggs i Västra Hamnen och Hyllie


Admin
2008-03-28, 06:49
Malmö stad har nu tilldelat mark för ca 1 100 bostadsrätter (1 200 enl. SDS) och ca 600 hyresrätter (700 enl. SDS), med successiv inflyttning från våren 2011. Drygt tusen av lägenheterna planeras mellan Pildammsvägen och den blivande Citytunnelstationen i Hyllie och resten av dem en bit utanför Turning Torso i Västra hamnen.

HSB Malmö Ek. för. m.fl.
I Västra Hamnen ska en del av kv Bilen 4 bebyggas med ca 500 bostäder under projektnamnet Fullriggaren, området öster om de snart färdigställda Flagghusen. Det blir 50 % bostadsrätter och 50 % hyresrätter med hyresnivå på högst 1 400 kr/kvm och år.

Riksbyggen, SBC Mark AB m.fl
I Hyllie centrumområde kommer ca 1 200 bostäder byggas längs den planerade huvudgatan öster om stationstorget. 70 % av bostäderna ska bli bostadsrätter och 30 % blir hyresrätter med hyresnivå på högst 1 300 kr/m2 och år.

Planen
I bägge stadsdelarna eftersträvas en bebyggelse med blandade funktioner; bostäder, kontor, affärslokaler, förskola etc. Övergripande mål i arbetet har varit att stimulera konkurrensen och att få fram variationsrika bostäder med ett byggande av hög kvalitet. Både Hyllie och Västra Hamnen ska utgöras av tredje generationens hållbarhet, där hög hållbarhet nu blivit standard.

Markpriset
Markpriset i Västra Hamnen, prisnivå 2007-12-31, varierar mellan 3 600-4 500 kr/m2 bruttoarea (BTA) och i Hyllie mellan 2 600-3 500 kr/m2 (BTA).

Byggherrar med markanvisningsavtal i Hyllie:
Ikano Bostaden AB, Midroc Property Development AB, NCC Construction Sverige AB, Nevsten Fastighets AB, Otto Magnusson AB, Reinhold Fastigheter Syd AB, Riksbyggen, SBC Mark AB, Setra Group AB, Sundprojekt AB, Veidekke Bostad AB (plus PEAB, enl. SDS, som ska bygga förskolor och LSS-boenden). Dessutom förväntas markanvisningsavtal tecknas med tre byggherrar till under våren.

Byggherrar med markanvisningsavtal i Västra Hamnen:
AB Grundstenen u ä t SundsEsplanaden AB, Byggnads AB Tornahem, Derome Mark & Bostad AB, Fastighetsbolaget Haga Gruppen AB, HSB Malmö Ek. för., Startskottet u ä t Byggvesta Bo Fullriggaren AB, Stena Fastigheter Malmö AB (enl. SDS ingår inte Grundstenen/SundsEsplanaden och SDS lägger till "Bengt Nevsten" samt "Botrygg" som ska bygga förskolor och LSS-boenden).
Dessutom förväntas markanvisningsavtal tecknas med två byggherrar till under våren.

Mer information kring de aktuella markanvisningarna finns på www.malmo.se/bostadbygge (http://www.malmo.se/bostadbygge).

För ytterligare information kontakta:
Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande, 0708-34 31 12
Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret, 040-34 18 81

I SDS (http://sydsvenskan.se/malmo/article311726.ece) kan vi läsa att MKB backar om bostadsmark på nya Hyllievång. Det som ställer till med problem för MKB är kommunens krav att så många av lägenheterna i varje projekt ska säljas som bostadsrätter. MKB uppger också att de inte kan utlova att hålla kommunens krav på att hyran inte får överstiga 1 300 kronor per kvm och år.

Men tydligen var kommunens krav inget problem för de 11 byggföretag som nu drar igång projektet.

Notera att ingen information om ovanstående projekt finns på HSB Malmös webbplats. Men även Riksbyggen och SBC är helt tysta om sina projekt.