handdator

Visa fullständig version : Föreningsstyrningskod används av HSB för att sluta sig ännu mer!


Admin
2008-06-28, 16:26
Till och med redan innan HSB:s kod för föreningsstyrning trätt i kraft så utnyttjar HSB Malmö sig av denna kod för att minska öppenheten i organisationen.

Jag har av HSB Malmö begärt att få kopior av HSB Malmös öppna stämmoprotokoll/röstlängd.
Informationschef Bengt Skånhamre på HSB Malmö säger att medlemmar inte kommer att få några kopior, och hänvisar till koden för föreningsstyrning.

Om det hade funnits några vakna fullmäktigeledamöter så hade de upptäckt att syftet med koden är just detta. I koden finns många exempel på hur HSB minskar öppenheten. Sedan har man försökt dölja detta genom att linda in det i ord som gör att den oinitierade och oengagerade tror att koden är för att öka öppenheten när det i själva verket är tvärtom.

Till saken hör att det inte ens står i koden, som informationschef Bengt Skånhamre hävdar. Det är en ren och skär lögn!

Det handlar bara om att ha en tillräckligt luddig kod för att sedan kunna göra precis vilka fria tolkningar man vill. Detta har HSB haft som övergripande mål med denna kod, och det har man lyckats bra med.

HSB är uppbyggt på ett maximalt luddigt regelverk. Det finns ingen på HSB som vill ha regelverk som är tydligt. HSB:s totala makt över medlemmarna ligger i luddigheten. Ingen ska veta vad som egentligen gäller, och alla ska tro att vad HSB säger stämmer oavsett hur fel eller dumt det är.

Förutom luddigheten så är HSB andra av två maktmedel den lilla skara "beundrare" som HSB samlar runt om sig. HSB ställer in sig hos vissa få utvalda, med stöd av alla medlemmarnas pengar, och får på detta sätt en samling fullmäktige som inte är självständigt tänkande, utan som bara går i HSB:s ledband.

Koden för föreningsstyrning är erbarmligt dålig, men syftet som HSB haft har inte varit att ta fram en väl användbar kod som skulle förbättra situationen för medlemmarna. Syftet har i stället varit att försämra villkoren för medlemmarna och stärka HSBs makt över medlemmarna.

Det är HSB Riksförbund som är ytterst ansvarig för att denna för medlemmarna negativa kod kommit till.

HSB Riksförbund har egentligen inte något att säga till om i de olika regionföreningarna, och de olika regionföreningarna har i praktiken väldigt lite att säga till om när det gäller HSB Riksförbund.

För medlemmarna i en regionförening är det helt uteslutet att på det minsta sätt kunna påverka HSB Riksförbund, eftersom denna maximalt slutna del av HSB noga sett till att detta ska vara omöjligt.

Den skada HSB Riksförbund åsamkar medlemmarna i de olika regionföreningarna är omfattande, och ju fortare regionföreningarna går ur HSB Riksförbund, desto bättre!

Regionföreningarnas fullmäktigeledamöter är lätta att lura och de är så mutade av HSB att de aldrig kommer att ta ett beslut om att lämna HSB Riksförbund. Detta måste de enskilda medlemmarna i stället se till så att det sker... innan det är för sent!

Se även;

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2011 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-2011-05-07.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2010 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-protokoll-arsstamma-2010.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2009 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-090425.pdf)

Stämmoprotokoll, HSB Malmö, 2008 (http://hotpot.se/Pdf/hsb-malmo-stammoprotokoll-080426.pdf)

Ove Mollvik
2008-06-28, 19:20
När brf Björnligan 8 ville undvika att förhandla med mig om pris eller hyra för min tidigare större lägenhet så anlitades till slut advokat Ridderbjelke utan skrupler. "Med hänsyn till förbundets etiska kod" förklarade han så kunde han inte ta emot ett bud från mig. I Hyresnämnden hävdades sedan att jag varit omöjlig att förhandla med. Dagen före det länge uppskjutna beslutet i nämnden inkommer han med ny skrivelse som i synnerligen förtalande ordalag anger mig som rättshaverist.
Ove Mollvik

Admin
2008-06-30, 04:52
HSB har ingen etisk kod, men om det är något som HSB borde ha så är det just detta. Det har sagts att det ska tas fram en etisk kod för HSB, men som alla förstår så kommer denna kod inte att vara något värd. Den kommer att vara exakt som allt annat som HSB tar fram, dvs så extremt luddig att den inte kommer att tillföra något.

HSB:s koder, riktlinjer, policies och stadgar är som en schweizerost. Fulla av hål.
Varje mening som skrivs inom HSB formuleras medvetet på ett sådant sätt att man alltid ska kunna göra fria tolkningar. Om någon önskar klara riktlinjer så får man bara svaret att man inte kan ha hur tydliga riktlinjer som helst. Varför då? Jo, för att alltid kunna glida undan i varje situation och för att man inte vill sätta krav på sig själv.

Man kan se av mitt tidigare inlägg här att HSB inte drar sig det minsta för att ljuga helt öppet.
Bengt Skånhamre ljuger helt frankt om att HSB med stöd av koden för föreningsstyrning kan stoppa medlemmarna från att få en papperskopia av stämmoprotokoll/röstlängd.

Detta gör informationschefen på HSB Malmö trots att han vet att jag inte är vilken medlem som helst. Han vet att jag kan regelverket. Jag kan regelverket säkert mycket, mycket bättre än Bengt Skånhamre men ändå drar han sig inte för att ljuga mig rätt upp i ansiktet.

Så illa är det inom HSB !
Denna förljugna organisation behandlar medlemmarna så illa som de gör eftersom de kan det. Så länge medlemmarna inte öppet och tydligt protesterar så tror HSB att de kan göra som de vill... och då gör de också precis som de vill.

Ove Mollvik
2008-06-30, 09:57
För folk som inskolats i att makt är rätt utan ansvar betyder etiska koder inget annat än ytterligare maktmedel att kunna missbruka efter behag. Tolkningsrätten för när och hur rätt och etik skall tillämpas tillfaller med så inskränkta begrepp självklart maktägarkollektivet u p a.
Varje individ sedan som ifrågasätter elitens omdöme och ansvarsförmåga är definitionsmässigt rättshaverist med sjukligt beteende som framgår av Wikipedia. Striden som pågått där under ett antal år har varit mycket intressant att följa. Redigerarna är fortfarande lika aningslösa har jag just fått erfara - såvida det inte är psykstyret självt som ingriper.
Ove Mollvik

Kulan
2008-06-30, 10:48
Med anledning av Admins inlägg kan det vara intressant att se vad som står i den nya koden för företagsstyrning. Så här står det i § 1.3.5

Protokoll från senaste ordinarie föreningsstämma och därefter hållen extra stämma ska återfinnas på föreningens hemsida senast tre veckor efter stämman. Röstlängden från stämman behöver inte redovisas. Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även översättas till annat språk än svenska.

Detta betyder ju inte att det är förbud mot att man redovisar röstlängden. Det är precis som Admin säger ren lögn och förbannad dikt det som HSB Malmös informationsansvarige ägnar sig åt. Han om någon borde väl ta reda på vad som gäller innan man åberopar bestämmelser av olika slag.

Man kan konstatera att slutenhet, myglande och förljugenhet fortfarande är ledstjärnor inom HSB Malmö. Tror man verkligen på HSB Malmö att detta håller i längden?