handdator

Visa fullständig version : Renovera ditt badrum och du riskerar drunkna i de problem som uppstår


Sidor : 1 [2]

kluringen
2014-10-06, 09:21
Det står inget om strikt skadeståndsansvar i texten.
Betyder detta att vi är överens om att skadeståndslagens 2kap 1§ gäller mot tredje man ?Texten beskriver att du har ett ansvar som bara kan delegeras till viss del under särskilda omständigheter. Om eventuell skadeståndsskyldighet är strikt eller ej måste benas ut från fall till fall. Juridiken är inte så enkelt att man kan förutsäga att en särskild lagbestämmelse alltid gäller.

Jag har inte hittat någon text eller dom som begränsar byggherreansvaret på grund av byggherrens okunskap eller att byggherren måste ha varit vårdslös. Den här domen är intressant (http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH999140.htm) på så vis att den åtalade byggherren saknade kunskaper om byggprocessen vilket diskutteras ingående av domstolen då juristerna inte var helt eniga.

Ett fall som media gladeligen har gottat sig i var när "självaste f.d. stadsminister Göran Person" hade missat att se till att en arbetsmiljöplan blev upprättad. Persson hade heller ingen aning om att det krävdes.

Gusten
2014-10-06, 10:01
Om eventuell skadeståndsskyldighet är strikt eller ej måste benas ut från fall till fall. Juridiken är inte så enkelt att man kan förutsäga att en särskild lagbestämmelse alltid gäller.


Nu har vi alltså kommit fram till att det kan vara motiverat med en domstolsprövning ang när blir strikt ansvar för skador hos förening eller grannar.

Pensionär
2014-10-06, 10:11
Byggherren har ett ansvar under hela bygg-projektet. Under projektets förberedelse-skede ska byggherren se till att
arbetsmiljön, både för byggskedet och i den färdiga byggnaden, beaktas under planeringen och projekteringen,
en BAS-P utses,
BAS-P är kompetent och sköter sin uppgift,
förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och dokumentation upprättas.
Under utförandeskedet ska byggherren utse en BAS-U och se till att denne är kompetent och sköter sin uppgift.

Som du säkert förstår syftar dessa bestämmelser inte på det du brukar exemplifiera ..att byta en vattenkran.
Det vi pratar om - medlem vill bygga badrum i bostadsrätt- kan nog inrymmas i följande rader:
Byggherren kan lämna över hela sitt ansvar till en uppdragstagare som självständigt ansvarar för projektets förberedelseskede, för utförande-skedet eller för båda dessa.
Det spelar under alla omständigheter ingen roll i vårt diskuterade sammanhang.
Ingen medlem behöver bekymra sig om vad som står i bygglagen. Man ska inte behöva juristutbildning för att kunna bo i bostadsrätt.
Men vi måste kunna få veta vad som gäller i vår relation till den anlitade firman.
Och då kan vi inte lämna tråden utan att få klarhet i vad vi har att hålla oss till om KtjL sätts ur spel pga. att styrelsen har övertagit beställningen av badrumsbygget.
Inget förslag jag hittills fått ser tillfredsställande ut. Det allvarliga är att ingen tycks veta säkert. En blind fläck ännu.
Närmast "räddning" ligger vi kanske i Kluringens tanke i # 214
"Jag talar här om konsumenttjänstlagens eventuella giltighet, Om föreningen tar på sig jobb som är innehavarens ansvar, så är föreningen utförare åt någon annan som då bör anses vara beställare (även om beställningen är ett tvingande stämmobeslut) enligt min egen logik, men jag kan ha fel.

kluringen
2014-10-06, 12:09
Nu har vi alltså kommit fram till att det kan vara motiverat med en domstolsprövning ang när blir strikt ansvar för skador hos förening eller grannar.
Det kan väl aldrig vara motiverat att vända sig till domstol av principskäl för en förening eller privatperson om man lyckas komma överens på annat sätt? Man går väl bara till domstol om man tror att man har något att vinna även om man tar en risk. Vilka tycker du ska ”uppoffra sig” på grund av att vi på ett forum är överens om att det är motiverat med en domstolsprocess?
Som du säkert förstår syftar dessa bestämmelser inte på det du brukar exemplifiera ..att byta en vattenkran.
Tanten och vattenkranen är inte mina exempel. Att lagen omfattar tantens lilla bygge likaväl som större projekt är en annan sak. Jag har påpekat att normalfallet dock är att man inte överbyråkratiserar små projekt i onödan om man inte finner det vara motiverat.
Det spelar under alla omständigheter ingen roll i vårt diskuterade sammanhang.
Ingen medlem behöver bekymra sig om vad som står i bygglagen. Man ska inte behöva juristutbildning för att kunna bo i bostadsrätt.
Det är aldrig fel att känna till vilka regler man omfattas av även om många inte ens vet vad det står i föreningens stadgar utan att lida av det.
Men vi måste kunna få veta vad som gäller i vår relation till den anlitade firman.
Det vet man om man har förstånd att upprätta ett avtal.
Och då kan vi inte lämna tråden utan att få klarhet i vad vi har att hålla oss till om KtjL sätts ur spel pga. att styrelsen har övertagit beställningen av badrumsbygget.
Konsumenttjänstlagen kan inte sättas ur spel, den gäller eller gäller inte, det finns inget mellanting.

Gusten
2014-10-06, 13:47
Det kan väl aldrig vara motiverat att vända sig till domstol av principskäl för en förening eller privatperson om man lyckas komma överens på annat sätt? Man går väl bara till domstol om man tror att man har något att vinna även om man tar en risk. Vilka tycker du ska ”uppoffra sig” på grund av att vi på ett forum är överens om att det är motiverat med en domstolsprocess?


Den som skulle kunna tänkas "uppoffra sig" skulle kunna vara en granne som fått en vattenskada på sina delar
och där den som hade läckan vägrar att betala med hänvisning till att denne inte varit vårdslös.

Om grannen bedömer att chansen är stor för att domstolen skulle finna att skadeståndsskyldighet gäller oavsett ev vårdslöshet, så kan grannen förstås ha något att vinna på att gå till domstol.
Men om grannen bedömer att skadeståndslagen med sitt krav på vårdslöshet gäller som vanligt så är det nog klokast att avstå från en stämning.

Pensionär
2014-10-06, 15:48
Konsumenttjänstlagen kan inte sättas ur spel, den gäller eller gäller inte, det finns inget mellanting.
Dvs det tycks finnas vissa lägen där vi ännu inte är riktigt säkra på om den är av eller på, för mig som "byggherre", eller "nolla" i föreningen.
Mycket blev det.
Tråden är för lång. Men allt som sagts finns ju här bevarat. Jag vädjar till er att starta nya trådar, med nya rubriker kring de frågor ni anser blev oklart eller inte alls besvarade i tråden.