handdator

Visa fullständig version : Brf Vädurens stämmoprotokoll-kurs


stephan
2008-06-27, 15:56
Inom de flesta områden finns det specialister, men hur är det ställt inom Bostadsrättsbranchen?

Jag kommer här att pö om pö skriva hur det går till och skrivs stämmoprotokoll från föreningsstämman i en av Svergiges största bostadsrättsföreningar.

Jag vill gärna ha synpunkter från er vad ni anser är rätt och fel om det jag beskriver.
Klart för mig är i alla fall att kunskap fattas jämfört hur det går till på andra områden.

Idag klockan 15.20 fick jag efter 5 försök ta del av stämmoprotokollet från ordinarie föreningsstämman som hölls den 20maj, med ajournerad fortsättning den 1 juni. (nästan en vecka efter den lagstadgade stämmoprotokollshanteringen).

Börjar med 3 punkter från protokollet:

Deltagarlistan finns med som bilaga. där den boende som har närvarat är markerat med ett X, de som har haft fullmakt och representerat någon annan finns lgh nummer och namn på den som lämnat fullmakt samt personnummer med alla 10 siffror utskrivna. (gäller alla 35 fullmakter utom den jag hade, här är det markerat lgh 533) ?????????

Sekreteraren har undertecknat protokollen den 4 juni respektive den 13 juni.
justerare 1 har undertecknat protokollen den 4 juni respektive den 25 juni.
justerare 2 har undertecknat protokollen den 9 juni respektive den 25 juni.
ordföranden för stämman har undertecknat den 10 respektive den 27 juni.

Alltså sist av alla, rätt eller fel????????????

Vid första stämman valdes som justerare (styrelsens förslag) 2 som avgick ur styrelsen året innan.
Vid den ajournerade fortsättningen valdes föreningens internrevisor samt en styrelseledamot, detta trots att andra förslag lade.

Nämnas bör hår att justerara 1 Torben Swede har varit ordförande för föreningen i 3 år samt ledamot i ytterligare 12 år.
Justerare 2 Nils Andersson har varit ordförande i föreningen 1 år samt ledamot ytterligare 2 år och är numera internrevisor.
detta med anledning av att jag anser att ordförande för stämman skall skriva på innan protokollen justeras.

Ordföranden på föreningsstämman var juristen Urban Wiman (sämre får man leta efter med ljus och lykta)

Varför ja det får ni hålla er tills tåls med att veta tills nästa inlägg på denna sida kommer.

schrapet
2008-07-01, 17:41
Jag har varit sekreterare på de flesta stämmor och jag är nog glad över att föreningen inte är särskilt stor. Protokollen har jag mestadels hunnit skriva, få justerade, kopierade och utdelade till samtliga medlemmar inom en vecka.
I protokollet finns samtliga deltagare med namn med. Med vilken ordning protokollet justeras har nog ingen betydelse, i alla fall så har aldrig ordförande eller justerare skrivit under med datum och det bara en gång.:cool:/SP

Admin
2008-07-01, 18:23
Jag kan inte på rak arm svara på om det är en skriven eller oskriven regel, men det är ordförande som ska skriva under innan justerarna skriver under.

Dvs för stämmoprotokoll skriver först stämmorordförande och sekreterare under, och sedan justerarna. Som justerare skulle jag aldrig acceptera att skriva under ett stämmoprotokoll om inte dessa personers namnteckningar fanns där först.

I vissa föreningar saknas datum för underskrift (vilket inte är särskilt lyckat), men då gäller det att justerarna har självbevarelsedrift nog att se till så att stämmoprotokollet är försett med ordförandens/sekreterarens underskrifter innan de skriver under.

Motsvarande gäller årsredovisningen, där de som ansvarar för årsredovinsingen (styrelsen) skriver under innan revisorerna skriver under.

Att ordföranden, som i Stephans brf, skriver under som siste man finner därför jag lite märkligt.

stephan
2008-07-01, 18:58
Ingen kommentar vad du anser om att föreningens revisor är justerare och rösträknare admin, och ni andra?

Och att hela personnumret skrivs in i stämmoprotokoll på deltagarna, i dessa "identitetsjagartider"?

Mer om detta stämmoprotokoll:
Ansvarsfrihet för styrelsen:

" §11 beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stephan begärde ordet för att anföra sin motion 32 om ansvarsfrihet. Urban Wiman förklarade att det finns formella förutsättningar för att behandla ansvarsfrågan som också tillstyrkts av den av stämman valda revisorn. Stämman kan välja mellan att behandla styrelsen som grupp eller varje enskild styrelseldamot för sig. Om stämman inte medger ansvarsfrihet för en ledamot finns särskilda regler som tar vid efter stämman för att utreda om denne har brustit i sina åtaganden och åsamkat antingen föreningen eller en enskild medlem skada. Vid dagens sammanträde ska stämman rösta om ansvarsfrihet och efter avslutad stämma kan man gå vidare i frågan om det skulle bli nödvändigt. Wiman konataterade att det finns kritik mot styrelsen, men att det inte fanns anledning att gå vidare med den i detta forum.

Stephan anförde vidare att varje medlem har rätt att begära granskning enligt lagen (bilaga 11)

Urban Wiman frågade om stämman ville behandla styrelsen som grupp eller varje ledamot enskilt. Via acklamation svarade majoriteten att de ville behandla styrelsen som grupp, men någon gjorde gällande att denne önskade enskild behandling. Enligt reglerna måste det bli enskild behandling om någon begär det.

Urban Wiman förklarade omröstningsförfarandet. 11 ordinarie ledamöter behandlas individuellt. Wiman utgick ifrån namnen i förvaltningsberättelsen. För att snabba på proceduren ombads de medlemmar som var emot ansvarsfrihet att lyfta upp sina röstkort först, sedan ställde Wiman en kontrollfråga där de övriga via acklamtion beviljades ansvarsfrihet eller lade ner sin röst.

Beslut Bitte Sandebert (föreningens ordförande) beviljades ansvarsfrihet med 38 emot och övriga för.

Beslut Rolf Stockhaus beviljades ansvarsfrihet med 29 emot en nedlagd röst och övriga för.

OSV.

Vilket betyder att styrelsen röstade för sin egen ansvarsfrihet?????

Någon som hängde med i detta förfarande om ansvarsfrihet?
Någon som nämns i stycket var ordförandens eget förslag!!!!!!

Ja Urban Wiman som troligen åsamkade föreningen kostnader för hotellets förstörda skrivbord, så som han hamrade när han inte fick som han ville är det mest fruktansvärda stämmoordförande som tänkas kan.

Admin
2008-07-01, 19:14
Självklart är det helt oacceptabelt att föreningens revisor är rösträknare, och om möjligt ännu värre om revisorn dessutom agerar justerare.

Problemet är att det inte finns några direkta förbud mot detta i lagar och stadgar. Ska man rättsligt invända mot dylikt beteende så måste man härleda från lagar/regelverk och då är det ofta upp till respektive domstols personliga tyckande.

Vad gäller om styrelsen röstade för sin ansvarsfrihet så framgår det inte av det protokollutdrag du presenterat här, men det är helt tveklöst lagstridigt.
Problem uppstår dock ehuruvida en enskild styrelseledamot kan rösta för ansvarsfrihet för annan enskild styrelseledamot. Jag är osäker på vad som gäller här.

Myggan
2008-07-01, 20:52
Styrelsen får ICKE rösta om ansvarsfrihet!
Har styrelsen gjort detta MÅSTE stämman göras om!

stephan
2008-07-01, 22:04
Förra året satt 2 högre tjänstemän på podiet på Vädurens stämma. Attila Kriss chef för medlems-och föreningssektionen (Stockholm) till sin hjälp hade han HSB-juristen Ove Scramm efter kort överläggning dessa emellan rekomenderade juristen Ove att det inte bör röstas under ansvarsfrihetsfrågan av styrelseledamöterna.
(Styrelseledamoten Gun Sundqvist frågade då om hon kunde rösta med sin fullmakt från sin mamma)hihi.

Jämför skillnaden i stämmoprotokoll från i år inlägg ovan mot hur det såg ut 2007.

§ 11 ansvarsfrihet

Bitte Sandebert (föreningens ordförande)
Stämman beviljar ansvarsfrihet för Bitte Sandebert för 2006 med rösterna 39 för och 34 emot.
Ordföranden, Attila Kriss påpekar att ingen i styrelsen deltog i röstningen.

stephan
2008-07-01, 22:22
2 exempel på hantering av frågor under Vädurens stämma avseende årsredovisningen.

"Stephan begärde ordet och frågade om posten "tak" i årets anskaffningar. Stephan undrade hur det kommer sig att föreningen har kostnader på 2,8 miljoner för vindskivor. Styrelsen avstod från att svara."

" XXX begärde ordet och frågade varför alla tvättmaskiner byttes när några gick sönder. XXX undrade om det är standard att byta ut maskinparken vartannat eller vart tredje år. Bitte Sandebert svarade att det inte är någon ny standard, men ibland lönar det sig mer att byta ut istället för att underhålla om och om igen"

Ge mig kraft och mod!!!!

Fakta:
Väduren har 8 tvättstugor med 2,3,4 kompletta rum för 2 vanliga + 1 grovtvättmaskin, vilket gör att antal tvättmaskiner som diskuterades på stämman uppgår till cirka 72 tvättmaskiner av fabrikat Wascator.

Varje tvättmaskin kostar runt 40 000kr och skall enligt Wacaror kunna köras 10 000 timmar.

Vem tror ni fick uppdraget att byta tvättmaskinerna?

Ni som har läst ämnet "när en förvaltare får fria tyglar" på annan plats i detta forum, gissar nog på Tony Boding/ADEX.

Ni har så rätt så.
De gamla maskinerna som gått något tusental timmar såldes på Blocket.

Troligen av Adex? Som därmed kunde installera "nygamla" tvättmaskiner i någon av hans andra föreningar????????

stephan
2008-07-02, 19:31
Bostadsbolag får ej jaga smutsgrisar
Bostadsbolag får inte använda systemet med elektroniska nycklar till tvättstugorna för att komma åt smutsgrisar.

Det var Eslöv Bostads AB, som sparat datauppgifterna om vem som använt nycklarna i fjorton dagar.

Enligt ett beslut från datainspektionen måste de sluta med det, bland annat för att bostadsbolaget inte informerat de boende.

Detta är citat från Sveriges Radio idag.

BRF VÄDUREN IDAG.

På senaste stämman hade en av styrelsens "bästa kompisar" skrivit 2 motioner, så här blev det.

KAMERAÖVERVAKNING
"Veikko Suominen föredrog sin motion och förespråkade att kameraövervakning införs för att ha bevis för vem eller vilka det är som bryter mot miljöstationens regler.
Styrelsen hade inget att tillägga.
Styrelsen föreslår att bifalla motionen.
Urban Wiman frågade om stämman var redo att gå till votering.
Beslut: Stämman biföll motionen med 27 röster för 4 emot.

LÅSSYSTEM TILL BASTUN

stephan
2008-07-02, 19:57
låssystem till bastun

Veikko föredrog sin motion. Styrelsen hade inget att tillägga.
XXX begärde ordet och påpekade att byte av låssytem angränsar till ombyggnation vilket då skulle kräva stämmobeslut.
(Not: På stämman fick medlemmarna veta att styrelsen ämnar införa portkoder i föreningens låghus. )höghusen har det redan, byts mot nya. Kostnad för projektet är 7 900 000kr, Ja 7,9 miljoner)

Förslag till beslut från styrelsen.
Styrelsen har för avsikt att införa ett elektroniskt system för allmänna utrymmen såsom tvättstuga, bastu, samt driftutrymmen. detta kommer att installeras i samband med att föreningen övergår till elektronisk bokning. Med detta låssystem kan man se vem som är och har varit i bastun sist då varje bricka är länkad till respektive lägenhet.
Styrelsen föreslår stämman att motionen därmed är besvarad.
Urban Wiman frågade om stämman var redo att gå till votering.
Beslut: Stämman biföll styrelsens förslag med 24 röster mot 6."

Det låter på styrelsen som att de kommer att sitta och bevaka vilka som varit i bastun?

Fy fan för brf Vädurens styrelse, och medlemmar som föreslår ting som detta.

Obs: Parallellen med Tingsrättsdomen om bevakning av medlemmarna "smutsgrisarna" är att styrelsen i brf Väduren inte tar in stämmans godkännande av kamerabevakning och koll av medlemmarna i tvättstugan och batuerna.

Det kunde man gjort med att för någon gångs skull skriva en egen motion.

Vilket man skulle gjort i dessa aenast utförda entreprenader:
Ombyggnad ventilationssystem kostnad 16 miljoner.
Tillbyggnad av återvinningsgårdar 2 miljoner.
Ombyggnad lokal till cafe. 1 miljon
Ombyggnad lokal till övernattningslägenhet 1 miljon.
Skerhetsdörrar till barnvagnsrum 1 miljon.
Ballofixer till samtlifga lägenhet (utom de som själva installerat, som inte fick några nya) kostnad 2,5 miljoner
P Platser (här beslutade stämman om breddning och motorvärmare) det blev ny utebelysning ny asfaltering, inga motorvärmare för 6,9 miljoner.
Stämman sade nej till individuell elmätning, styrelsen installerar nya elskåp för 7,4 miljoner.
Härutöver en rad mer tveksamma projekt.

Slutresultat. Styrelsen har egenmäktigt beslutat för 60 miljoner (lånat allt) på 3 år. Medlemmarnas lägenhetr har sjunkit i värde under denna tid med 20%.

Men de flesta har fått nya ballofixer.Hipp hipp hurra.

stephan
2008-07-17, 21:26
Brf Väduren har startat en hemsida.
http://vaduren.se/

Mycket sämre hemsida från en av Sveriges största brf går knappt att finna?

Ännu har inte styrelsen med ett enda ord talat om att den finns.
Stämman för ett år sedan beslutade om att föreningen skulle ha en hemsida.

Den stämma som Väduren hade för någon månad sedan beslutade om att kollektivt bredband skulle införlivas i föreningen.

2 frågor från nyfikna medlemmar ställdes


Bredband

2008-07-01
Någon som vet när det nya avtalet med ownit kan bli klart och igångsatt.


2008-07-13
Har också undrat samma sak!

Kontaktade, när svar ej kom från styrelsen, Ownit som svarade:

"Tyvärr ligger den här frågan i styrelsens händer, vi väntar egentligen bara besked från dem.

Det betyder att vi i dagsläget inte kan besvara din fråga om när det nya priset börjar gälla."

Resultat:
Frågorna förblev obesvarade innan de igår försvann.

Försvann gjorde också möjligheten att få kontakt med styrelsen genom detta forum.

Styrelsen i brf Väduren med ordföranden Bitte Sandebert i spetsen (Sveriges generösaste firmatecknare mot entreprenörer) är onåbar.

Nästan samtliga ledamöter har av föreningen betalda mobiltelefoner (för inbördes beundran?), inga nummer till medlemmarna.
Styrelsen har ingen besökstid.

Klar kandidat till Sveriges sämsta styrelse?