handdator

Visa fullständig version : Andrahandsuthyrning i brf - Vart anmäler man en styrelses felaktigheter?


spender
2008-06-25, 13:31
Jag har ett problem. En styrelse godkände att en köpare av en bostadsrätt fick hyra ut sin bostad i andra hand.
1 år och 2 månader efteråt kommer det in en styrelseledamot i styrelsen som har en personlig konflikt med den hyrande gästen.
Då är denne med och river upp beslutet om att bostadsrätten får hyras ut i andra hand. Den som var med och rev upp beslutet var även med och beslutade i första skedet. De anger INTE på vilka grunder.

Vart anmäler man för prövning om att styrelsen gjort rätt eller fel ?

Måste dom inte redovisa på vilka grunder ?

Åligger det inte JÄV om denna person har en befintlig konflikt i frågan som kan för egen vinnings skull vara till hjälp för denne om avflyttning skedde ?

Admin
2008-06-25, 14:32
Det finns inget övergripande kontrollorgan för bostadsrättsföreningar och deras styrelser (eller övriga förtroendevalda). Det är ofta mer eller mindre djungelns lag som gäller.

Dock, i detta specifika fall så är det Hyresnämnden man vänder sig till.

Se inlägg;
Hyresnämnden, vad gör de för en bostadsrättsägare? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=54)

Styrelsen behöver inte redovisa på vilka grunder styrelsen beviljar alternativt avslår en ansökan om att hyra ut sin bostad i andrahand (eftersom det saknas regelverk för detta, precis som för det mesta annat inom bostadsrättsvärlden).
Men man kan väl inte precis säga att det är till styrelsens fördel om skäl ej uppgivits när sedan hyresnämnden prövar det aktuella fallet.

Det är omöjlgt att svara på om jäv föreligger, utan att känna till fallet i detalj. Men på din beskrivning så låter det sannolikt att jäv föreligger.

spender
2008-06-25, 14:53
Är det dock möjligt att över huvud taget riva upp ett beslut från 1 år och 2 månader tillbaka ? Då denne godkändes som andrahands gäst ? Har Styrelsen befogenhet att bara bestämma sånt rakt av ?

Tack igen.. (Himla bra forum )

Admin
2008-06-25, 15:13
Det är alltid möjligt att riva upp ett beslut.
Har ett beslut tillkommit felaktigt (även om det kanske inte är så i detta fall) så måste man kunna ändra beslutet.

Dessutom ges alltid tillstånd till andrahandsuthyrning under en begränsad period, t.ex. för 1 år. Sedan kan styrelsen pröva tillståndet på nytt.
I styrelsens tillstånd till andrahandsuthyrning ska det stå för hur länge tillståndet gäller.

Styrelsen har befogenhet att ta beslut i dessa frågor eftersom tillstånd för andrahandsuthyrning ligger under styrelsens ansvar.
Men nekas andrahandsuthyrning så kan hyresnämnden pröva fallet och komma till en annan slutsats.

På följande sida kan du se några exempel på policies för andrahandsuthyrning;
Vad gäller vid andrahandsuthyrning? (http://hotpot.se/hsb-andrahandsuthyrning-brf.htm)

På följande sida får du ett komplett regelverk för vad som gäller vid andrahandsuthyrning;
Andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596)

På följande sida får du ett exempel på hur det bör stå i bostadsrättsföreningens stadgar om andrahandsuthyrning;
Stadgar om andrahandsuthyrning (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm) (etc)