handdator

Visa fullständig version : 40-60 % av brf:arna är orepresenterade på HSB:s årsstämma


Admin
2008-06-24, 11:51
Trots att det på HSB Malmös årsstämma var rekordmånga fullmäktige som tog sig dit så hade ändå 40 % av HSB Malmös bostadsrättsföreningar ingen representant från brf:en närvarande på någon av de tre dagar som HSB Malmös årsstämma 2008 varade.

Den tredje dagen av stämman så var det bara 39 % av fullmäktige kvar jämfört med den första dagen. Dvs drygt 60 % av de som dök upp under den första dagen struntade i att närvara den tredje dagen.

77 bostadsrättsföreningar (av 243, dvs 31 % av HSB Malmös brf:ar) har inte haft någon representant på HSB Malmös stämmor under minst de 2-4 senaste åren!

Är det demokrati när så få av föreningarna är delaktiga i de beslut som tas för 42.000 medlemmar (och då ska man veta att det är t.o.m. mycket sämre i HSB Stockholm och i andra regioner)?

Dessutom vill HSB Malmö göra allt som står i deras makt för att hemlighålla den dåliga uppslutningen och vilka fullmäktige det är som helt saknar respekt för de medlemmar som de är satta att representera.

För att medlemmarna ska kunna se vilka som missköter sina uppdrag så har jag sammanställt en lista över de fullmäktige som närvarat på HSB Malmös årsstämma 2008 (och 2007).

Se; Fullmäktiges närvaro på HSB Malmös årsstämma 2008 (http://hotpot.se/hsb-malmo-arsstamma-2008-roester.htm).

Informationen på ovanstående websida kommer att utökas efterhand.