handdator

Visa fullständig version : Tillstånd spaltventil?


tssson
2014-04-07, 15:49
Hej,

Håller på att renovera och flyttar kök till ett annat rum och gör ett sovrum av nuvarande köket. Arbetet är igång och bygganmälan är klart sedan länge.

Men nu har ventilationen dykt upp som en fråga (ja den borde ha kommit upp mycket tidigare) och på pappret så är den bästa lösningen att sätta in en spaltventil i fönstret för att få till-luft till sovrummet.

Min fråga är om jag måste be styrelsen om tillåtelse att sätta in denna spaltventil? De äger ju fönsterbågarna?

Admin
2014-04-07, 16:23
Ja, föreningen ansvarar för ventilationen.

Pensionär
2014-04-07, 18:55
Ja, föreningen ansvarar för ventilationen.
Du har i viss mening rätt i sak. Men kanske kunde det kommenteras ytterligare något.

Om vi utgår från "Fem nyckelord kan förklara OVK:s genomförande (http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Obligatorisk-ventliationskontroll/)".

A • Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

B • Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

Vi vet att styrelser sällan har den expertkunskap som krävs för att säkert kunna avgöra om ventilation i en lägenhet kommer att fungera som den ska, efter en ombyggnad.
För att styrelsen då ska kunna vara säker på att inte vilseleda i sitt svar torde den behöva konsultera expertis, vilket kostar pengar.

Exempelvis: För att kunna svara entydigt ja på frågan måste styrelsen veta att sovrummet och spaltventil har den storlek och form att följande krav uppfylls.
Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund.
Därför tror jag att styrelsen i fall som detta (B.) ska rutinmässigt begära att medlemmen själv ska rådfråga experten. Men eftersom ägaren (styrelsen) har att leva upp till lagstiftningen ska den kräva att den som bygger har *intyg från expert om att ventilationsfrågan är löst på korrekt sätt även efter ombyggnaden, enl kravet på styrelsen i (A).

Samma situation gäller här som för våtrum och el-problematiken. Styrelsen får inte ge sig in i något den inte behärskar.
Men vad som står i A bör den rimligen förstå, och vad detta kräver av den.

Jag tror även att domstolen förstår allt detta, och att styrelsen därför kan vilja (och har rätt att) ställa vissa krav på intyg från dem som bygger om. Ägaren har ansvaret att kontrollera, och den som bygger om ska utan knot betala även denna kostnad.

tssson
2014-04-08, 13:20
Tack för svar!

Jag har tittat upp lite ytterligare på detta men jag vill bara klargöra en sak i min egentliga fråga.
Det är ju jag som genomför renoveringen och då tycket jag att det är jag som ska bekosta ventilationsarbetet i min lägenhet. Frågan är om jag behöver föreningens godkännande att sätta in spaltventil i fönsterbågarna.

Efter lite kollande så borde svaret vara JA på denna fråga, föreningen äger fönsterbågarna och det är dem jag måste fråga. Personligen kan jag inte tycka att de borde ha något emot detta då det finns rätt många fönster med spaltventiler. Det är även inåt mot innergård så det finns egentligen inte några estetiska hinder. Sitter med i styrelsen oxå så det går säkert vägen :)

Till detta kommer frågan om själva ventilationen räcker till. Då det är en ganska omfattande renovering så har jag en kontrollansvarig inblandad i bygget och denna personer kommer jag att rådfråga.

Det som är lite olyckligt i detta är att jag inte känner att byggfirman har jättekoll på ventliationsfrågan. Men det får de fixa på något sätt.

Mvh Thomas

tssson
2014-04-08, 13:23
Jag tror även att domstolen förstår allt detta, och att styrelsen därför kan vilja (och har rätt att) ställa vissa krav på intyg från dem som bygger om. Ägaren har ansvaret att kontrollera, och den som bygger om ska utan knot betala även denna kostnad.

Tycker denna mening säger det bra. Inför min förfrågan till styrelsen så måste ju en fackman intyga att spaltventilen går att sätta in och intyga att allt runt omkring så som tillräcklig ventilation uppnås.

Korsdraget
2014-04-08, 13:53
Håller helt med Pensionär.
Vill dock lägga till att du är ansvarig för att LUFTFLÖDET, dvs att "till-från-luft-flödet" är i balans. Är det mätningen gk av behörig så är allt grönt.:-)

tssson
2014-04-08, 14:58
Tack för visat intresse! Nu har jag lite mer på fötterna att gå vidare.

Mvh Thomas