handdator

Visa fullständig version : Olika falla ödets lotter .......


Fredde
2008-06-19, 14:06
Med tanke på stundande midsommarhelg som även kallas amatörernas afton när det gäller inmundigande av starka drycker så slog mig en tanke nämligen skillnaden mellan den konferens som skedde i Åhus med deltagande av HSB Malmö ledamöter och tjänstemän i samma organisation den 16 och 17 maj och den stämma som i tre olika dagar ägde rum under slutet av april och fram till den 18 maj i år.

I Åhus så serverades det starka drycker så att alla deltagare blev mer än nöjda. Detta framgick också med all önskvärd tydlighet av informationen på HSB Malmös hemsida.

På stämman så var det starkaste man fick sig tilldelat en lättöl . En fråga man då ställer sig är varför denna skillnad tro ?
Är det så att medlemmar som deltog på stämman inte ansågs värda att erbjudas samma drycker som ledamöter och tjänstemän/kvinnor ?
Vem tog dessa helt olika beslut ?

När det sen gäller resultatet av vissa stämmobeslut så kan man tänka sig vilket resultat det blivit om medlemmar och fullmäktige serverats starkare drycker än lättöl. Kanske var det bäst som skedde.

Å andra sidan så kan man ju fråga sig vilka resultat som uppnåddes i Åhus. Någon som vet ?