handdator

Visa fullständig version : Oden får nytt liv med ägarlägenheter


Admin
2013-11-16, 07:06
– I en bostadsrätt äger man rätten att bo medan enheten ägs av en förening. En ägarlägenhet bestämmer du själv över, och bestämmer själv om du vill hyra ut den, jämför hon.

– Om man tittar utanför Sveriges gränser är det ägarlägenheter som man har, till exempel i Norge och Finland. Bostadsrätter är ju ett svenskt fenomen


Ägarlägenheter
Den 1 maj 2009 infördes regler om så kallade ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör ett komplement till nuvarande former för boende i flerbostadshus, däribland bostadsrätt.

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare. Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

För gemensamma utrymmen bildas en samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger del i. För gemensamma anläggningar bildas en så kallad gemensamhetsanläggning som varje ägarlägenhet i huset också äger del i. Samfälligheten och gemensamhetsanläggningen förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening, en samfällighetsförening.

Källa: Lantmäteriet

Mer (HD)... (http://hd.se/hoganas/2013/11/16/oden-far-nytt-liv-med/)