handdator

Visa fullständig version : Får styrelsen göra som de vill?


Eddie_73
2013-10-27, 17:44
Vi har bott i vår bostadsrätt i 20 år, men sedan 6 månader tillbaka har idyllen förstörts av en ordförande som till synes gör som den vill.
Först har vi blivit anklagade för att förbruka mer varmvatten än genomsnittet, varefter vi nu får ett pålägg (sist var det 200 kr) på hyran. De använder manuell avläsning, vilket innebär att de måste tränga sig på in i vårt hus varje månad för att läsa av mätaren. Inte minst att tänka på alla olägenheter med installationer som har förekommit - flera dagar har varit förstörda, då de ej har kommit i tid och tunga möbler har varit tvungna att flyttas runt.

Nu - damp det ner ett brev i postlådan, där det stod att elen i lägenheterna skall renoveras, och detta ska bekostas av var och en lägenhetsinnehavare, med en uppmaning att skriva under på att man tar denna (enorma) kostnad. Rot-avdraget tillfaller bostadsrättföreningen. I kommande vecka skall strömmen stängas av hela måndagen och lite då och då - det ska komma en entreprenör och öppna "dosorna" - genom att skära upp tapeterna i alla rum - och kontrollera elsladdarna. De har även uppmanat oss att flytta alla armaturer och väggintilliggande möbler för detta syfte. De säger att maten i frysen inte tinar på en dag om vi inte öppnar dörren...

Är en omfattande elrenovering inte bostadsrättsföreningens kostnad - jag trodde att allt innanför tapeterna är bostadsrättsföreningens ansvar. Det är flera gamla människor i föreningen som mår mycket dåligt av detta och absolut inte vill skriva på - då de inte ens har råd med detta. Får en styrelse verkligen bära sig åt så här när inte alla medlemmarna är eniga?

Tacksam för svar!

mvh Eddie

Gusten
2013-10-27, 18:14
Om det finns stöd för det i stadgarna så kan föreningen tillfälligt ta över underhållsansvaret för elen i lägenheterna och byta elledningarna i alla lägenheter,
men då blir föreningen både beställare och betalare av renoveringen och det blir inget ROT-avdrag.

Om däremot varje medlem själv står som beställare av elrenovering i sin lägenhet så går det att få ROT-avdrag.
En sådan beställning måste dock vara frivillig. Det går inte att tvinga medlemmarna att skriva på någon beställning.

Eddie_73
2013-10-27, 18:50
Tack så mycket för det snabba svaret!!

Nu verkar det ju som att de redan har dragit igång med "förundersökningar" för att kunna genomföra installationerna, men då är det alltså så att så länge man
inte skriver på något kan de inte tvinga någon att betala.
Det är en stämma imorgon och då ska åsikterna fram.

Tack igen och trevlig kväll!!

mvh Eddie

Harald
2013-10-27, 19:00
Jag anser att detta förfaringssätt är fel.

Visst stämmer det troligen att det är varje medlem som äger underhålls- och reparationsansvar för elledningar och installationer i lägenheterna, oftast (kontrollera stadgar) även centralen. Men det innebär också att det i normalfallet är medlemmen som bestämmer när ett utbyte ska ske. Undantaget är om föreningen, te x vid en besiktning, kommer fram till att en elanläggning är farlig eller riskerar att vara farlig, då kan föreningen ålägga en innehavare att göra ett utbyte. Underlåter medlemmen då att göra detta, så får föreningen genomföra bytet på medlemmens bekostnad.

Är det nu så, att styrelsen vill genomföra ett byte av elinstallationer och ledningar i lägenheterna, så måste stämman besluta att så skall ske.

Det är även på stämman beslut kan tas om var och en skall betala direkt, eller om bytet skall finasieras via föreningen (avgifterna).

Rätt hade varit att sammakalla stämman, och ta beslut i följande ordning:

1) Ska vi genomföra projketet?
2) Hur ska det finansieras?
3) När ska det göras?

Resultatet bör bli att om stämman säger ja, och att föreningen betalar, så är det enkelt att se hur pass stor avgiftshöjning som krävs för att göra detta om 1, 2, 3 eller 4 år. Då kan man besluta utifrån det.

Te x, om vi höjer avgifterna 27 %, så kan vi göra detta om 2 år.

Men om vi höjer avgifterna med 11 %, så kan vi göra detta om 4 år.

Hur akut är det? Till beslut...

Gusten
2013-10-27, 19:06
Om bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för elen i lägenheten kan det vara så att föreningen inte ens
på föreningens bekostnad har rätt att tvinga sig in och byta elen i alla lägenheter.

Och definitivt inte tvinga medlemmar att skriva på egen beställning av elrenovering. Avtal är något som ingås frivilligt.

Eddie_73
2013-10-27, 19:11
Hej Harald

Tack för ditt svar!

Anledningen till att de ska renovera elen är tydligen förläggning av ny fiberkabel
och beslutet för genomförande är redan taget (!), utan att detta förslag är
sanktionerat med medlemmarna. Därför har de skickat ut ett brev som de vill att alla ska skriva på.

mvh Eddie

Gusten
2013-10-27, 19:16
Det är även på stämman beslut kan tas om var och en skall betala direkt, eller om bytet skall finasieras via föreningen (avgifterna).


Nej stämman har ingen rätt att besluta att var och en skall betala direkt.

I så fall får man besluta om en sk extra insats men det är vad jag förstått inte aktuellt här utan så fall en procentuell avgiftshöjning.

Admin
2013-10-27, 20:01
Först har vi blivit anklagade för att förbruka mer varmvatten än genomsnittet, varefter vi nu får ett pålägg (sist var det 200 kr) på hyran. Om du bor i bostadsrätt så är det inte hyra utan avgift, men jag hoppas denna avgiftsökning sker enligt stadgar och lag.

... elen i lägenheterna skall renoveras, och detta ska bekostas av var och en lägenhetsinnehavare, med en uppmaning att skriva under på att man tar denna (enorma) kostnad. Rot-avdraget tillfaller bostadsrättföreningen. Det finns mycket vi inte känner till här, men som redan konstaterats av andra i denna tråd så låter det sig inte göras.

skära upp tapeterna i alla rum - och kontrollera elsladdarna. Jag förutsätter att detta (precis som återställning, hur nu denna ska ske) sker på föreningens bekostnad.

Är en omfattande elrenovering inte bostadsrättsföreningens kostnad - jag trodde att allt innanför tapeterna är bostadsrättsföreningens ansvar. Stadgarna är avgörande, men tyvärr brukar stadgarna vara så luddigt formulerade för elledningar att det är valfritt hur man vill tolka stadgarna.

Se;
Elledningar i väggar är föreningens ansvar (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=12401&postcount=10) (tråden; Vem ansvarar för elledningar i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8733))

då är det alltså så att så länge man inte skriver på något kan de inte tvinga någon att betala. Vet inte vad det står exakt som ska skrivas under, men korrekt. Alltså skriver man inte på något.
Tror inte det ens spelat någon roll om man skrivit under något. Det hade ändå inte blivit giltigt att flytta över kostnaden på de enskilda bostadsrättshavarna, men det skulle ev. kunna komplicera situationen lite.


Fyll gärna i din profil (http://hotpot.se/php/vb/member.php?u=2644) här i forumet, så underlättar det att svara på frågor.

Harald
2013-10-27, 21:13
Nej stämman har ingen rätt att besluta att var och en skall betala direkt.

Jag orkar inte fördjupa mig i detta här och nu. Istället en reflektion:

Vi ser, i fall efter fall, att det blir tjafs och krångligheter när föreningarna försöker driva igenom underhåll där medlemmarna förväntas ställa upp med pengar i klump för projekten. Även om det finns vägar att genomföra detta på, så måste ju lärdomen bli, för alla:

Se till att styrelsen tar ut tillräcklig avgift.

Så slipper man dessa krångliga och infekterade debatter, och enskilda medlemmar som tvingas att låna pengar (ibland stora belopp) när de egentligen inte vill.

Och lärdomen till alla medlemmar blir följaktligen:

Sluta pressa styrelserna om att de skall hålla nere avgifterna.

Förr eller senare drabbar det ju er själva. Ställ i stället krav på styrelserna att de löpande i sitt budgetarbete tillser att kommande underhåll kan betalas. Ställ frågan på stämmorna! Vad kommer inom de närmsta åren? Hur ser ni till att vi har tillräckliga medel tills dess?

Sköter man detta, så kommer ju automatiskt avgifterna med tiden att vara lägre, än hos de föreningar som fortsatt inte tagit ut rätt avgift i rättan tid.

Gusten
2013-10-27, 21:30
Se till att styrelsen tar ut tillräcklig avgift.

Så slipper man dessa krångliga och infekterade debatter, och enskilda medlemmar som tvingas att låna pengar (ibland stora belopp) när de egentligen inte vill.

Och lärdomen till alla medlemmar blir följaktligen:

Sluta pressa styrelserna om att de skall hålla nere avgifterna.


Instämmer helt. Tillräcklig avgift är det som gäller. Även extra insatser har ju sina nackdelar som t ex det du nämner med att vissa kan tvingas ta lån mot sin vilja.