handdator

Visa fullständig version : Offentliga styrelseprotokoll - Sanningen! Håkan Julius, Ingrid Uggla, Anders Mallmén


Admin
2013-10-18, 19:46
Offentliga styrelseprotokoll regleras inte på något sätt i lagen Ändå har vissa författare valt att uttycka sina personliga åsikter om öppna styrelseprotokoll och möjligheten att införa detta i bostadsrättsföreningar. Pga sin luddighet, misstolkas och missbrukas dessa åsikter sedan av läsare som inte är insatta i regelverken eller som är motståndare till demokratiskt fungerande föreningar.

Bostadsrättslagen En kommentar
Håkan Julius, Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla
Tredje upplagan. Norstedts gula bibliotek.
http://hotpot.se/Bild4/02-bostadsrattslagen_en_kommentar-hakan_julius-ingrid_uggla.jpg
Bostadsrättslagen En kommentar. Håkan Julius, Ingrid Uggla, Bob Nilsson Hjorth Tredje uppl. Norstedts gula bibliotek (http://hotpot.se/hsb-bostadsratt-brl-hakan_julius-ingrid_uggla.htm)

http://hotpot.se/Bild4/1-brl-julius-uggla-hjorth-9_12_05-s293.jpg

http://hotpot.se/Bild4/2-brl-julius-uggla-hjorth-9_12-s294.jpg
Sid 294:
"Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt."

http://hotpot.se/Bild4/3-brl-julius-uggla-hjorth-9_12_06-07-s295.jpg
Sid 295:
"Styrelseprotokoll är inte offentliga.
Det är styrelsen som bestämmer, med iakttagande av sin vårdnadsplikt, om spridningen av protokollen.
Varken medlem eller någon utomstående har rätt att få del av protokollen.
Revisorerna har dock alltid en rätt att ta del av protokollen eftersom de har att granska verksamheten.
Protokoll utgör bevis om de beslut som fattats men kan motbevisas i process."

Denna kommentar säger endast att;

Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet (dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen).
Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras pga att;
- det kan anses kränkande (t.ex. betalningssvårigheter) av enskilda medlemmar (även om den styrelse som så önskar har en mängd andra sätt att kunna kränka enskilda medlemmar på utan att behöva nyttja sig av protokoll) eller
- någon del av protokollet på ett uppenbart (med tryck på "uppenbart") sätt skulle skada föreningen.Det finns absolut ingenting i kommentaren som säger att föreningens högsta beslutande organ inte har rätt att besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga.

Om det varit lagstiftarens mening att delägarna skulle fråntas sin beslutsrätt specifikt i frågan om styrelseprotokollen är det givet att en så extrem avvikelse från den grundläggande strukturen i en brf skulle uttryckts i klartext redan i lagtexten.Bostadsrätt
Anders Victorin Jonny Flodin Richard Hager
Upplaga 2. 2008.

http://hotpot.se/Bild4/1-lef-anders-mallmen-62-2.2.4.jpg

http://hotpot.se/Bild4/2-lef-anders-mallmen-63.jpg
Sid 62-63:
"Protokollen skall föras nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Dessa protokoll är inte offentliga.
De behöver inte visas upp, ens för medlemmarna.
Dock måste revisorerna få se dem om de så begär (6 kap. 8 § LEF, jfr 8 kap. 11 § LEF (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-4.htm))."

Ovanstående är kopierat i princip rakt av, ord för ord, från Anders Mallméns bok om föreningslagen (http://hotpot.se/hsb-bostadsratt-anders_mallmen.htm) (3:e upplagan, s 213).
Författarna kopierar texter av varandra, så när en gör fel gör resten också fel.

Denna kommentar säger endast att;

Styrelseprotokoll är inte lagstadgat offentliga för alla medborgare i landet (dvs protokollen lyder inte under offentlighetsprincipen).
Varken delägare i föreningen eller utomstående har en uttalad rättighet enligt lag att ta del av styrelseprotokoll.
Dvs om inte föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ, beslutat om detta.
Styrelsen bestämmer, oavsett om styrelseprotokollen är offentliga eller ej, med iakttagande av sin vårdplikt om något i de styrelseprotokoll som medlemmarna tar del av måste censureras pga att;
- det kan anses kränkande (t.ex. betalningssvårigheter) av enskilda medlemmar (även om den styrelse som så önskar har en mängd andra sätt att kunna kränka enskilda medlemmar på utan att behöva nyttja sig av protokoll) eller
- någon del av protokollet på ett uppenbart (med tryck på "uppenbart") sätt skulle skada föreningen.Inte heller här står någon begränsning av föreningsstämmans rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll för medlemmarna, men texterna används av motståndarna till öppenhet och demokrati i bostadsrättsföreningarna för att försöka omvandla formuleringarna till vad som passar dem.

Det existerar ingen lag och det uppges inte i något förarbete till lagarna att föreningsstämman inte har rätt att besluta om offentliga styrelseprotokoll. Det finns heller ingen expert på området som begränsat föreningsstämmans beslutsrätt om styrelseprotokollen.


http://hotpot.se/Bild4/3-lef-anders-mallmen-64.jpg

http://hotpot.se/Bild4/4-lef-anders-mallmen-65-2.3.jpgSe även;
Bolagsverkets syn på stadgar om öppna styrelseprotokoll i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19740)
och särskilt följande inlägg i tråden;
- Bolagsverket vill begränsa rättigheterna för föreningens högsta beslutande organ att besluta om offentliga styrelseprotokoll (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=46569&postcount=8)

Lagen om ekonomiska föreningar En kommentar. Anders Mallmén. Tredje uppl. Norstedts gula bibliotek (http://hotpot.se/hsb-bostadsratt-anders_mallmen.htm)