handdator

Visa fullständig version : Kurs för styrelse, fullmäktigeledamöter och medlemmar


Admin
2008-06-15, 17:16
Jag har idag lämnat in ett förslag till HSB Malmö enligt nedan.

HSB Malmö har efterfrågat förslag på kurser.

Om inte förr så efter HSB Malmös årsstämma torde det stå klart för alla att det inte finns någon viktigare kurs än hur man skriver motioner.
Denna kurs behövs inte minst för fullmäktigeledamöterna, men naturligtvis även för övriga medlemmar.

Det är också uppenbart att det behövs en kurs för fullmäktige i att läsa motioner. Det kan diskuteras om den ska vara en separat kurs, eller om den kan slås ihop med kursen i hur man skriver motioner.

Hoppas att HSB Malmö förstår vikten av att en kurs i att skriva motioner tas fram.
Om fullmäktige lär sig hur detta ska göras kanske det med tiden skrivs i alla fall några motioner av de 311 fullmäktigeledamöterna, utöver av den handfull som gör det idag.

Dessutom måste självfallet dagens styrelse för HSB Malmö gå en kurs i hur man besvarar motioner, för så länge styrelsen inte klarar av detta så kommer alla HSB Malmös medlemmar drabbas av den bristande kunskapen inom styrelsen. Hoppas innerligt att ni kan ta fram en kurs för styrelsen i detta.


Det har skrivits i snitt en motion per år i HSB Malmö (98 % har aldrig någonsin skrivit en motion), och det är vad jag kan uttolka lika illa eller t.o.m. ännu värre i alla övriga 32 regioner inom HSB.

Se även;
Seminarier inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2740)