handdator

Visa fullständig version : Eldebitering via styrelsen


Doktorn
2013-09-30, 09:25
I vår brf har vi en gemensam el-leverantör. Mätningen för elförbrukningen utförs av styrelsen och med ojämna mellanrum adderas el-kostnaden på de fakturor för bostadsrättsavgiften vi erhåller. Vi får dock inte något underlag (t ex antal förbrukade kwh), utan det vi får är en summa som skall betalas. Avläsningarna sker inte med någon systematisk regelbundenhet varför det är svårt att få grepp om förbrukningen sjunker eller stiger under någon jämförbar period. Det finns nämligen inte några jämförbara perioder, utan det spretar lite hit och dit. När vi påpekat för styrelsen om att vi vill ha jämförbara perioder får vi inte något svar. När vi ber om förbrukningsunderlaget för priset vi tvingas betala svarar styrelsen att detta inte får rum på fakturorna till oss. Är det någon som kan mer om det här? Har inte styrelsen skyldighet att lämna ut förbrukningsunderlaget när man debiterar el-kostnaderna?

Admin
2013-09-30, 09:32
Det har skrivits mycket om detta ämne i delforumet;
El, Uppvärmning/inneklimat, V&V, Vatten - Bredband, telefon, TV (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=10)

Jag hade definitivt inte betalat en faktura utan underlag. Självklart måste ni ha ett underlag för elförbrukningen. Att informationen inte får plats på fakturorna är endast ett löjeväckande påstående av styrelsen.

Borättexperten
2013-09-30, 12:52
Att man har en intern debitering av elförbrukningen är inget konstigt, och att det är styrelsen som avläser och fakturerar är heller inget konstigt. Däremot måste det ju vara lite ordning och reda med det hela, och naturligtvis ska man kunna få ett tydligt underlag, om man begär det.
Ta upp frågan på nästa stämma (i en motion) och begär att debiteringen blir enhetlig, reglbunden, och tydligare. :5:

neptunus
2013-09-30, 13:22
Kan inte el-leverantören läsa av hur mycket varje lägenhetsinnehavaren har förbrukat? (dvs måste styrelsen göra det?)
I alla lägenheter jag har bott (och betalat elräkningen själv) så har jag kunnat välja el-leverantör som har avläst hur mycket min lägenhet har förbrukat.
Finns det i sverige än idag inget krav från myndigheter att el-installationerna i alla fastigheter ska vara utförda så att ett el-bolag kan se hur mycket varje lägenhet har använt?

Harald
2013-09-30, 14:01
Har föreningen köpt loss elmätarna, som i TS fall, så kan inte medlemmarna teckna avtal med någon elleverantör. Det gör föreningen, och eftersom man då köper el till HUSET, istället för att varje lgh köper fram till varje mätare, så blir detta billigare. Föreningen får ett bättre pris, samt att man endast behöver betala EN nätavgift.

Vi har detta system, och vi läser av varje halvår. Man kan inte jämföra med de krav som ställs på avläsningsintervaller för vanliga konsumenter, utan här handlar det om att medlemmarna kollektivt och i samförstånd beslutar hur detta skall skötas. Vill man ha avläsning varje månad, så blir priset högre, eftersom någon måste ju hantera avläsningarna.

Jag körde många år med en enkel Excell-fil för att administrera detta, men nu har jag fått byggt en tilläggsmodul till förvaltningsprogrammet istället.

Framräknande av elpris sker dock fortfarande i Excell.

mindmeld
2013-10-02, 22:29
Självfallet ett krav att brf specar din el räkning, om du får en variabel hyra varje månad beroende på din konsumtion.

Har du samma pris 365dagar om året så finns inte behovet då har ju föreningen nån typ central lösning som slås ut på alla och då får man ta upp på stämman om har frågor ang pris eller annat.

Själv varit med om 2 olika centrala lösningar med en leverantör men invidiuell mätning.,

1, Då betalar man för per konsumtion , varje lgh kan övervaka sin förbrukning på nätet.
2.Samma som 1 fast nu har jag elmätaren i lägenheten och kan se min totala förbrukning på den.