handdator

Visa fullständig version : Många motioner på Hyresgästföreningens riksstämma i Luleå 14-15 juli


Admin
2008-06-13, 14:55
Denna lilla historia är mycket, mycket, mycket pinsam för HSB, men kanske specifikt för HSB Malmö och HSB Malmös fullmäktigeledamöter.

Till hyresgästföreningens riksstämma 2008 så har det så här långt kommit in 57 motioner (rekordmånga?).

I motsats till HSB Malmö så publiceras motionerna i den takt de kommer in. HSB Malmö vill inte göra det självklara och göra likadant, enligt min motion om just detta.

Hyresgästföreningarna skriver motioner på det sätt som jag här rekommenderat att motioner ska skrivas (jag vet att hyresgästföreningarna är flitiga besökare av mina forum). Alla motioner från hela landet är formulerade precis på samma sätt som jag gjort till HSB Malmös årsstämma 2008.

Se; Tips för hur man skriver en motion (http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm).

Vad som inte är särskilt bra är att förbundsstyrelsen i en specifik del gör som HSB Malmös styrelse när motionerna besvaras (dvs hur man absolut inte ska göra !!!). Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har använt sig av formuleringen;
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att anse motionen besvarad
Detta är illa!

Men notera i motionerna till hyresgästföreningens riksstämma att styrelsen har - helt i motsats till den okunniga styrelsen i HSB Malmö - besvarat motionerna på ett ganska seriöst sätt.

Det har pratats om kurser innan. Det här visar att HSB borde gå till hyresgästföreningen för att få sig en grundkurs i hur det ska gå till att behandla motioner. Här har HSB Malmös styrelse mycket att lära.

Not.
Vilka får skicka in en motion inom hyresgästföreningen?
Alla medlemmar, regioner och hyresgästföreningar har möjlighet att lämna in motioner.
Däremot kan en lokal hyresgästförening inte lämna in en motion, den räknas då som inlämnad av den eller de medlemmar som skrivit under den.
En enskild medlem ska lämna in sin motion till sin grundorganisation, som oftast är Hyresgästföreningen i den kommun där man bor, vid den tidpunkt som föreningen fastställt.
Hyresgästföreningen ska avge yttrande över motionen. Motioner och yttranden ska sedan vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämmans öppnande.

Motion 1 - 10 och 14 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_01-10_och_14.pdf)
01. Boendet är en av välfärdssamhällets grundbultar.
02. Bostadspolitiskt program
03. Upprättande av hyresgästföreningens bostadspolitiska program.
04. Hushållsnära tjänster
05. Sopor
06. Hyresavtal/besittningsrätt förfaller på grund av brand
07. Boendet och dess miljöpåverkan
08. Trygghet i boendet
09. Trygghet i boendet.
10. Besittningsrätt är en grundläggande förutsättning för ett tryggt boende
14. Motion till förbundsstämman gällande Hyresgästföreningen som hyresvärd

Motion 11-13 och 15-18 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_11_-_13_och_15_-_18.pdf)
11. Hyrestaket
12. Hyressättning
13. Stärka självkostnadsprincipen i allmännyttiga bostadsbolag
15. Slopande av brevinkast
16. De som byggde landet har snart inte råd att bo!
17. Neutralitet mellan boendeformerna
18. Rättvisa hyror får man inte genom att den som har mycket vill ha mer

Motion 19-29 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_19_-_29.pdf)
19. Förtroendeval
20. Husombudens ställning i organisationen
21. Husombud/ Kontaktpersoner
22. Stadgereglering av husombud
23. Regionstyrelser
24. Stadgeändring § 7.2.2 Årsmötets uppgifter
25. Gör regionerna till juridisk person.
26. Gör regionerna till juridiska personer
27. Förtroendeuppdrag kopplat till boendet
28. Valberedningsuppdrag och styrelseuppdrag
29. Ökad mångfald bland Hyresgästföreningens medlemmar och förtroendevalda

Motion 30-43 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_30_-_43.pdf)
30. Ensam är inte stark
31. Ensam är inte stark.
32. Hyresgästföreningens mobiliseringsförmåga
33. Hyresgästföreningens mobiliseringsförmåga
34. Utveckla medborgarinflytandet kring planprocessen och remissarbetet.
35. Integration
36. Ändring av stadgarna §7.3.1
37. Organisationen
38. Husombudens och arbetsgruppernas legitimitet
39. Endast en medlem från varje hushåll (boende på samma adress) kan vara ordinarie styrelseledamot i lokal hyresgästförening
40. Förlänga motionstiden till förbundsstämman
41. Ändring av stadgarna
42. Utreda hur hyresgästernas rättskydd mot oseriös odemokratisk ombildning kan stärkas
43. Centrum för Boinflytande

Motion 44-53 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_44_-_53.pdf)
44. Utgivningsplan för våra tidningar
45. Annonser i våra tidningar
46. Medlemsförmåner
47. ”Tydligare namn på våra organisationsled”
48. Medlemsutvecklingen
49. Medlemsutvecklingen.
50. Vår medlemsanslutning och representativitet i våra stora miljonprogramsområden.
51. Samarbetsavtal mellan studentkårerna och hyresgästföreningen.
52. Motion om namnbyte
53. Medlemsavgiften

Motion 54-57 (http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/03/article/article20080304_130900060/Motionerna_54_-_57.pdf)
54. Uppsägning av Hyresgästföreningens avtal med revisionsfirman Ernst & Young
55. Framtagande av en nationell alkoholpolicy i samband med verksamhet.
56. Förtroendevaldas åtkomst till Baltzar.
57. Förtroendevaldas åtkomst till Baltzar

Att HSB Malmös medlemmar accepterar HSB Malmös styrelse behandlar motioner på det usla sätt som de gkort är inte lätt att förstå, men det är tack vara det utbredda oengagemang som finns inom HSB.

Se även;

HSB Malmös årsstämma 2008 - Hur en stämma inte ska gå till + Debatt i SKD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1352)

Är HSB Malmö en demokratisk organisation? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1460)

Kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter inom HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1411)
HSB Malmös årsstämma 2008 - Styrelsens svar med kommentarer (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1266)

Hur tänkte fullmäktigeledamöterna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1334)
Sett och hört på "motionsstämman" den 5 maj (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1212)
HSB Malmös ledamöter i trotsåldern (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1173)
Har du lärt dig något? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1149)
Rapport från en stämma i HSB Malmö 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1010)

Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Vem odugligförklarar vem? - HSB Malmös fullmäktige (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=958)

Subversiv verksamhet inom HSB - Stänga stämman med hjälp av HSB-ledamoten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=850)

HSB Malmös årsstämma den 26 april 2008 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=933)
HSB Malmös årsstämma i morgon måste göras om! + Skadestånd (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=921)

HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=884)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #16-33 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=543)
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #1-15 med kommentarer till svaren (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=303)
Skäms HSB Malmö !!! Behandlar 42.000 medlemmar illa! - Styrelsens svar på motionerna! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=287)
Motionera till din regionförening! - Sammanställning av 178 motioner till HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55)

Hur behandlas motioner? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=48)

HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)
Mera Mygel i HSB Malmös valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=690)
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
HSB Malmö - Korrupt valberedning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=166)
HSB Malmö - Ny styrelseordförande! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=185)

Handlingar till årsstämman (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=317)

HSB Malmö - Inför årets föreningsstämma (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=58)

Michael Carlsson ny VD för HSB Malmö? - Inte fler VD-skandaler, snälla! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=469)
VD:ns lön och förmåner inom HSB Malmö - Sveriges högsta löner för anställda? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=454)
HSB-VD ½ mkr mer än statsministern i lön (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=110)
Fiffel med arvoden inom HSB Malmö - Sveriges högsta arvode! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=428)

HSB - (MIss)Nöjd-kund-index (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=414)

HSB Malmös årsredovisning - Ren rappakalja! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=413)

Fullmäktigeledamöterna - Vad gör de? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=5)

Oärligheten lyser igenom (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=360)
Inför "Lex HSB" för att få bort fifflet och myglet inom HSB-organisationen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=273)

Yttranderätt enligt HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=22)
Ingen yttranderätt för egna motioner! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11)

Hemliga stämmoprotokoll/motioner inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=42)
Bristen på öppenhet inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=40)
Insynsskyddat HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=25)

Utträde ur HSB Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=36)

HSB:s viktigaste fråga enligt HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=34)

Ove Mollvik
2008-06-14, 22:26
Barbro Engman har som ordförande en väldigt klok inställning men vad som sker bakom hennes rygg har hon tydligen ingen aning om. Likt de flesta toppar inom svenska föreningar och företag så isoleras hon från den verkliga makten och verksamheten i samhället kan man tänka.
Jag har valt att fortsätta vara medlem i Hgf trots att jag förlorade min hyresrätt efter 18 år utan minsta konkreta förklaring eller juridiska hjälp på något sätt. Tvärtom fick jag anledning att misstänka en gammal avfälling från Hgf att kunna ha avgjort ärendet i Hyresnämndens jury och hindrat varje försök till dialog med rättsansvariga. Hgf egna jurister var ständigt undvikande och hänvisade bara till varandra. Vem måste vara rädd för vem undrar jag.
Som medlem hoppas jag någon gång få svar på vad det finns för juridiskt värde i en hyresrätt likaväl som bostadsrätt när grannar i maskopi med bankens jurister hur som helst kan tvinga en till att flytta. Den som försöker försvara sin rätt i ett attraktivt område blir genast kallad rättshaverist och bemöts av ett kollektivt samförstånd hos samtliga parter som därmed kan undvika varje förhandling om saken.
Min brevväxling efter att i efterhand äntligen få komma till tals med chefsjuristen Charlotte Waller fick ett lika tragiskt slut. Ingen vill förklara vad som pågår.
Ove Mollvik