handdator

Visa fullständig version : Hyresnämnden klarar inte alltid av att göra det som utlovas på deras hemsida


Kuckelgumman
2013-05-21, 19:33
Styrelsen i den BRF jag bor har komponerat egenhändiga trivselregler. Dessa är i mitt tycke orimliga och odemokratiska (likhetsprincipen och ortens sed ska vi bara inte tala om). Jag försökte under 2 års tid att få styrelsen att lyssna på olika lösningsförslag till det som de ansåg vara ett ”problem”. Men de var inte ens villiga att lyssna.
Tillslut vände jag mig till Hyresnämnden och bad om medling i tvisten. I denna skrivelse ombad jag Hyresnämnden att meddela mig om de inte hade möjlighet att medla i ärendet och om möjligt hänvisa mig vidare.
Styrelsen, som sig bör, besvarade ärendet. Till saken hör att de besvarade med felaktigheter och även lögner om mig som person, i sådant som ej hade med ärendet att göra. På en punkt motsade de tom sig själva.
6 månader efter att jag inkommit med min ansökan till Hyresnämnden, skulle mötet äga rum. DAGEN INNAN blev jag uppringd av en kvinna på Hyresnämnden som berättade att mötet var inställt! Detta då hon läst igenom papperna och ansett att styrelsen inkommit med en så detaljerad skrivelse att hon ringt upp dem för att fråga om de kunde tänka sig att på något vis ändra sin ståndpunkt. Vilket styrelsen (eller i alla fall ordföranden) sade att de inte kunde tänka sig.
Kvinnan sa att då Hyresnämnde endast kunde komma med förslag och råd, så var det ingen idé att hålla ett möte.
Uppenbarligen läste de ej papperna förrän dagen innan mötet!
Hur kan det ens vara möjligt för ena parten att avstyra ett möte på detta sätt? Om styrelsen vill få mig att förlora lägenheten och lägger fram ett ärende gällande detta till Hyresnämnden, kan jag då endast säga att jag inte är villig att lyssna?
I och för sig påvisar detta för mig att styrelsen är mer ryggradslös än jag trodde! De är uppenbarligen så osäkra och rädda för att låta en opartisk part ens lyssna på dem, att de inte törs komma på ett sådant möte! Hade de varit mer säkra på att de hade rätt, hade de ju velat ha mötet, för att ”sätta mig på plats” och få saken ur världen.
Helt otroligt att det finns så många styrelser fulla av maktgalningar som man kan läsa om i detta forum. Jag kan också tala om att jag inte är ensam om att tycka styrelsen är urusel och maktgalen gällande olika frågor. Har precis fått ett erkännande från ordföranden att hon utövat egenmäktigt förfarande! Hon har vid upprepade tillfällen flyttat ut en cykel ur ett cykelrum, då hon tyckte där var en cykel för mycket!
Finns det någon här som har en aning om vart jag kan vända mig? Förslagsvis till en nämnd/organisation som håller vad de lovar. Tyvärr kom Hyresnämndens avbokning för sent för mig att lägga en motion till årsstämman!
/Cecilia

Harald
2013-05-21, 23:03
En majoritet av medlemmarna bestämmer i föreningen.

Är du kraftigt oense med majoriteten, kommer du aldrig få igenom dina förslag.

Har du majoriteten med dig, så meddelar ni styrelsen hur ni vill ha det. Det gör man på stämman, vissa förhållningsregler gäller för att få specifikt ärende behandlat.

Är det bråttom, finns alltid möjligheten med att begära en extra stämma.

Hyresnämnden fungerar, men har bara skyldighet att ta upp ärende från föreningen. Kommer ärendet från en medlem, så gäller det att styrelsen vill dyka upp. Annars blir det inget.

Man måste förstå grunden i Brf, för att få en förståelse för att det saknas en organisation som tillvaratar enskild medlems intresse mot sin förening. Bostadsrättsföreningen ses av lagstiftaren som en ekonomisk förening där medlemskapet är frivilligt. Ingen tvingar dig att gå med. Alltså typ, gillar du inte läget, så stick. Eftersom stämman har så pass långt gående befogenheter, anses enskild ändå väl skyddad.

Sedan kan väl det här med "frivilligt medlemskap" idag diskuteras, med den bostadsbrist som råder på många orter.

Admin
2013-05-22, 00:19
Hyresnämnden fungerar, men har bara skyldighet att ta upp ärende från föreningen. Kommer ärendet från en medlem, så gäller det att styrelsen vill dyka upp. Annars blir det inget.
Mjae, hyresnämnden har inte mer skyldighet att ta upp medlingsärenden från föreningen mot medlem än tvärtom. Men du kanske tänkte på de specifika ärenden där det handlar om föreningens rätt att göra arbeten i enskilda bostadsrättshavare bostadsrätter?

I alla medlingsärenden mellan bostadsrättshavare och förening gäller att bägge parter är intresserade av medling i hyresnämnden, annars faller ärendet. Men om en styrelse nekar att ställa upp på medling kan detta få andra positiva effekter beroende på situationen.

Sedan är nog den bistra verkligheten att Hyresnämnden inte fungerar. De har egentligen ingen kunskap överhuvudtaget i bostadsrättsfrågor (mer än i några få avgränsade frågor). Men det finns enskilda anställda i hyresnämnden som engagerar sig och medlar med konkreta resultat tack vare att de har andra kvaliteter än kunskap om bostadsrättsfrågor.

Man måste förstå grunden i Brf, för att få en förståelse för att det saknas en organisation som tillvaratar enskild medlems intresse mot sin förening.
Ja, detta forum tillvaratar alla bostadsrättshavares och styrelsers intressen, men vi saknar makt... förutom genom att sprida kunskap som alla kan använda sig av. Det skulle kunna byggas en organisation utifrån detta forum som tillvaratar medlemmarnas intressen, men det kräver ett antal driftiga och engagerade människor med tid och ork för detta, samt finanser för att driva rättsfall.

Om någon vill göra något gott och donera några miljoner till oss för att dra igång en organisation med tyngd som verkar för bostadsrättshavare så lämnar jag gärna mitt kontonummer. :1:

Styrelsen, som sig bör, besvarade ärendet. Till saken hör att de besvarade med felaktigheter och även lögner om mig som person, i sådant som ej hade med ärendet att göra. På en punkt motsade de tom sig själva.
Det är nog tyvärr inte så ovanligt. Det får man tyvärr räkna med från människor som saknar argument. Men om handläggaren på hyresnämnden besitter lite sunt förnuft så tar de inte någon notis om detta.

Om styrelsen vill få mig att förlora lägenheten och lägger fram ett ärende gällande detta till Hyresnämnden, kan jag då endast säga att jag inte är villig att lyssna?
Som sagt, i alla medlingsärenden av hyresnämnden mellan styrelse och bostadsrättshavare krävs att bägge parter är villiga att ställa upp.
Det är endast i de ärenden där hyresnämnden har rättigheter (som listas på deras hemsida), det kan vara farligt att strunta i hyresnämndens kallelse.

Gusten
2013-05-22, 07:21
Det är endast i de ärenden där hyresnämnden har rättigheter (som listas på deras hemsida), det kan vara farligt att strunta i hyresnämndens kallelse.

Och i dessa fall, där Hyresnämnden har rätt att fatta rättskraftiga beslut, är det väl lika farligt för styrelsen att utebli även om det är en enskild medlem som har startat ärendet.

Admin
2013-05-22, 09:51
Absolut är det så. I de lagreglerade ärenden där hyresnämnden har befogenhet att göra mer än att medla måste såväl bostadsrättshavare som föreningens ombud dyka upp oavsett vem som initierat ärendet i hyresnämnden.

Dessa ärenden hittar man i bostadsrättslagen;


Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (2 kap. 10 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K2P10))
Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P6))
Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K4P9))
Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (7 kap. 11 § BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K7P11))
Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.HTM#K9P16))