handdator

Visa fullständig version : Giftormar bara i bostadsrätt


Admin
2008-03-27, 07:43
I Arbetarbladet (http://www.arbetarbladet.se/article.php?id=607819&avdelning_1=101&avdelning_2=101) kan vi läsa att miljödomstolen godkänt en man att ha giftormar i sin lägenhet. Bygg och miljönämnden är dock av en annan uppfattning än domstolen. De anser att om man vill ha giftiga ormar så måste man bo i bostadsrätt (eller villa).
Bygg- och miljönämnden säger;
Vill man ha giftormar får man bosätta sig i bostadsrätt eller villa. Det finns inga rymningssäkra terrarier och det orsakar problem om till exempel räddningstjänsten blir tvungen att rycka ut till en lägenhet full med giftormar.
Bygg- och miljönämnden tycks se bostadsrätten som ett laglöst område, och till viss del så får man väl hålla med om att det är så. Det finns ju faktiskt inte mycket till regelverk för de som bor i bostadsrätt, utan de regler som gäller är mest den aktuella styrelsens personliga åsikter.

En miljöinspektör uttalar sig och säger att när nu miljödomstolen tagit sitt beslut så vore det naturligt att ta bort kravet för ogiftiga ormar. Men så blir det tydligen inte. Vad domstolen säger spelar tydligen ingen roll för bygg- och miljönämnden.