handdator

Visa fullständig version : Styrelsen använder arbetsmejl - inte ok!


Mirre11
2013-04-01, 20:33
Jag tycker inte att det är ok att styrelsen använder arbetsmejl i kontakt med varandra eller med oss medlemmar. Vad har ni för erfarenhet? Jag kontaktar inte styrelsen via mejl längre, utan pratar med dem direkt, problemet är bara att viss diskussion behandlas över arbetsmejlen ibland bland styrelsemedlemmarna. Jag tycker inte att det är rätt helt enkelt! Vad tycker ni?

kluringen
2013-04-01, 21:13
Jag tycker inte att det är ok att styrelsen använder arbetsmejl i kontakt med varandra eller med oss medlemmar. Vad har ni för erfarenhet?
Varför skulle det vara fel? Man kan lösa en hel del problem via mejlen mellan sammanträdena, även fatta beslut. Enkla rutinärenden som beslut om medlemskap t ex tar vi tag i på en gång och protokollför beslutet i nästkommande mötesprotokoll. Det blir färre ärenden som blir liggande p g a tidsbrist om styrelsen jobbar även mellan mötena.
Jag kontaktar inte styrelsen via mejl längre, utan pratar med dem direkt, problemet är bara att viss diskussion behandlas över arbetsmejlen ibland bland styrelsemedlemmarna. Jag tycker inte att det är rätt helt enkelt! Vad tycker ni?
Fördelen med att diskutera igenom vissa ärenden på mejlen är att det finns kvar på pränt vad som har varit sagt. Dialoger av större vikt som senare kan få juridisk betydelse sparar vi undan på föreningens webbplats.

clabbe
2013-04-01, 22:53
Vad betyder arbetsmejl?

Mirre11
2013-04-02, 06:56
Varför skulle det vara fel? Man kan lösa en hel del problem via mejlen mellan sammanträdena, även fatta beslut. Enkla rutinärenden som beslut om medlemskap t ex tar vi tag i på en gång och protokollför beslutet i nästkommande mötesprotokoll. Det blir färre ärenden som blir liggande p g a tidsbrist om styrelsen jobbar även mellan mötena.

Fördelen med att diskutera igenom vissa ärenden på mejlen är att det finns kvar på pränt vad som har varit sagt. Dialoger av större vikt som senare kan få juridisk betydelse sparar vi undan på föreningens webbplats.


Arbetsgivaren har tillgång till arbetstagarens arbetskonto. Det är så mycket som är "hemligt" inom styrelsearbete. Har inga problem med mejlkontakt, endast att de använder sina arbetsmejl.

kluringen
2013-04-02, 08:02
Arbetsgivaren har tillgång till arbetstagarens arbetskonto. Det är så mycket som är "hemligt" inom styrelsearbete. Har inga problem med mejlkontakt, endast att de använder sina arbetsmejl.Jaha, du menar så. Det är väl upp till varje enskild individ att avgöra vilket mejlkonto som de vill använda. Alla arbetsgivare kollar inte sina anställdas mejlboxar, men om så är fallet, är det endast de själva som lär kunna få obehag av att de använder sitt jobbkonto även för privata ändamål.

Arbetsgivaren har väl knappast interesse av föreningens angelägenheter. Eventuella ”hemligheter” som arbetsgivaren kan läsa skadar varken dig eller din förening. Beträffande hemliga styrelsemötesprotokoll finns det många olika åsikter och trådar om. I min förening är protokollen öppna för alla medlemmar, vilket styrelsens interna diskussioner inte är. Vi är för öppenhet och transparens i föreningsarbetet.

Mirre11
2013-04-02, 17:27
Jaha, du menar så. Det är väl upp till varje enskild individ att avgöra vilket mejlkonto som de vill använda. Alla arbetsgivare kollar inte sina anställdas mejlboxar, men om så är fallet, är det endast de själva som lär kunna få obehag av att de använder sitt jobbkonto även för privata ändamål.

Arbetsgivaren har väl knappast interesse av föreningens angelägenheter. Eventuella ”hemligheter” som arbetsgivaren kan läsa skadar varken dig eller din förening. Beträffande hemliga styrelsemötesprotokoll finns det många olika åsikter och trådar om. I min förening är protokollen öppna för alla medlemmar, vilket styrelsens interna diskussioner inte är. Vi är för öppenhet och transparens i föreningsarbetet.

Hos oss är allt hemligt. Om det inte skadar föreningen eller mig att arbetsgivaren kan ta del av deras mejl bör det heller inte skada att gå ut med den informationen. Är det "hemligt" så är det väl hemligt! Så mycket nonsens egentligen från styrelsens sida.

kluringen
2013-04-02, 18:00
Hos oss är allt hemligt. Om det inte skadar föreningen eller mig att arbetsgivaren kan ta del av deras mejl bör det heller inte skada att gå ut med den informationen. Är det "hemligt" så är det väl hemligt! Så mycket nonsens egentligen från styrelsens sida.Jag håller med dig att du har gjort en logisk slutsats. Jag kulle nog strida vidare om öppenheten.