handdator

Visa fullständig version : Enstaka medlemmar förstör föreningen


Bobra
2013-03-29, 11:30
Har nu bott i en förening några år. Tanken med bostadsrätt är ju att medlemmarna sköter fastigheten tillsammans, och att det kan vara bättre än en privat fastighetsägare …….

Men det fungerar inte i vår förening ! Vi har problem med ett par medlemmar som bara vill ifrågasätta och leta fel, ägnar sig åt petitesser och formaliteter. Vill riva upp flera år gamla beslut, klagar på allt…..

De förstör även stämman med sitt agerande, snart är det ingen vill gå på stämman ! Delar ut papper, ringer runt till medlemmar och pratar illa om allt.
Skriver många motioner, mest om småsaker och oväsentligheter.

Bombarderar styrelsen med mail; en medlem har skickat ca 30 mail bara i år !
(har hört att styrelsen erbjudit sig att träffa den personen för att ge info och diskutera- men personen vill inte och tycker det var ett fult förslag.....
Bättre att bråka på stämman tydligen)

Nu är det svårt att få medlemmar till styrelsen, ingen vill sitta där pga dessa problem.
Vad kan vi normala medlemmar göra?
Hur begränsa skadorna- få demokratin att fungera igen.

(I andra typer av föreningar kan man ju utesluta illojala medlemmar)
Mvh

Admin
2013-03-29, 12:14
Vi har problem med ett par medlemmar som bara vill ifrågasätta och leta fel, ägnar sig åt petitesser och formaliteter. Vill riva upp flera år gamla beslut, klagar på allt….. Väldigt svårt att bemöta eftersom det inte är något konkret. Blir mycket enklare att kunna komma med lösningar om man vet vad det är som man ska försöka finna lösningar på.

De förstör även stämman med sitt agerande, snart är det ingen vill gå på stämman ! Ja, att det är få medlemmar som går på stämmorna gäller nog i 100% av bostadsrättsföreningarna. Men har du något konkret exempel på hur dessa medlemmar förstör stämmorna?

Delar ut papper, ringer runt till medlemmar och pratar illa om allt.
Skriver många motioner, mest om småsaker och oväsentligheter. Motioner = engagerad. Spelar ingen roll om det är något som man kan tycka är småsaker. Varje brf måste vara tacksam för motioner. Det är få saker som skapar engagemang, men motioner är definitivt en engagemanghöjande företeelse i en brf.

Bombarderar styrelsen med mail; en medlem har skickat ca 30 mail bara i år ! Svårt att kommentera detta. Skulle mycket väl kunna vara befogat. T.ex. om styrelsen inte ger svar, eller om styrelsen ger icke-svar så som det finns otaliga mängder med exempel på bara här i forumet att HSB gör.
Oavsett vilket förstår jag inte att 30 mail från en medlem är ett problem på något sätt. Det borde väl varje fungerande styrelse enkelt kunna hantera?

(har hört att styrelsen erbjudit sig att träffa den personen för att ge info och diskutera- men personen vill inte och tycker det var ett fult förslag.....
Bättre att bråka på stämman tydligen) Det kanske var ett fult förslag? Vi känner inte till omständigheterna om det som du hört ryktesvägen... i andrahand, tredjehand, eller 74:e hand?
Som exempel kan jag nämna att när en medlem hotade mig och andra medlemmar och jag förklarade för styrelsen att det är styrelsens lagstadgade skyldighet att ta tag i detta så fick jag (efter säkert 30 påminnelser) styrelsen att erbjuda ett möte. Men inte mellan mig och styrelsen som jag begärt, utan direkt mellan mig, styrelsen och den hotandes medlemmen. Det var mycket, mycket fult.

Nu är det svårt att få medlemmar till styrelsen, ingen vill sitta där pga dessa problem. Ja, det är väl ett problem i nästan alla föreningar oavsett förhållandena i övrigt. Medlemmarna har inte förstått vad det innebär att bo i bostadsrätt och ingen vill ställa upp som förtroendevald.

Vad kan vi normala medlemmar göra? Enkelt, engagera sig i föreningen. Ställa upp som förtroendevald. Skriva sakliga motioner. Etc.

Hur begränsa skadorna- få demokratin att fungera igen. Demokrati är att alla får göra sin röst hörd, helt i överensstämmelse med lagen. Den minsta inskränkning av någon medlems yttranderätt och diktatur råder. Så där är det inget någon kan göra.

Hur begränsa skadorna? Ja, lösningen är den jag skrev som svar till ditt föregående inlägg. Information från styrelsen! Någon annan lösning än information och dialog existerar inte.

Sedan är det ofrånkomligen viktigt att varje styrelse förstår vikten av att engagera medlemmar. Engagerade medlemmar får man genom information och genom att medlemmarna märker att styrelsen lyssnar på medlemmarna.

I andra typer av föreningar kan man ju utesluta illojala medlemmar Ja, tur är att bostadsrättsföreningar inte kan utesluta illojala medlemmar, för det hade definitivt varit den sista dödsstöten för denna boendeform.
Man måste förstå att i en brf handlar det inte om att vara lojal. Det handlar om att vara engagerad och att acceptera oliktänkande.

kluringen
2013-03-29, 12:52
Styrelser som alltid anser sig ha rätt och tycker att medlemmarna bara ska hålla käften är det värsta som finns.

Visst finns det medlemmar som gnäller om petitesser och som aldrig gör något själva, men ska även dessa bemötas med respekt. I förening måste man kunna uttala obekväma åsikter, det är en demokratisk rättighet.

Angående motioner, så tycker jag att det för det mesta är fel att styrelsen ska ta ett gemensamt beslut angående en motion. Styrelsens ska inte ha fördel av att vara styrelse, varje enskild ledamot har möjlighet att framföra sin åsikt i egenskap av medlem. Motionerna vänder sig till stämman, inte till styrelsen.

Ett utlåtande av styrelsen av typen ”därmed anses frågan vara besvarad” är direkt förkastlig då motionen inte blir behandlad i laga ordning.

Jag är själv styrelseledamot. Min erfarenhet är att endast genom öppenhet och fullständig transparens kan man främja en god stämning grannar emellan. Låt upprorsmakare bränna sina ljus själva, i båda ändarna. De inser på egen när deras förslag inte hamnar i god jord, därmed skapas det lugn. Eller så finns det substans för idéerna, i så fall vinner de gehör och det för med sig något bra för alla.

Nu finns det redan en färsk tråd som tar upp exakt samma sak (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18343). Onödigt att starta en ny. Jag skulle inte bli förvånad om du och ”Nöjd boende” ingår i samma styrelse.

qada
2013-04-02, 09:30
Admin och Kluringen.

Det skall bli intressant att se eventuella konkretiseringar av Bobra. Tyvärr är jag inte särskilt hoppfull att sådana kommer att lämnas. Inlägget har väckt ett antal frågor:

Men det fungerar inte i vår förening ! Vi har problem med ett par medlemmar som bara vill ifrågasätta och leta fel, ägnar sig åt petitesser och formaliteter. Vill riva upp flera år gamla beslut, klagar på allt…..

- Vad är det som inte fungerar - snöskottning och sanding, byte av ytterbelysning, gräsklippning etc
- Vad är petitesser och formaliteter - bristande information, vaga årsredovisningar, ifrågasättande av upphandlingar, att gällande regler/lagar/stadgar efterföljs
- Av vem fattades de gamla besluten - av styrelsen eller föreningsstämman och när

De förstör även stämman med sitt agerande, snart är det ingen vill gå på stämman !

- Hur förstör man stämman - genom att ställa frågor, få utbrott eller vara allmänt arrogant

Delar ut papper, ringer runt till medlemmar och pratar illa om allt.

- Vilka papper anser styrelsen att man får dela ut - motioner, informations som bör komma samtliga medlemmar till del etc
- Vem får man ringa runt - grannar (dvs samtliga medlemmar) eller bara vissa grannar
- Vad är prata illa om allt - ifrågasätta

Skriver många motioner, mest om småsaker och oväsentligheter.

- Vad är många - 3, 10 eller fler
- Vad är småsaker - bristande information
- Vad är oväsentligheter i normala medlemmars ögon


Bombarderar styrelsen med mail; en medlem har skickat ca 30 mail bara i år !

- Hur många mejl får man sända inom en viss period, t ex per månad eller år

(har hört att styrelsen erbjudit sig att träffa den personen för att ge info och diskutera- men personen vill inte och tycker det var ett fult förslag.....
Bättre att bråka på stämman tydligen)

- Personen fråga kan ha sina skäl till att inte ställa upp utan föredrog det skrivna ordet framför det talade
- Vad är att bråka på stämman - att ställa relevanta frågor, komma med förslag, opponera sig mot arrogans etc

Nu är det svårt att få medlemmar till styrelsen, ingen vill sitta där pga dessa problem.

- Vilka bevis har Bobra på det här

Vad kan vi normala medlemmar göra?

- Vad är en normal medlem - en som inte ifrågasätter, en som inte säger bu eller bä, en som håller med styrelsen i det mesta och håller tyst

Hur begränsa skadorna- få demokratin att fungera igen.

- Vilken demokrati skall fungera igen - att styrelsen fattar enväldiga beslut i de flesta frågor

(I andra typer av föreningar kan man ju utesluta illojala medlemmar)

- Vem definierar begreppet illojal medlem - Styrelsen eller Bobra

Som väl är har vi inte kommit dithän ännu.

Mvh

Med vänliga hälsningar :14:

Korsdraget
2013-04-02, 13:46
Det finnes alltid någon som gör just det, kollar om något är fel. Min erfarenhet är att den personen alltid måste höres.
Tips: Lämnade över ett anteckningsblock och bad att få rapport löpande. Oftast var just dessa iakttagelser väldigt viktiga.

Det är ett stort ansvar att ingå i en styrelse. Det handlar om gemensam ekonomi. Just det Gemensam! Eftersom jag var ordförande var jag den enda folk vände sig till.
Tips: Vi bildade arbetsutskott så var den saken klar. Det var utskott för allt; trädgård, gemensamma utrymmen, skönhet, dvs anmäla skador, nycklar, osv..

Min åsikt i frågan är alltså: se till att samarbeta! En hel fastighet eller flera kan inte skötas enbart via administration. När alla så långt det är möjligt är delaktiga då fungerar allt väldigt bra. De som bott längst är viktigast. Dessa personer traderar erfarenheter om husen, om platsen om hur man brukar göra, mm.

Om någon anser att gamla beslut är felaktiga, då är de det. Ok, det är slitsamt, men gjorda fel blir inte rätt därför att ny styrelse anser det.
Tips: Ta in personen i ett arbetsutskott och gå igenom vad som gick fel och rätta till det. Det tjänar alla på.

Tips: Du anser detta är fel. Hur vill du att vi skall rätta till det?

Styrelser som anser sig viktigare än medlemmarna är faktiskt ingen bra styrelse. Ömsesidig respekt skapas endast genom just delat ansvar! :8:

Med vänliga hälsningar korsdraget

Bobra
2013-04-02, 21:09
Qada:s inlägg talar för sig självt- precis sådant förstörande beteende jag syftar på i mitt första inlägg.
En person kan mer eller mindre förstöra för en stor förening (124 medlemmar).

Svenska Akademin definierar "rätthaverist" som:
(pedantiskt) begär att (alltid) ha eller få rätt;
benägenhet att envist och påstridigt hävda och fasthålla vid en viss ståndpunkt och anse denna vara den enda rätta eller
att envist även också påstridigt hävda sin rätt även ifråga om obetydligheter;
stundom övergående i beteende: Ofördragsamhet, trångsynthet;
även konkretare, om handling eller uppträdande som vittnar om sådant begär eller sådan benägenhet.Mvh

Korsdraget
2013-04-02, 21:58
Qada:s inlägg talar för sig självt- precis sådant förstörande beteende jag syftar på i mitt första inlägg.
En person kan mer eller mindre förstöra för en stor förening (124 medlemmar).

Svenska Akademin definierar "rätthaverist" som:
(pedantiskt) begär att (alltid) ha eller få rätt;
benägenhet att envist och påstridigt hävda och fasthålla vid en viss ståndpunkt och anse denna vara den enda rätta eller
att envist även också påstridigt hävda sin rätt även ifråga om obetydligheter;
stundom övergående i beteende: Ofördragsamhet, trångsynthet;
även konkretare, om handling eller uppträdande som vittnar om sådant begär eller sådan benägenhet.Mvh

:( OK. Väldigt intressant, men samtidigt ställer detta saken på sin spets.
Nämligen:
1. Vem gör den värderingen?
2. Skall den medlemmen särbehandlas?
3. Skall medlemmen anse ha förverkat sin rösträtt, bostadsrätt eller ?????

Det finns också definition på tjuv och mördare, inbrottstjuvar, m fl....
Hur ser domstolen ut?
Skall styrelsen verka som åklagare, jury och domare. Nej, det kan väl inge mena. Sånt skall överlåtas till skiljenämnd eller domstol, eller någon ombudsman att avgöra. En lång och slitsam process med oviss utgång.

F k vill jag notera att definitioner finns också på våra hjältar, t ex Wissleblowers, vilka är kända för sina fördelar. De anställes gärna externt via konsulter el dylika för att företag skall slippa interna strider.
Det handlar om:
1. Upptäcka oegentligheter
2. Framföra misstankar om missförhållanden
3. Bidra till att frågan hanteras
4. För anställda är detta en rättighet med meddelandeskydd.
5. För medborgare som larmar media: se pkt 4.

Om misstanke om att något är galet med en medlem i en förening kontakta då myndigheterna att de tar reda på vad som är fel, om nu något är fel vill säga.

Jag antar att jag missförstått /korsdraget

kluringen
2013-04-02, 23:00
Det skall bli intressant att se eventuella konkretiseringar av Bobra.
Svenska Akademin definierar "rätthaverist" som:
(pedantiskt) begär att (alltid) ha eller få rätt;
benägenhet att envist och påstridigt hävda och fasthålla vid en viss ståndpunkt och anse denna vara den enda rätta eller
att envist även också påstridigt hävda sin rätt även ifråga om obetydligheter;
stundom övergående i beteende: Ofördragsamhet, trångsynthet;
även konkretare, om handling eller uppträdande som vittnar om sådant begär eller sådan benägenhet.
Kallar du detta för konkritisering av Gadas utförliga kommentar? Medlemmar i en bostadsrättsförening ska inte behöva godta vinklad information och bli kallade för rättshaverister om de avslöjar att informationen är tillrättalagd.

Ditt inlägg är ett utmärkt exempel på hur en maktfullkomlig styrelse respektlöst bollar med sanningen. Svenska Akademin har inte definierat punkterna som du hänvisar till, det är ett citat ur en över 100 år gammal bok.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttshaverist#Definitioner_av_begreppet_r.C3. A4ttshaverist

Du tycker kanske att det är en obetydlighet men låt mig tvivla på att Svenska Akademin vill stå för något som inte är deras.

Läs också den utmärkta diskussionen som Admin har startat här på forumet i ämnet rättshaverist:

http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13614&highlight=r%E4ttshaverist

qada
2013-04-03, 08:51
En person kan mer eller mindre förstöra för en stor förening (124 medlemmar).

Det vore intressant att träffa denna person, som förefaller ha stor makt och integritet (inte minst). Kan det vara så illa (i styrelsens ögon) att personens tyckande är väl underbyggda och berättigade ..........

Menar kanske Bobra 'förföra' en stor förening, då Bobra tycks tro att en illojal, oärlig rättshaverist kan förstöra en stor förening. Här underskattas många medlemmar. Nog är de flesta klokare än att gå på vad som helst.

Enligt mig är det illojalt mot föreningen att inte påtala brister. Lojalt är att skriva motioner med konstruktiva förslag till åtgärder. Sedan får stämman avgöra i demokratisk anda. Det måste alla medlemmar även den motionär, som får avslag, finna sig i.

I höstas avsåg jag att kalla till extrastämma och fick snabbt erforderligt antal. Jag lade dock ner projektet. En medlem, som inte ställde upp sade:

"Du har rätt i mycket. Men en extrastämma skulle bara göra saker värre."

En annan tyckte styrelsen att var jättebra. Det är bara att respektera utan vidare polemik.

Beträffande rättshaverist kommer jag osökt att tänka på det där med 'grandet och bjälken' och att alltid vilja ha rätt.

Till sist: Inför förra stämman delade jag ut papper, som jag hellre vill kalla dokumentation. Se nedan (tyvärr finns antal deltagare inte angivna i tidigare stämmoprotokoll)

2010 - 25 deltagare
2011 - 28 "
2012 - 40 "

Med vänliga hälsningar

Nöjd boende
2013-04-03, 11:46
Oj, attackerna blev hårda och ganska trista mot Bobra... jisses är ALLA här missnöjda med sin förening så ini bengen?
Det är fullt möjligt för EN person att sänka nivån och boendetrivseln för en hel stor förening!
Det är absolut så att rättshaverister (egen utnämnda), män/kvinnor med starka åsikter är välkomna, jisses ja! (I vår förening...som inte skiljer sig från andra så himlar)
Men är det inte trist när man välkomnar dessa i styrelsearbete, olika arbetsgrupper, allt för att få denna person att känna att dom spelar roll, dom blir sedda och hörda och kan påverka, men gång på gång avböjer dessa och egentligen sällan har lust att delta, utan vill just bara klaga, slänga skit och missnöje på en väldigt hårt arbetande styrelse!

Hur många av Er som tycker att Er bostadsrättsförening sköts illa för att inte säga dåligt har engagerat Er i styrelsen eller i någon arbetsgrupp? Hur många av Er har suttit på sena kvällar och grubblat huvudet av Er för att välja mellan olika förbättringar för föreningen och varit pga ekonomi tvungen att välja bort nått... hur många av Er sitter med den arbetsbörda det dock är?

En bostadsrättsförening är en demokrati, där styrelsen väljs på demokratiskt sätt, man ger dom ett förtroende... hmm... har Ni inte varit med och valt Er styrelse? Det är en omöjlighet att ha stämma om alla beslut som måste tas under ett år, dom skulle väldigt sällan ens i närheten spegla föreningens majoritet, då inte alla går på möten. Helt krasst så vill dom flesta som köper en del i föreningen bara bo, inte engagera sig!

Kan man inte ha LITE respekt för det arbete en styrelse lägger ner... eller är ALLT så nattsvart?

Alla som läst en smula psykologi vet att negativ spridning är oerhört effektiv, så ABSOLUT... EN föreningsmedlem kan dra ner en hel förening, också helt grundlöst... just för att det finns alla sorters människor, det finns dom som får oerhörd energi ur att va en satkärring eller satgubbe... så är det ju bara!

Världen är full av bittra människor! Jag tänker inte bli en av dom så jag jobbar hårt i styrelsen för att kunna påverka mitt boende och omgivning...

Hmm, är det ok att slänga ut fråga om hur gamla medelåldern är på dessa som är så missnöjda, det hade ändå varit lite intressant statistik! :1:

Admin
2013-04-03, 13:36
Oj, attackerna blev hårda och ganska trista mot Bobra
Jag ser inte att några "attacker" förekommit, utan det handlar väl om att kunna precisera ett problem och att synpunkter bemöts. Här har inget konkret sagts om vad själva problemet är i sak, utan det är mest ett luddigt missnöje mot medlemmar som utnyttjar några av sina starkt begränsade rättigheter i ett relativt demokratiskt land.

Det är bra om man tycker olika och om man ändå kan hålla diskussionen på en sansad nivå, som i denna tråd. Hoppas det fortsätter lika bra.

Men är det inte trist när man välkomnar dessa i styrelsearbete, olika arbetsgrupper, allt för att få denna person att känna att dom spelar roll, dom blir sedda och hörda och kan påverka, men gång på gång avböjer dessa och egentligen sällan har lust att delta, utan vill just bara klaga, slänga skit och missnöje på en väldigt hårt arbetande styrelse!
Ja, om det är som du säger att personer som klagar inte vill ställa upp och arbeta för föreningen så är det tråkigt, men det handlar också om att engagera sig på olika sätt. Man kan engagera sig genom motioner, genom att ha synpunkter på stämman eller lämna förslag skriftligt till styrelsen.

Det måste vara tillåtet för medlemmar att ha synpunkter utan att vara förtroendevalda, eller har jag fel?

Jag vill återigen hävda att det är värre med de 70-90 % av medlemmarna som inte tillför något alls. De skriver inga motioner, de har inga synpunkter om någonting, de granskar inte styrelse, revisorer och andra förtroendevalda så att de sköter sina uppgifter, de sätter sig inte in i årsredovisningen, de ställer inga krav på öppenhet, de kommer inte på stämmor, eller så kommer de till stämmor oförberedda och tillför ingenting någonstans.

En hårt arbetande styrelse är inte nödvändigtvis samma sak som att styrelsen gör ett bra arbete. Alltså är det viktigt med synpunkter ("Klagomål") från medlemmarna. Dessutom är det en subjektiv bedömning från medlem till medlem om styrelsen arbetar hårt (eller gör ett bra arbete). Pga den demokratihämmande bristen på insyn i styrelsens arbete som normalt råder i brf:arna är det dessutom ofta omöjligt för någon att bedöma styrelsens arbete.

Vill en styrelse göra det lätt för sig så är det bara att maximera insynen. Har inte varje styrelse som inte gör detta sig själv att skylla om det finns medlemmar som är missnöjda, och uttrycker detta missnöje i demokratisk ordning?


Qada:s inlägg talar för sig självt- precis sådant förstörande beteende jag syftar på i mitt första inlägg.
Jag tycker inte att Qadas inlägg var ett förstörande beteende.
Att utnyttja sina demokratiska rättigheter kan väl aldrig vara fel?

En person kan mer eller mindre förstöra för en stor förening (124 medlemmar).
Jag betvivlar att det någonsin hänt i historien att en eller ens ett par medlemmar förstört för någon förening. En medlem som sitter i styrelsen har däremot denna möjlighet att sabotera en brf, även om det då som regel förutsätter att samtliga övriga styrelseledamöter missköter sig och inte sätter stopp för detta. Däremot är det frekvent bevisat bortom allt rimligt tvivel att dåliga styrelser förstört för föreningar, och det måste nog medlemmar reagera på för allas bästa (även om det tyvärr är sällsynt).

Svenska Akademin definierar "rätthaverist" som:
(pedantiskt) begär att (alltid) ha eller få rätt;
benägenhet att envist och påstridigt hävda och fasthålla vid en viss ståndpunkt och anse denna vara den enda rätta eller
att envist även också påstridigt hävda sin rätt även ifråga om obetydligheter;
stundom övergående i beteende: Ofördragsamhet, trångsynthet;
även konkretare, om handling eller uppträdande som vittnar om sådant begär eller sådan benägenhet.
Det du refererar till i Svenska Akademin (citatet) är egentligen inte en definition. Vad som står där lämnar mycket över till varje enskild medlem att tolka fritt.

"Definitionen" i Svenska Akademin (dvs citatet) av ordet "rättshaverist" kan stämma in på varje person som inte är hjärndöd, e.dyl.

Sedan kan man fråga sig om det är något dåligt att vara rättshaverist? Enligt andras (mer konkreta) tolkningar av ordet "rättshaverist" så ska var och en som blir anklagad för att vara "rättshaverist" ta åt sig och känna sig mycket stolt över detta. Jag tror att världen skulle varit en avsvärt sämre värld utan rättshaverister, oavsett vilken tolkning man vill lägga in i detta ord. Utan rättshaverister hade världen inte bara stannat upp i utvecklingen, den hade med all säkerhet backat tillbaka.

En diktatur förutsätter att det inte finns några rättshaverister, eller i alla fall tillräckligt få sådana för att demokrati ska kunna uppnås.

Det är väldigt lätt att bli anklagad för att vara rättshaverist om man vågar göra sin röst hörd. Det är naturligtvis mycket enklare att kasta ur sig skällsord än att bemöta argument sakligt.

Kan inte ni - Nöjd boende, Bobra och Qada - nu utyttja tillfället och, med stöd från andra i forumet, komma fram till hur ni vill att det ska fungera i framtiden. Dvs vad vore en bra förlikning? "Nöjd boende" och "Bobra", vad tycker ni? Nu har ni chansen att komma med konkreta förslag och dessutom få input på dessa förslag från många kunniga medlemmar såväl som styrelseledamöter!

qada
2013-04-03, 16:48
ALLA, det var inte illa! Uttalar sig Nöjd Boende om samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningar eller detta forum eller de som svarat på Bobras inlägg????

Det är inte utan att jag blir avundsjuk på Nöjd Boendes förmåga att veta vad alla tycker.

Uppenbart är dock, att vissa styrelser missköter sig. Anledningarna kan vara många t ex okunskap, arrogans mm mm. Har Nöjd Boende läst psykologi borde det vara bekant hur makt kan påverka vissa människor.

Inte behöver man vara bitter för att påtala brister.

Jag förstår inte vad åldern har med det här att göra. Somliga människor är födda gamla och andra dör unga trots hög ålder. :3:

Med vänlig hälsning

Nybörjare
2013-04-04, 02:09
Jag - en rättshaverist!

Åtminstone i vår förra styrelses ögon, - dessutom tämligen till åren kommen :D.

Efter att ha läst de båda trådarna om alla gnälliga och klagande medlemmar har jag fortfarande inte kunnat greppa vad det egentligen handlar om. Är det så att styrelsen är "sig själv nog" och inte vill bli besvärad av medlemmarna? Det kan ju de facto vara så att gnällspikarna/rättshaveristerna har ett och annat att tillföra. Kan det vara så illa, att styrelsen består av ett arrogant kotteri, som vet och kan allt i all sin okunskap och osäkerhet? Självklart är det inte kul att höra negativ kritik om sitt arbete i styrelsen, men är man någorlunda mogen kan man kanske göra något positivt av det. Lika självklart som att det är mycket som vi inte kan och behöver lära oss mer om.

Forumet är lika uppskattat av mig både som gnällspik och styrelseledamot med all sin information och alla duktiga medlemmar :9:

Från att vara en gnällspik och motionsskrivande irriterande medlem, som framförallt saknade information, tror jag att styrelsen kan göra sakernas tillstånd lite bättre. Så här har nya styrelsen påbörjat det arbetet:

* Regelbunden information till medlemmarna om vad som är på gång.

* "Öppet hus" 1 timme före varje styrelsemöte en gång/månad, då de som vill kan komma och prata med några i styrelsen. Det behöver naturligtvis inte röra sig om klagomål utan kan lika gärna handla om förslag till förbättringar.

* Rutiner för klagomål, som dokumenteras och där återkoppling sker till de som klagar.

* Förslagslåda, där medlemmar och hyresgäster kan framföra sina synpunkter (dock inte anonymt, då åker det i papperskorgen). Också här med återkoppling.

En början, som jag tror kan minimera missförstånd och också visa att vi tar medlemmarna på allvar. Vad den ena tycker är en småsak kan vara viktigt för en annan. Det kan aldrig avgöras av en annan människa hur man upplever saker och ting.

Inte för jag vet hur ni arbetar i er styrelse, kanske har ni redan försökt med olika sätt att kommunicera med medlemmarna? Annars kan kanske några av våra försök kopieras av er.

I övrigt håller jag med Admin, det är enbart döda fiskar som åker med strömmen. :6:

Tysta Mari
2013-04-04, 07:47
Jag är nybörjare i detta utmärkta Forum. Det är skönt att inte känna sig ensam!

En fråga, som jag vet diskuterats ingående i Hotpot, är styrelsens tystnadsplikt.

Kom att tänka på denna "lag", då jag läste Bobras ursprungliga inlägg om antalet mejl, som en medlem sänt.

Min fråga är: Borde inte sådan information omfattas av tystnadsplikten?

Sådan information kan väl i högsta grad skada enskild medlem?

Förresten: Hela Bobras inlägg tycker jag andas 'inside information'!

Ha det!
Tysta Mari

qada
2013-04-04, 11:02
Som jag med den drucknes envishet hävdat:

Jag tycker att Hotpot fungerar utmärkt och är en ovärderlig källa till kunskap! :4:

Jag har några principer, som jag försöker följa:

1) Inga namnangivelser om det inte rör sig om officiella personer, som t ex HSB-potentater, VD:ar i branschorganisationer etc
2) Argument och ifrågasättande skall vara så sakliga och sanningsenliga, som det går.
3) Undvika invektiv, vilket ibland kan vara svårt. Speciellt när maktlösheten tynger.
4) Endast skriva sådant som berörda redan vet eller man kan säga direkt till vederbörande.
5) Om möjligt undvika ironi, som är lätt att missuppfatta.
6) Ta in kritik, vilket ibland kan vara smärtsamt men oftast nyttigt.

Jag är tacksam för ev förslag om hur jag kan bättra mig.

Ha en bra dag!

Admin
2013-04-04, 12:19
Precis som Nybörjare ställer jag mig frågandes till vad det egentligen rör sig om rent konkret. Det är ju inte helt enkelt att komma med förslag på lösningar om man inte förstår själva problemet. Därav min tidigare fråga, främst riktad till "Bobra" och "Nöjd boende" om hur de vill att det ska fungera i deras brf. Om vi får förslag från er på hur ni tycker att det ska fungera i en bostadsrättsförening för att undvika "besvärliga" medlemmar så kan vi kanske arbeta fram någon konkret lösning i form av en kompromiss som alla kan känna sig nöjda med.

Som Nybörjare och Korsdraget säger så uppfattar vi och värderar saker olika, och för att en grupp överhuvudtaget ska fungera krävs det respekt för allas åsikter och tolkningar oavsett hur fel man anser dessa vara. Det i sin tur förutsätter att alla har exakt samma möjligheter att få fram sitt budskap till de berörda. Dvs som det fungerar i detta forum, där inga åsikter censureras så länge de följer forumets extremt korta regelverk på ett par meningar.

Tänk om alla brf:ar följt de punkter som Nybörjare listat här. Det skulle vara ett mycket stort steg mot en bättre fungerande brf för varje brf i landet, och skulle med all säkerhet gjort uppdraget lättare för styrelserna. Detta samtidigt som resultatet skulle blir nöjdare och gladare medlemmar, som kanske t o m skulle börja se det meningsfullt att gå på föreningens stämmor och aktivera sig i föreningen!!!

Korsdraget hade också några bra tips på hur man får det till att flyta på bättre i en brf. Inte minst förslaget med arbetsgrupper.

Kluringen har bl a tagit upp problemet med motioner. Medlemmarnas motioner saboteras tyvärr ganska ofta av styrelser (se t ex Historisk händelse idag! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18350)), och där måste till förändringar. Mitt förslag på lösning är att varje brf stadgar att motionären alltid ska beredas möjlighet att få sista ordet till sin motion innan motionerna kommer övriga medlemmar till del.

Så utan att vi ens vet vad problemet egentligen är rent konkret enligt "Bobra" och "Nöjd boende" har det bara i denna tråd framförts massor med utmärkta förslag på hur man ska minimera antalet missnöjda medlemmar och få till en bättre fungerande brf och boendesituation för alla, inkl styrelsen.

qada
2013-04-04, 15:42
med

Kluringen, Korsdraget, Nybörjare och Admin i allt.

Ett fång :7::7::7: till er!

:57:

Bobra
2013-04-04, 21:58
Delar dina synpunkter. Uppskattar att du arbetar hårt för din föreningen och i positiv anda !

Självklart tycker jag som många andra i bloggen att det är viktigt att medlemmar aktiveras, får bra information, lämnar motioner , är delaktiga i beslut osv (inga ”zombies”…..) Speciellt viktigt är engagemang i underhållsplanen framåt för fastigheterna !

MEN, det jag bloggat om är enstaka medlem som medvetet bara vill förstöra, klaga för klagandets skull. Mängden destruktivt beteende är konstant, oavsett vilken styrelse eller vad styrelsen gör eller inte gör, så ifrågsätts och klagas det lika mycket (inkl att ej bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, vill ha särsklild granskning, vill byta revisorer mm)

En sådan rättsaktivist skadar föreningen, gör att medlemmar inte vill vara aktiva och delaktiga, stämman blir jobbig/misslyckad, svårt få bra medlemmar till styrelsen mm

Vad kan man då göra åt denna enstaka medlem ? Lagen ger ju skydd, går inte som i andra föreningar att utesluta en medlem som beter sig illojalt på ovannämnda sätt.

En idé är att göra en namninsamling bland medemmarna , ocn därefter uppmana personen att sluta.

Mvh

Tysta Mari
2013-04-05, 10:03
Oavsett hur många medlemmar som skriver på en namnlista, har 'bråkstaken' rätt att uttrycka sina åsikter.

En annan idé kan vara, att styrelsen listar samtliga klagomål och frågar alla medlemmar, om de anser klagomålen berättigade. Samtidigt kan styrelsen passa på att be medlemmarna komma med förslag till vad som eventuellt kan göras bättre i föreningen. Därmed undviker man att hänga ut någon och förhoppningsvis reta upp 'bråkstaken'.

Jag undrar, på vilket sätt personen skadar föreningen. Skäller hen ut vanliga medlemmar, förstör föreningens egendom, för oväsen i lägenheten, följer inte gällande regler etc etc? Efter vad jag förstår, vill Bobra helst se att personen eller liknande skall uteslutas ur föreningen. Vilket är mycket magstarkt - minst sagt!

Det är en mycket grav anklagelse Bobra riktar mot medlemmen: Att denne medvetet vill förstöra. Jag har svårt att förstå, hur Bobra kan veta det.

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet är det väl ingen fara på taket. Personen fick ju bita i det sura äpplet. En styrelse kan väl inte utgå från att samtliga medlemmar har förtroende för den.

Om jag förstått saken rätt, är särskild granskning en av de få åtgärder en förening kan begära om man misstänker brister i förvaltningen. Särskild granskning kan yrkas vid en stämma eller av 1/10 av föreningens medlemmar. Inte heller något som en enda medlem kan besluta om. I vissa fall kanske en särskild granskning vara ekonomiskt försvarbart.

Betr byte av revisor är det många föreningar, som är missnöjda med sina revisorer. Trots att revisor väljs av stämman, förefaller en del gå styrelsens ärenden och tystnadsplikten är en järnridå mellan revisor och gräsrötter.

Till sist tillåter jag mig att citera Evelyn Beatrice Hall, som i en biografi över Voltaire sammanfattade hans livsåskådning så här:

Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att uttala dem.

Ha en bra dag!

Tysta Mari

Lännqvist
2013-04-05, 11:33
Att flera av trådens "kombattanter" är helt anonyma bidrar inte till att skapa klarhet.
Tvingas man läsa mellan raderna blir man tvungen att tolka och spekulera i vilka personerna är, vilka relationer de har och vad de har för utgångspunkter, ökar bara risken för att det blir fel.

Admin
2013-04-05, 16:47
MEN, det jag bloggat om är enstaka medlem som medvetet bara vill förstöra, klaga för klagandets skull. Jag har aldrig sett eller hört talas om någon medlem som medvetet bara vill förstöra eller som bara klagar för klagandets skull. Det finns alltid en orsak.

Att "enstaka" medlemmar klagar innebär inte per automatik att dessa medlemmar har fel.

Mängden destruktivt beteende är konstant, oavsett vilken styrelse eller vad styrelsen gör eller inte gör, så ifrågsätts och klagas det lika mycket (inkl att ej bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, vill ha särsklild granskning, vill byta revisorer mm) Som jag och nästan alla andra redan sagt flera gånger i denna tråd så har vi inte sett något exempel på destruktivt beteende, inte ens från de få luddiga/oklara exempel som givits (Qadas icke-destruktiva inlägg som påstods vara destruktivt samt begäran om extrastämma).
Därmed blir det hopplöst svårt att komma med fler eller bättre konstruktiva förslag än vad ett flertal jämte mig redan givit här.

En sådan rättsaktivist skadar föreningen,
Ordet rättsaktivist är ett betydligt bättre ord än rättshaverist. Ordet rättshaverist är mig veterligen inget ord som motsvaras i något annat land i världen, och man kan fråga sig hur och varför detta ord tillkommit just i Sverige, dessutom helt utan definition.
Precis som vi behöver rättshaverister behöver vi definitivt rättsaktivister (se t ex Rättvisan och rättshaveristen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18398)).

... gör att medlemmar inte vill vara aktiva och delaktiga, stämman blir jobbig/misslyckad, svårt få bra medlemmar till styrelsen mm Min erfarenhet är den motsatta. Aktiva medlemmar aktiverar passiva medlemmar. Passiva medlemmar aktiverar noll och ingen.

Däremot är det enkelt för en styrelse att passivisera medlemmarna, inte minst genom att med alla medel försöka kväsa opinionen.

Vad kan man då göra åt denna enstaka medlem? Jag tror inte det finns något man lagligt kan göra mot en medlem som verkar i demokratisk ordning.

Lagen ger ju skydd, går inte som i andra föreningar att utesluta en medlem som beter sig illojalt på ovannämnda sätt.
"Ovannämnda sätt"? Men på vilket sätt har denna medlem betett sig illojalt? Jag kan inte se något exempel på detta.
På vilket sätt måste varje medlem vara lojal mot styrelsen?
Varför, menar du, att man ska sätta munkavle på de medlemmar som vågar trotsa grupptrycket och höja sin röst?

En idé är att göra en namninsamling bland medemmarna , ocn därefter uppmana personen att sluta.
Men när du skriver så här, ser du inte själv hur galet detta förslag är?
En namninsamling för att få en medlem att frånsäga sig sina demokratiska rättigheter! Tja, starta gärna en sådan, så får vi se hur många medlemmar som skriver under.

En annan idé kan vara, att styrelsen listar samtliga klagomål och frågar alla medlemmar, om de anser klagomålen berättigade. Samtidigt kan styrelsen passa på att be medlemmarna komma med förslag till vad som eventuellt kan göras bättre i föreningen. Därmed undviker man att hänga ut någon och förhoppningsvis reta upp 'bråkstaken'.
Här fick du ännu ett ypperligt förslag. Låter inte detta som en betydligt bättre idé än att försöka tysta opinionen med en namninsamling mot dem som vågar ha åsikter?

Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att uttala dem.
Ett citat som jag skriver under på till 100%!!!
Bara mycket tråkigt att bostadsrättsföreningarnas styrelser sällan utgår från denna devis.

Tysta Mari
2013-04-06, 10:46
Den perfekta synonymen till rättshaverist !?

Mina tankar går genast till

Nelson Mandela
Martin Luther King
Angela Davies
Rosa Luxemburg m fl, m fl, m fl, m fl

:8::80:

Ha det gott!