handdator

Visa fullständig version : Undermålig upphandling


qada
2013-03-18, 07:53
Trots att nedanstående hör till historien är det relevant för ett par motioner jag anmält till årets stämma.

2011 installerade föreningen ett nytt låssystem som i årsredovisningen har rubriken "Underhåll installationer" på drygt 1 MKR. Efter vad jag förstår helt OK redovisningsmässigt men inte särskilt upplysande för oss medlemmar.

2011 överskreds budget med 1.600.000 "till stor del pga ovanstående installation" samt ytterligare två kostnader. Jag har gjort en beräkning och sannolikt döljer sig hela kostnaden för installationen här.

2011 gick föreningen med en förlust på drygt 600 TKR, inget uppseendeväckande i sig, men jag misstänker att låssystemet 'är boven i dramat'.

Borde inte revisorn ha reagerat? Ev valde styrelsen det billigaste alternativet eller så valde man jätten på marknaden (dvs utan upphandling) och dess slipade försäljare. Ingen vet utom styrelsen, som försöker mörklägga med alla till buds stående medel. Högst förståeligt om man t ex är rädd för skadeståndskrav.

1998 bytte föreningen samtliga lås pga huvudnycklar var på drift och kostade drygt 300 TRK.

2010 var det dags igen! Huvudnycklar på drift och diverse inbrott. Och så beslutar styrelsen, som vanligt alldeles själv, att byta till det allra senaste!!!

Är ovanstående skäl till att begära särskild granskning av 2011-års redovisning? Vilket jag absolut inte vill, då det drabbar föreningen ekonomiskt. Jag har lagt in en 'blänkare' om ovanstående i en av mina motioner och hoppas, att den vägen få till stånd en diskussion om bl a framtida upphandlingar.

Det gäller att vara påläst till stämman så jag undviker att bli bortdribblad av stämmans ordförande. :37: