handdator

Visa fullständig version : Bostadsrättsnämnden - ACHTUNG ACHTUNG


qada
2013-03-12, 19:34
I april 2012 anmälde jag ett ärende beträffande återbetalning av depositioner.
Efter några påstötningar av mig anmodade BRN mig att betala in avgiften på 800 kronor, vilket jag gjorde omedelbart i mitten av juli.

I slutet av juli fick jag en kopia på vår styrelses inlaga till BRN.

Förutom 2 påminnelser från mig rådde total tystnad till den 14 november får jag följande meddelande från BRN:

Jag får informera om att Bostadsrättsnämnden inte kommer att behandla det ärende du inlett. Skälet är att överenskommelse ang. nycklar ligger vid sidan av bostadsrättslagen och saken kan då inte prövas av nämnden.

Inte ett ord om någon kreditering av mina 800 kronor!!!!!!!

Efter ett antal påstötningar krediterades jag beloppet i mitten av december.

Så var det med det! Mer oseriöst kan det inte bli.

Jag blev minst sagt upprörd :mad: och har förträngt det inträffande tills nu, då jag börjat gräva i återbetalningsfrågan igen.

I ljusare stunder tror jag, att BRN inte kunde ge styrelsen rätt och därmed avslog min anmälan. ........ och jag fick i alla fall tillbaka min pengar.

Så var det med det. Alltid lär man sig något.

Admin
2013-03-12, 19:47
Redan 2009 varnade jag för att anlita bostadsrättsnämnden... som inte har mer att säga till om än vad jag har. De är också av tradition partiska, till brf-styrelsens fördel. Dessutom är deras slutsatser inte alltid korrekta. Jag har tidigare gett exempel där BRN har haft skrämmande uppenbart fel.

Som framgår av det svar du fick behandlar dessutom BRN frågor med utgångspunkt endast från bostadsrättslagen. Men många frågor i brf:ar är inte så starkt begränsade, utan det finns ofta ett antal fler regelverk involverade. Inte minst föreningslagen.

Sedan existerar inte Bostadsrättsnämnden som företag/förening, så det finns heller ingen som helst insyn i vad de gör eller vem de är. Men oss emellan kan jag avslöja att de är ett "bihang" till SBC (dvs Bostadsrätterna)... även om det tycks ha skett lite förändringar på sistonde. De är icke neutrala i sina bedömningar!!!

Jag kan bara hoppas att alltför många inte blir lurade av deras "namn", men det är nog sannolikt att många luras att tro att de verkligen är en nämnd.

Varning för Bostadsrättsnämnden - BRN / SBC (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8782)

PS.
Jag noterar nu att det skett förändringar i "Bostadsrättsnämnden";
För stunden ingår följande tre personer i BRN;

Ordförande
Nils-Olof Berggren
Tidigarte Justitieombudsman (det är inte jag som stavat fel, det är BRN)

Ledamot
Anders H S Olsson
Tidigare Chefsjurist HSB (Yippie, en f.d. HSB-kille, och HSB vet vi hur mycket de står på medlemmarnas sida)

Ledamot
Stig Alexandersson
Jur lic. (för mig okänd)

qada
2013-03-12, 19:55
Tyvärr såg jag inte din inlaga innan jag anmälde ärendet till BRN.

Det som är speciellt bestickande är, att de inte avslog ärendet genast och anmodade mig att betala avgiften. Det tog dem mer än ett halvt år, att inse att ärendet inte omfattades av BRL. :D

Fy för den lede!