handdator

Visa fullständig version : Internrevisorer och stämmobeslut


stephan
2008-06-07, 12:01
Hur skall en vald internrevisor förhålla sig till motioner och styrelsens svar och förslag på dessa?

På brf Vädurens stämma för en tre veckor sedan valdes Nils Andersson till internrevisor.
Lämpligheten i detta får framtiden utvisa, men jag har min självklara tro på att detta blir "snett".
Som ordförande för föreningen 2005, skrev han till förvaltaren Tony Boding bland annat att dåvarande vice ordföranden är "den största rödaste och envisaste skånska svin". vad han uttalade sig om dåvarande ledamoten nuvarande ordföranden får man inte skriva här, men det handlade om "en slak".

Nu är denna Nils internrevisor i föreningen och röstade på samtliga styrelsens förslag på de 32 motioner som behandlades på den ajournerade stämman i söndags.

Lämpligt? med tanke på nedan att han skall granska nästa entreprenad på 7 900 000kr avseende kodlås.

På den ajournarade stämman bahandlades det 2 motioner om kodlås.
(Där Nils Andersson var den mest högljudda jasägaren till styrelsens förslag)
Den första handlade om att en port är föremål för genomgång till busshållplats, och därav ville motionären att det skulle sättas upp portkod i denna port.
Föreningen har 25 höghusportar som har kodlås idag, och 69 lååghusportar där det finns en port idag som har koslås.
Alla entreer i föreningen är dubbla ingångar.

Denna mmotion hade styrelsen bifallet i sitt förslag.
Motion 2 handlade om att man skulle sätta kontrollkodlås på bastun, så att man skulle kunna "sätta dit" den som inte städade efter sig som motionären uttryckte sig.
Styrelsen har "hattat" i 3 år om bastuns varande eller inte. (Fråga medlemmarna?) inte dessa amktfullkomliga ledamöter inte).

Denna motion hade styrelsen lämnat avslag på.

Föreningens ordförande Bitte Sandebert meddelade när denna motion behandlades att styrelsen nu ändrat sig, och bifaller även denna motion.

Anledningen var att styrelsen beslutat om att sätta upp kodlås på alla entreportar = cirka 180st, samt "taggar" till tvättstugor och bastun.

En liten nätt kostnad på 7 900 000kr. JA NI LÄSTE RÄTT.

(not:Mitt förslag att de nybeslutade stadgarna skulle delas ut till de boende motiverades med att det är för dyrt)

Nya kodlåssystemet för 7 900 000kr är redan beställt och skall vara klart i oktober/november.

Stämmobeslut? Medlemmarna skall nog vara glada om stadgarna kommer innan låssystemet är monterat!!!

schrapet
2008-08-20, 17:36
Jag har påpekat i andra inlägg att en allt för stor Brf har sin Akhilles häl. Mega föreningar omsätter så stora belopp att leverantörer av underhåll och service har ett intresse av att påverka vad som beslutas i styrelsen. Styrelsen förlorar samtidigt känslan för vad rimliga kostnader ligger på eftersom man har inget att jämföra med. Några 100.000 mer eller mindre vad gör det !?
Styrelse medlemmarna dom klagar väl inte heller eftersom de får arvoden därefter.
Är det bra om en styrelseledamot har en anhörig/kompis som äger en rör firma e.t.c ?
Bostadsrättslagen säger att en Brf måste minst ha 3 lägenheter men sätter ingen övre gräns ! Hur kan det vara möjligt ?
I riket finns det idag Brf:er som har fler lägenheter än bostadsbolag på mindre orter!:18:/SP

stephan
2008-08-24, 12:36
Varför jag undrar över rubriken föreningsfest/stämmobeslut slog mig idag.

För några månader sedan hade föreningen Väduren en grillfest. Jag räknade förutom styrelsens 8 ledamoter och förvaltaren Adexs 6 anställda till cirka 10 boende som "hjälpte till".

Nu på fredag skall föreningen bjuda på en kräftfest. Jag träffade en boende som "hjälpt till" vid tidigare fester och frågade om hon fick någon ersättning för att stå och dela ut kräftor under 3 timmar.

Svaret var klart häpnadsväckande. "jag får 1500kr för detta".
Vilket ger vid en snabb ekvation personalkostnader för festen 24x1500=cirka 40 000krx arbetsgivaravgifter 40%?= 56 000kr

Inte undra på att styrelsen har lätt för att en del stödjer styrelsen på stämmorna vilka fråga det än gäller?