handdator

Visa fullständig version : Golv kallt och drag kring fönsterna


anco
2013-03-01, 12:23
Enligt då vi hade tvåårsbesiktningen skulle detta inte åtgärdas. Jag har för mig att de skylde på trösklarna i lägenheten trots att de mest drar från fönster och balkongdörren. De drog mycket från ett fönster som de åtgärdat och då upptäcktes att gummilisten runt fönstret saknades bla en ca 20cm lång remsa högst upp mot taket, de kollade i ett annat fönster som var likadant men de åtgärdade bara ett fönster då de var mest drag från de.

Är det min sak att täta fönsterna eller ska de vara så stora glapp i listen dvs finns det någon funktion?:13:

Harald
2013-03-01, 14:06
Troligen är tätningslisten i ovankant urskuren 20 cm för att förbättra ventilationen.

Ett sätt att minska draget, är att skruva igen frånluften något i badrumet. Du får sämre luftombyte, men kan ju justera detta själv lite efter årstid (sommar är det ju varmare uteluft).

anco
2013-03-01, 17:25
Troligen är tätningslisten i ovankant urskuren 20 cm för att förbättra ventilationen.

Ett sätt att minska draget, är att skruva igen frånluften något i badrumet. Du får sämre luftombyte, men kan ju justera detta själv lite efter årstid (sommar är det ju varmare uteluft).

Jag tycker faktiskt luften oftast är "dålig", oftast torr...så att skruva igen frånluften skulle de nog bli ännu sämre

Suna
2013-09-06, 08:46
Vännen fick renoverat och stambytt.
Han lider p g a drag från balkongen då köksgolvet dessutom blir nedkylt.
Fönster och balkongdörr utbytta för 3 år sedan och många klagar.
Vilka rättigheter styr?

Visst är det lag på att innetemperaturen ska kunna hålla 20 grader!?

(En vän i hyresrätt kontaktade advokat och det tog bara några dagar så fixades dennes problem med kyla...)

Suna
2013-09-06, 08:57
Var blir inomhusklimatet olagligt?

Det finns väl lagar om allt?!

Korsdraget
2013-09-06, 11:53
Hej Suna,
Ni har allvarliga cirkulationsproblem, "systemet har slagit slint" sas. Sjuka hus på G?
Det betyder att utventilen tar in och inventilen skickar ut, slagit slint.
Troligtvis har ni överventilerat byggnaden. Det är mycket stor risk för skador på både människor och byggnad.

För att veta hur sånt här skall åtgärdas är byggåret viktigt.
Byggnaden har självdrag är 99% säkert K-Märkt.
Har ni skorsten på taket, har ni kakelugnar?
Hur många dörrar har ni på varje våningsplan?
Var finns ni i landet?
Jag antar byggnaden är K-märkt: ta då kontakt med stadsbyggnad alt stadsmuseet, byggnadsvårdsföreningen. Be dem om hjälp med tillsynen. Om du har tur kan de kanske tipsa om en sotarmästare som kan göra besiktning av självdrag. OBS! Hela eldstadens lägenheter måste besiktas samtidigt. Alla måste således vara på plats och släppa in besiktningen. Den skall för övrigt göras varje 7:de år. (kanske 9). Sotare har de mätinstrumenten som krävs.

Med vänlig hälsning korsdraget.:7:

Pensionär
2013-09-06, 18:35
Var blir inomhusklimatet olagligt?

Det finns väl lagar om allt?!

Ja Sverige är ett föregångsland i många avseenden.
Men reglering av temperatur och ventilation är inte sällan ett komplicerat problem. Speciellt i gamla hus. Problemet blir inte mindre av det faktum att människor är mycket olika i sina önskemål och behov.
För låg luftomsättning riskerar ge mögelproblem eller ibland problem med radon.
För hög luftomsättning ger förutom energislöseriet, som medför oacceptabla extrakostnader, dragproblem.
Läs själv mer här från socialstyrelsen (http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo/temperatur)
För bostadsrättsföreningar blir problemen svåra, om huset är gammalt, illa byggt/isolerat. För den orutinerade styrelsen gäller att anlita konsulter som kan presentera en väl avvägd lösning som kan tillfredställa en mängd krav. Det kan ta lång tid och bli dyrt. I sådana lägen är det lättare att vara hyresgäst. Det kan förstås genom att bl a läsa mer på forat i gamla inlägg.

Pensionär
2013-09-09, 10:52
En liten blänkare om ett delproblem (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/varmematning-motverkar-syftet_8498954.svd) hämtad från dagens SvD.

Suna
2013-09-29, 22:19
Med hundratals lägenheter i BRF söder om Stockholm.

Vintertid sätter han en bit kartongpapp framför utsuget i badrummet, så det inte drar och blir lika kallt i lägenheten!!

Men 20 plusgrader är svårt att hålla då det blåser med minusgrader utomhus!!

Pensionär
2013-09-30, 18:54
Vännen fick renoverat och stambytt.
Han lider p g a drag från balkongen då köksgolvet dessutom blir nedkylt.
Fönster och balkongdörr utbytta för 3 år sedan och många klagar.

Har du någon möjlighet att se hur många som klagar?
Har styrelsen gått ut med någon information eller förfrågan till medlemmarna om att de ska anmäla ev brister.
Vilka rättigheter styr?

Det är socialstyrelsens allmänna råd som man har att hålla sig till. I dessa ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § i Miljöbalken

Miljöbalken ställer krav på att verksamhetsutövaren ska ha kännedom om
miljösituationen i sina fastigheter.

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Visst är det lag på att innetemperaturen ska kunna hålla 20 grader!?

Njae det är värre än så. Många faktorer att ta hänsyn till. Inte minst den klagandes ålder.
Alltså måste man då studera vad som står om saken i de allmänna råden (http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15)http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-15

Verksamhetsutövare är fastighetsägare som hyr ut bostäder och lokaler samt
styrelsen i en bostadsrättsförening

Dvs styrelsen ska kontrollera huset för att
motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.
utöva Egenkontroll i form av
funktionskontroll av värmesystemet,
kontrollmätning av inomhustemperaturen,
Följa medlemmarnas upplevelse av inomhusklimatet, genom att
skapa rutiner för hantering av klagomålen.

Men vad styrelsen faktiskt sen vidtar för åtgärder, står skrivet i stjärnorna.
Här är en sådan typisk fråga som ställer medlemmar i föreningen med hemliga protokoll bortom varje möjlighet att se om problemet är stort, och hur styrelsen hanterar saken. Kan t ex medlemmarna se att varje vinter regelmässigt utbryter klagomål till styrelsen, utan att den enl protokollet redovisar nöjaktiga beslut och åtgärder? Problemen kan vara små och klaras med enkla justeringar, men tyvärr är det ibland stort och svårlösligt. Människor är i sina behov dessutom så olika på denna punkt.