handdator

Visa fullständig version : Mänskliga rättigheter i HSB Malmö ?


Goran
2008-06-06, 18:19
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter"

Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Med tanke på de beslut som fattades på HSB Malmös stämma den 18 maj 2008 så kan man ju ställa sig frågan om stämmans beslut uppfyllde kraven som FN ställer på alla människors lika värde och rättigheter.

Kanske är det så att dessa fullmäktigeledamöter inte förstått vad deras beslut innebär.

Dags att avsäga sig sitt uppdrag ? Är det för mycket begärt ?

Admin
2008-06-07, 17:46
Där har HSB mycket att arbeta på innan detta uppnås, men det borde definitivt finnas en policy att HSB löpande ska arbeta för att medlemmar inom HSB ska likabehandlas och där medlemmarnas rättigheter kraftigt utökas.

Genom att arbeta för att medlemmar med åsikter inte regelbundet förtrycks på alla tänkbara sätt inom HSB kanske HSB kan uppnå ett lite bättre rykte om några år.

Jag kan inom parantes säga att HSB Malmö igår gick ut med information om att stämmoprotokollen för HSB Malmös årsstämma kommer att läggas ut på måndag.
Imponerande! En klar informationsförbättring mot tidigare när man nu t.o.m. informerar i förväg om när stämmoprotokollen kommer att läggas ut.

Fortsätt så, HSB Malmö!

Jag förutsätter att röstlängderna ingår i det material som läggs ut på HSB Malmös webbplats.

Goran
2008-06-10, 18:08
Hur fel saker är och är de inte fel blir de och blir det inte fel så ska det vara fel. För just fel ska allting vara , så skriver ”pers” i ett av sina inlägg på detta forum.

Det var mycket ”fel” men mest fel av alla har ändå ”pers” själv.

Sen behöver man verkligen inte ta hjälp av någon FN förklaring för att finna fel på HSB Malmös stämma. Det räcker faktiskt med att man var där.

Ove Mollvik
2008-06-11, 16:06
Uppkomlingarna som i den allmänna förskingringen av borgerliga grundbegrepp plötsligt får makt att besluta över andras liv och medel vet inte var gränserna går.
Dessa redan i skolan överkörda individer som fått för sig att kunskap är makt utan ansvar kan omöjligt fatta vad demokrati och MR-principer med lika rätt och värde för oss alla innebär.
Skyldigheter som för vanligt civiliserat folk är självklara måste översättas i detalj till deras nyspråk, egenkära natur och folkföraktande kultur.
Ove Mollvik