handdator

Visa fullständig version : Nivellgolv efter vatten/mögelskada


Ravalatz
2013-02-25, 03:57
Vi bor i ett äldre Brf radhus och efter en stor vattenskada ingjuten i betonggolvet i köket med mögel och andra farliga emissioner som följd och som vi bott och levt i i flera år med stora allergiproblem som följd, så gjordes en renovering med ett nivellgolv (en fläkt som drar inomhusluft ner under bjälklaget) för att få bort och förhindra emissioner från att komma in i lägenheten. Detta har fungerat bra ett antal år men nu har fläkten som drar ner luften under golvet börjat ge upp, den är slut och behöver bytas snarast enligt en servicereparatör som varit här för att kontrollera varför varningslampan börjat lysa. Fastighetsansvarige vill inte beställa en ny fläkt än säger han och när vi frågar varför får vi höra av styrelsen i föreningen att dom först måste undersöka om det verkligen är föreningens ansvar!? Men det var ju föreningens skada från början som tvingade fram denna golvkonstruktion så min undran är nu om dom verkligen ska kunna ålägga oss detta ansvar och kostnad?

Harald
2013-02-25, 10:02
Fläktsystemet säkrar golvkonstruktionen = stommen. Alltså föreningens ansvar.

Ravalatz
2013-02-25, 13:09
Ja det var precis så jag sa till styrelsen och att det är ju föreningens skada som framkallat denna golvkonstruktion men det ville dom kolla upp med Riksbyggens sakkunniga först! Känns orimligt att föreningen ska stå för dessa kostnader i all framtid sa ordföranden!?

Harald
2013-02-25, 15:34
Det unika med Brf är ju just att all upplåtelse sker utan tidsbegränsning.

Därmed gäller detsamma även för föreningens åtaganden.